Додаткові відомості

Освіта

2008 | State University of Telecommunications: Kyiv, UA | Department of Information Security | Postgraduate studies

2005 | Kyiv Polytechnic Institute: Kyiv, UA | Faculty of Electronics | Master of Electronic Engineering

Перелік місць роботи

2018 to present | Borys Grinchenko Kyiv University: Kyiv, UA | Department of Information and Cyber Security | Senior lecturer

2005 to 2018 | State University of Telecommunications: Kyiv, UA | Department of Information Security | Senior lecturer

Теми дисертацій (захищених)

10/29/2019 | Methods and Means of Enhancing Information and Functional Security of Wireless Data
Networks | Institute of Telecommunications and Global Information Space: Kyiv, UA | PhD in IT

Громадська активність
European Microwave Association (EuMA): Louvain-la-Neuve, BE
Center for Internet Security (CIS): East Greenbush, NY, US
Malware Information Sharing Platform (MISP): Bethesda, MD, US
International Telecommunication Union (ITU): Geneva, CH
Internet Society (IS): Reston, VA, US

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
220 7 6 2021.10.17 11:57:34 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6879 X International Conference "Engineer of XXI Century" Development of low-budget spectrum analyzers for IoT and sensor networks Bielsko-Biala, Poland document
5325 I Міжнародна науково-практична конференція «Безпека ресурсів інформаційних систем» Дослідження продуктивності безпроводових вбудованих систем Чернігів document.pdf
4380 VI International Scientific and Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T’2019) Investigation of Availability of Wireless Access Points Based on Embedded Systems Kyiv document
3995 II International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA’2019) Implementation of Active Learning in the Master’s Program on Cybersecurity Kyiv document
3580 V Щорічний міжнародний форум фахівців із інформаційної безпеки «Інформаційна безпека: актуальні тренди — 2018» Безпечність користувачів безпроводових технологій Київ document
3425 Круглий стіл «Кібербезпека: освітній аспект» Імплементація світових методик активного навчання у магістерську програму зі спеціальності 125 «Кібербезпека» Київ document
3424 Міжнародна науково-практична конференція «Blockchain: погляд вчених» Система моніторингу безпроводових мереж на базі дерева Меркла Київ document
3394 V International Scientific and Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T’2018) Monitoring Subsystem for Wireless Systems Based on Miniature Spectrum Analyzers Kharkiv document
3395 II International Scientific and Practical Conference "International Trends in Science and Technology" Using 2.4 GHz Wireless Botnets to Implement Denial-of-Service Attacks Warsaw document
3396 IV International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" Low-Cost Spectrum Analyzers for Channel Allocation in Wireless Networks 2.4 GHz Range Dubai document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
33914 Development of Low-Budget Spectrum Analyzers for IoT and Sensor Networks
28225 Методи забезпечення гарантоздатності і функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на основі апаратного розділення абонентів
26598 Підвищення швидкодії аналізаторів спектру на базі RISC процесорів Atmel Atmega328 і ARM Cortex-M3

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (26)

ID Назва Рік
36995 Analysis of Automatic Speech Recognition Methods
36994 Computing of Odd Degree Isogenies on Supersingular Twisted Edwards Curves
36975 Authentication System by Human Brainwaves Using Machine Learning and Artificial Intelligence
36974 Automated Pipeline for Training Dataset Creation from Unlabeled Audios for Automatic Speech Recognition
33888 Wireless Sensors for Brain Activity — A Survey
31677 Deduplication Method for Ukrainian Last Names, Medicinal Names, and Toponyms Based on Metaphone Phonetic Algorithm
31678 Experimental Evaluation of Phishing Attack on High School Students
33908 Analysis of 2-Isogeny Properties of Generalized Form Edwards Curves
33913 Invasion Detection Model using Two-Stage Criterion of Detection of Network Anomalies
31575 Development and Operation Analysis of Spectrum Monitoring Subsystem 2.4–2.5 GHz Range
31627 Modeling of 3- and 5-Isogenies of Supersingular Edwards Curves
31628 Techniques Comparison for Natural Language Processing
31517 Bandwidth Research of Wireless IoT Switches
31518 Sustainability Research of the Secure Wireless Communication System with Channel Reservation
34017 Experimental Evaluation of an Accelerating Lens on Spatial Field Structure and Frequency Spectrum
37096 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens
37097 Sentence Segmentation from Unformatted Text using Language Modeling and Sequence Labeling Approaches
31886 Implementation of Social Engineering Attack at Institution of Higher Education
29410 Впровадження технології оптимізації індексування вузькоспеціалізованих термінів на базі фонетичного алгоритму Metaphone
31519 Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System
31520 Investigation of Availability of Wireless Access Points based on Embedded Systems
27984 Investigation of the IoT Device Lifetime with Secure Data Transmission
27704 Men-in-the-Middle Attack Simulation on Low Energy Wireless Devices using Software Define Radio
27702 Security Rating Metrics for Distributed Wireless Systems
26822 Monitoring Subsystem for Wireless Systems Based on Miniature Spectrum Analyzers
27219 Implementation of Active Learning in the Master’s Program on Cybersecurity

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
36990 Information Security Risk Assessment
36742 Технічні засоби аеророзвідки для забезпечення фізичної безпеки об’єктів інформаційної діяльності
31562 3- і 5-ізогенії суперсінгулярних кривих Едвардса
31210 Дослідження спуфінгу ідентифікатора абонента при реєстрації: виявлення та протидія
30486 Реалізація протоколу шифрування XTEA на базі безпроводових систем стандарту IEEE 802.15.4
26936 Дослідження стійкості роботи однорангових безпроводових мереж із самоорганізацією
24050 Low-cost spectrum analyzers for channel allocation in wireless Networks 2.4 GHZ RANGE
24138 Using 2.4 GHZ wireless botnets to implement denial-of-service attacks
26733 Порівняння можливих підходів щодо розробки низькобюджетних аналізаторів спектру для сенсорних мереж діапазону 2,4-2,5 ГГц

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
36742 Технічні засоби аеророзвідки для забезпечення фізичної безпеки об’єктів інформаційної діяльності
31562 3- і 5-ізогенії суперсінгулярних кривих Едвардса
31210 Дослідження спуфінгу ідентифікатора абонента при реєстрації: виявлення та протидія
30486 Реалізація протоколу шифрування XTEA на базі безпроводових систем стандарту IEEE 802.15.4
29410 Впровадження технології оптимізації індексування вузькоспеціалізованих термінів на базі фонетичного алгоритму Metaphone
28333 Порівняльний аналіз пропускної здатності малопотужних безпроводових IoT-комутаторів
27788 Результати та засоби оцінки ефективності систем фокусування для підвищення доступності в безпроводових мережах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
31413 Approaches for the Development of Low-Budget Analyzers of the Spectrum Sensor Networks 2.4–2.5 GHz
31414 Methodology of Counteraction of Social Engineering on Objects of Information Activity
31375 Дослідження продуктивності безпроводових вбудованих систем
27537 Normalized Method for Threats Assessing for Distributed Wireless Systems
27109 Overview of the Course in “Wireless and Mobile Security”
27508 Safe Monitoring System for Wireless Networks based on the Merkle Tree
24993 Analysis of Recent Attacks Based on Social Engineering Techniques
26190 Технологія забезпечення об’єктивного контролю захищеності корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж
25665 Методика протидії соціальному інжинірингу на об’єктах інформаційної діяльності

Індексування публікацій у Scopus, WoS (5)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
48 Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31519/ 2020
53 Investigation of Availability of Wireless Access Points based on Embedded Systems Problems of Infocommunications. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31520/ 2020
58 Implementation of Social Engineering Attack at Institution of Higher Education http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31886/ 2020
90 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37096/ 2021
91 Sentence Segmentation from Unformatted Text using Language Modeling and Sequence Labeling Approaches https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37097/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
7 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57208521755 26 6 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208521755&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
17 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки O-2333-2017 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
406 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 7.82 154.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Sokolov8

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
88 Порівняння можливих підходів щодо розробки низькобюджетних аналізаторів спектру для сенсорних мереж діапазону 2,4-2,5 ГГц наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26733/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
170 International Center of Informatics and Computer Science (ICICS) Men-in-the-Middle Attack Simulation on Low Energy Wireless Devices using Software Define Radio 16.01.2019-16.12.2020

International Center of Informatics and Computer Science (ICICS)


Учасник проекту Acceptance_Letter_Sokolov.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
262 Research Funding for Data Collection on Consolidation Internet Society Consolidation Team Індивідуальний Application Summary (1).pdf 2019
296 Men-in-the-Middle Attack Simulation on Low Energy Wireless Devices using Software Define Radio International Center of Informatics and Computer Science (ICICS) Індивідуальний bill2.pdf 2019

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
29 Research of Natural Language Processing Ender Turing OÜ Виграно 110627.PDF 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
63

Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки факультету
інформаційних технологій та управління, Київський університет імені
Бориса Грінченка

Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних/ 05.13.06 "Інформаційні технологій" Державний університет телекомунікацій (Київ), денна, 2005–2008 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (Київ) document 2019

Підвищення кваліфікації (21)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2719 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2799 Інше Інший модуль document 14.12.2015
2800 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2801 Інше Інший модуль document 26.12.2014
2802 Модуль з ІКТ Інший модуль document 28.09.2018
2803 Інше Інший модуль document 04.04.2016
2804 Інше Інший модуль document 25.05.2016
2805 Інше Інший модуль document 17.09.2017
2806 Інше Інший модуль document 03.10.2017
2807 Інше Інший модуль document 22.10.2017
2808 Інше Інший модуль document 12.11.2017
2809 Інше Інший модуль document 13.11.2017
2810 Інше Інший модуль document 21.11.2017
2811 Інше Інший модуль document 19.12.2018
3270 Інше Інший модуль В. Соколов.PDF 20.08.2019
3274 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 2019-08-20.PDF 20.08.2019
3761 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2019
3978 Інше Інший модуль СоколовВЮ.pdf 13.03.2020
4176 Інше Інший модуль document 14.07.2020
4177 Інше Інший модуль document 15.07.2020
5473 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
27294 Безпека безпровідних і мобільних мереж
27191 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
29432 Керівництво по eduScrum. Правила гри
27053 Ініціатива CDIO

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3869 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс) Магістр Заочна 12 не враховується не враховується 28.12.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2290 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,88 27.12.2018
2982 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,74 28.12.2019
4053 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,82 28.12.2020