Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
52 5 2 2021.09.23 12:45:35 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36996 Method of Determining the Angular Orientation of Small Satellites in Orbit
34017 Experimental Evaluation of an Accelerating Lens on Spatial Field Structure and Frequency Spectrum
37096 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
30486 Реалізація протоколу шифрування XTEA на базі безпроводових систем стандарту IEEE 802.15.4
26936 Дослідження стійкості роботи однорангових безпроводових мереж із самоорганізацією

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
30486 Реалізація протоколу шифрування XTEA на базі безпроводових систем стандарту IEEE 802.15.4
27788 Результати та засоби оцінки ефективності систем фокусування для підвищення доступності в безпроводових мережах

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
90 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37096/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
168 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 56115322700 3 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56115322700

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
568 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 1.71 25.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Astapenya

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2762 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2763 Інше Інший модуль document 26.12.2014

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7208 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія інформації та кодування (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7211 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1792 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,72 26.12.2018
2597 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,75 28.12.2019
3409 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,48 28.12.2020