Додаткові відомості

Освіта

Маріупольський гуманітарний інститут Донецького національного університету

1998-2003
Перелік місць роботи

Маріупольський державний університет

асистент кафедри грецької філології

старший викладач кафедри грецької філології

доцент кафедри освітнього менеджменту

проректор з науково-педагогічної роботи
Теми дисертацій (захищених)
Система післядипломної педагогічної освіти в Греції - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2009 р.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
27 3 1 2020.01.13 10:19:45 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4949 6th International Congress. Word in Education. Intelligence in Education Professional Training of Future Higher Education Teachers in Ukraine: Educological Aspect Paris document.pdf
4950 Освітологія 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до ЄС Агенція із забезпечення якості вищої освіти Греції: основні завдання і напрями діяльності м.Київ document.pdf
3754 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Розвиток акмеологічної компетентності Київський університет імені Бориса Грінченка document

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
31768 Реалізація концепції неперервної освіти в європейському освітньому просторі: нормативне забезпечення
30448 Підготовка докторів філософії (PhD) в університетах Грецької Республіки
30583 Акмеологічна компетентність майбутнього викладача закладу вищої освіти:структура і зміст

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
47 Науково-дослідні лабораторії НДЛ освітології 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Protsenko3

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
228 Експертна діяльність із забезпечення якості вищої освіти Спільний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща для здійснення наукових досліджень у 2020-2021 рр. Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2835 Лідерський модуль Інший модуль document 08.11.2018
3455 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3651 ІКТ Інший модуль 2019.pdf 31.10.2019
4201 Інше Інший модуль 07.09.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
563 Освітологія (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6016 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2207 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,08 27.12.2018