Додаткові відомості

Освіта

Воронізьке вище воєнне інженерне училище
радіоелектроніки, 1988 р. Спеціальність: «Командно-тактична, радіоелектронні засоби». Кваліфікація:  «Радіо-інженер».

Національний академія оборони України,
1999 р. Спеціальність: «Організація бойового та оперативного
забезпечення військ(сил)». Кваліфікація: «Офіцер військового управління
оперативно-тактичного рівня».

Національний академія оборони України, Науковий
ступінь:
кандидат військових наук,
2005 р. Наукова спеціальність: 20.01.12 «Радіоелектронна боротьба, способи та засоби».Тема дисертації: «Методика обґрунтування раціональних способів
радіоелектронного подавлення супутникових систем зв’язку».

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації: «Методика обґрунтування раціональних способів радіоелектронного подавлення супутникових систем зв’язку».

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
30 3 0 2021.09.23 12:27:22 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37000 Recurrent Estimation of the Information State Vector and the Correlation of Measuring Impact Matrix using a Multi-Agent Model

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
35731 Підвищення рівня захищеності систем мережі інтернету речей за рахунок шифрування даних на пристроях з обмеженими обчислювальними ресурсами
27229 Генерування паролю для бездротових мереж з використанням змінного правила ускладнення
27849 Development of a model of cyber security management for automated systems
26943 Інформаційні війни: проблеми, загрози та протидія
29356 Критерії моніторингу достовірності інформації в інформаційному просторі
26736 Вплив на достовірність інформації як загроза для інформаційного простору

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
35731 Підвищення рівня захищеності систем мережі інтернету речей за рахунок шифрування даних на пристроях з обмеженими обчислювальними ресурсами
27229 Генерування паролю для бездротових мереж з використанням змінного правила ускладнення
29356 Критерії моніторингу достовірності інформації в інформаційному просторі

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
214 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57226686023 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226686023

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
567 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 3 29.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Anosov

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
90 Вплив на достовірність інформації як загроза для інформаційного простору наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26736/ 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2756 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2757 Інше Інший модуль document 26.12.2014
2758 Інше Інший модуль document 15.11.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
27191 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6317 Факультет інформаційних технологій та управління Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах (2-3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6712 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг, аудит та адміністрування захищених ІТ систем і мереж (5 курс, КБ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8433 Факультет інформаційних технологій та управління Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1790 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,80 26.12.2018
2588 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,35 28.12.2019
3405 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,43 28.12.2020