Додаткові відомості

Освіта

Маріупольський гуманітарний інститут Донецького національного університету

1998-2003
Перелік місць роботи

Маріупольський державний університет

асистент кафедри грецької філології

старший викладач кафедри грецької філології

доцент кафедри освітнього менеджменту

проректор з науково-педагогічної роботи
Теми дисертацій (захищених)
Система післядипломної педагогічної освіти в Греції - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2009 р.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
54 4 1 2021.09.15 12:14:05 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5503 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Забезпечення якості підготовки докторів філософії (PhD): європейський вимір м.Київ document.pdf
5502 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» Експертна діяльність у забезпеченні якості вищої освіти: європейський досвід м.Київ document.pdf
4949 6th International Congress. Word in Education. Intelligence in Education Professional Training of Future Higher Education Teachers in Ukraine: Educological Aspect Paris document.pdf
4950 Освітологія 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до ЄС Агенція із забезпечення якості вищої освіти Греції: основні завдання і напрями діяльності м.Київ document.pdf
3754 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Розвиток акмеологічної компетентності Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
36918 Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни «Освітологія»)
37073 Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті
31821 До питання про недискримінаційний освітній простір: контент-аналіз підручників

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36918 Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни «Освітологія»)
37073 Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті
32424 Результати навчання модулю Jean monnet: досвід в Україні. кроки для поліпшення якості
31768 Реалізація концепції неперервної освіти в європейському освітньому просторі: нормативне забезпечення
30448 Підготовка докторів філософії (PhD) в університетах Грецької Республіки
30583 Акмеологічна компетентність майбутнього викладача закладу вищої освіти:структура і зміст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
37155 Організація постдокторських програм в європейських університетах: досвід Грецької республіки

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
132 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
47 Загальноуніверситетські НДЛ НДЛ освітології 2 8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Protsenko3

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (3)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
16 Загальноуніверситетські НДЛ Освітологічний дискурс Зміст Відповідальний секретар Том 32 № 1 Дотримано 2021
17 Загальноуніверситетські НДЛ Освітологічний дискурс Технічний супровід Відповідальний секретар Том 32 № 1 Дотримано 2021
35 Загальноуніверситетські НДЛ Освітологічний дискурс Технічний супровід Відповідальний секретар Том 32 № 2 Дотримано 2021

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
228 Експертна діяльність із забезпечення якості вищої освіти Спільний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща для здійснення наукових досліджень у 2020-2021 рр. Коллективний - 2019
460 Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні Національний фонд досліджень України. Конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» Коллективний - 2020
575 Digital learning and teaching in European Union Higher Education : experience for Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
603 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2835 Лідерський модуль Інший модуль document 08.11.2018
3455 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3651 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4201 Інше Інший модуль document 07.09.2020
4207 Інше Інший модуль document 31.03.2020
5036 інше Інший модуль document 22.03.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
33934 Європейський простір вищої освіти: параметри якості та експертизи

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
563 Освітологія (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6016 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019
8565 Педагогічний інститут Освітологія (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2207 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,08 27.12.2018