Додаткові відомості

Освіта

Державний університет телекомунікацій, 2014 рік, магістр.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних політик

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 3 0 2021.09.15 12:27:21 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4417 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System Borys Grinchenko Kyiv University document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33914 Development of Low-Budget Spectrum Analyzers for IoT and Sensor Networks
25657 Use of near field communication technology for automated profile replication

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36999 Improvement of Steganographic Methods based on the Analysis of Image Color Models
31519 Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
36742 Технічні засоби аеророзвідки для забезпечення фізичної безпеки об’єктів інформаційної діяльності
27565 Вибір раціонального способу генерування паролів серед множини існуючих
27229 Генерування паролю для бездротових мереж з використанням змінного правила ускладнення

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
36742 Технічні засоби аеророзвідки для забезпечення фізичної безпеки об’єктів інформаційної діяльності
27229 Генерування паролю для бездротових мереж з використанням змінного правила ускладнення

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
48 Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31519/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
108 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57216485441 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216485441&eid=2-s2.0-85083654177

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
576 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 1.16 11.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Artem_Platonenko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
64

Бурячок Володимир Леонідович, д.т.н, професор, завідувач кафедри
інформаційної та кібернетичної безпеки факультету інформаційних
технологій та управління, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних політик./ 05.13.06 – «Інформаційні технології» Державний університет телекомунікацій, очна, 2014-2017 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України document 2019

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2768 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2769 Інше Інший модуль document 26.12.2014
3762 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2019

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2182 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,87 27.12.2018
3069 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 5,00 28.12.2019