Додаткові відомості

Освіта
1972 р. закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «фізик, викладач фізики»

1987 р. закінчила аспірантуру Українського науково-дослідного інституту педагогіки
Перелік місць роботи

1973-1984 рр. учитель фізики та математики Долішньошепітської восьмирічної школи, Глибокської вечірньої школи, Самбірської середньої школи


1984-1987 рр. аспірантка лабораторії морального виховання УНДІПа


1987-1990 рр. учитель фізики СШ № 42 ЦГВ


1990-2008 рр. викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Вересень 2008 р. - вересень 2019 р.завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

Вересень 2019 р. професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Формування відповідального ставлення підлітків до суспільно-корисної праці
Громадська активність
Член комісії ІІ етапа Всеукраїнської студенської олімпіади з "Соціальної педагогіки" та "Корекційної освіти" (м. Запоріжжя)
Член жюрі конкурсу студентських наукових робіт з соціальної педагогіки та корекційної освіти ( м. Київ )

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
186 7 4 2021.12.02 10:07:40 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7128 Науково-методичний семінар "Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг". Проблеми підготовки фахівців до надання соціальних послуг.Соціальна робота з учнями, постраждалими від кібербулінгу у закладах загальної середньої освіти. Волинський національний університет імені Лесі Українки document
7031 Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНІХ УСТАНОВ ДО РОБОТИ З СІМ'ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ Riga, latvia document.docx
7027 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 28th-29th, 2021. 732-741 FORMATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ SAFE BEHAVIOUR WHILE TERRORIST ATTACKS Rezekne document.pdf
6520 Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та фахівців соціальної сфери в Україні і Польші З досвіду підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери в Україні Ніжин document.docx
5913 ІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» 6 годин (0,2 кредити ECTS) Особливості соціального становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Київ document.pdf
5788 Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров\ Diagnosing as a key stage of socio-pedagogical work with families raising children with cerebral palsy Переяслав, Varshava document.pdf
5915 Матеріали міжнародної науково-практична конференції "Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття". Том 2. 7 серпня 2020. с. 26. Формування безпечної поведінки в Інтернет-мережі Черкаси document.pdf
5712 Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій» ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Харків document.docx
4395 Непомічені підлітки без доповіді Київ document
3154 Соціальне виховання: від традицій до сучасності Особливості соціального становлення працівників соціальної сфери в процнсі професійної підготовки Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова document.pdf
1938 Другі педагогічні читання імені І. Д. Звєрєвої Особливості підготовки працівників соціальної сфери на сучасному етапі. Національна академія педагогічних наук України document.PDF
1861 Сучасні підходи формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні Рівні можливості становлення та реалізації особистості м айбутнії фахівців соціальної сфери в процесі професійної підготовки м.Харків, Харківська гуманітарно-педагогічна академія ХОР document.PDF
116 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальний педагог у територіальній громаді» Діяльність викладачів вищої школи по забезпеченню якості підготовки фахівців соціальної сфери Запоріжжя document
114 Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх соціалтних педагогів м.Ніжин document
113 SOUCASNA UKRAJINISTIKA: Problemy jazyka, literatury a kultury Вплив полікультурної освіти на формування особистості сучасного студента Universiti Palackeho v Olomouci document
115 'SOCIAL EDUCATION: CURRENT PROBLEMS AND PERSPECTIVES ' Особенности профессиональной подготовки социальных педагогов Vilnius, Mykolas Romeris University document
112 Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи. Студентська полікультурна громада вищого навчального закладу. Бердянськ document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
32987 Діагностика як ключовий етап соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що виховують дітей з ДЦП
27095 The formation of health-preserving competence as a task of the professional training of social pedagogues and workers in higher educational institutions Ukraine
26283 Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
22477 Соціальна реклама як засіб комунікації в умовах сучасних трансформацій в Україні
15012 Лідерство в місцевих громадах Сполучених Штатів Америкі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
26952 Проблеми та потреби сімей учасників антитерористичної операції: результати глибинних інтерв’ю

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
33818 Технології соціальної роботи із жінками, які постраждали від домашнього насильства
24165 Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
24540 Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності старшокласників
19767 Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
19735 Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
15012 Лідерство в місцевих громадах Сполучених Штатів Америкі

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
33818 Технології соціальної роботи із жінками, які постраждали від домашнього насильства
32222 Формування безпечної поведінки учнів початкової школи в Інтернет мережі
19767 Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
20701 Функціонування сімей учасників антитерористичної операції
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
23260 Роль громадських організацій в здійсненні соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції
19735 Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
14908 Розв'язання проблем вимушених переселенців в Україні та зарубіжжі
12847 Проблема здоров’язберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників
323 Полікультурна освіта - актуальна проблема вищої школи
318 Роль мультидисциплінарної команди в наданні соціальних послуг сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами
369 Формування компетентностей майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
36487 Formation of high school students’ safe behaviour while terrorist attacks
31426 Види сімей учасників ато/оос на сході України та особливості соціальної роботи з ними
24165 Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
24540 Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності старшокласників
20703 Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції
15054 Розвиток соціальної активності студентської молоді в інформаційному суспільстві
4412 Вплив полікультурної освіти на формування особистості сучасного студента
1229 Формування компетентностей майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки
1310 Детермінанти формування безпечної діяльності молоді в Інтернет-мережі
1226 Безпечне навчання студентів в умовах кредитно-модульної системи
1224 Вплив інтеграційних освітніх процесів на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів
1412 Детермінанти формування безпечної діяльності молоді в Інтернет-мережі
1416 Компетентнісний підхід до процесу підготовки соціальних педагогів
1419 Комунікативна взаємодія викладача та її вплив на формування особистості студента
1305 Компонентнісний підхід до діяльності підлітків у Інтернет-мережі
1418 Здоров’язберігаюча організація навчання студентів у вищіх навчальних закладах
1440 Особливості мовленнєво-комунікативної підготовки соціального педагога
1415 Підготовка молоді до життя в полікультурному світі – вимога сьогодення
1422 Професійна підготовка студентів-майбутніх соціальних педагогів до діяльності у клубах за місцем проживання

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
24 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 57208214669 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208214669&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
88 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 3.47 22.5 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Veretenko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
1 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23738/ 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
192 Міжнародна асоціація культурної освіти в Чикаго, штат Іллінойс, США. Вивчення досвіду інклюзивної освіти в США 21.12.2019-01.01.2020 Лариса Коваль Учасник програми document
222 National Louis University (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми document

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
24 Лехолетова Марина Миколаївна Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019
30 Попова Альона Олексіївна Соціальна робота з дітьми в місцевих громадах Сполучених Штатів Америки /13.00.05 - соціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Робота у складі експертних рад МОН (2)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
13 Комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності “Соціальна педагогіка” document 2017
14 Комісія з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки “Соціальна педагогіка” document 2017

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
136 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 50

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Енциклопедія освіти

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
159 Фаховий модуль (стажування) - document 23.01.2015
1524 Дидактичний модуль - document 18.08.2016
1776 Інше - document 29.09.2017
1777 Інше - IMAGE00010001.PDF 22.08.2017
1778 Інше - IMAGE00030001.PDF 20.05.2015
2087 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.03.2018
2106 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2577 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2626 Інше Інший модуль document 02.11.2018
2753 Інше Інший модуль document 01.12.2018
3378 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.10.2019
3505 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3597 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3829 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 01.01.2020
4118 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4263 інше Інший модуль document 09.10.2020
5144 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5274 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5512 інше Інший модуль document 08.10.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
409 «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки» Корпоративний виїзний семінар Санаторний комплекс “Пуща Озерна” 20.05.2016 2
833 «Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: сутність та ризики» за участі національної тренерки, менеджера тре семінар-зустріч Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 20.12.2016 2
1123 Досвід роботи правозахисної громадської організації "Ла Страда Україна" Інформаційна зустріч Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1124 Деінституалізація та розвиток системи соціальних послуг у місті Києві: виклики та перспективи Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1148 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1174 Серети професійної діяльності соціального працівника Наукова цукерня, Жива бібліотека Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 Не зазначено 29.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
8183 Кожен з нас унікальний!
5543 Соціальна педагогіка
8446 Вступ до спеціальності:соціальна педагогіка.
5793 Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в установах пенітенціарної системи
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
31522 Кваліфікаційна магістерська робота: методичні рекомендації
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
986 Методи та організація соціальних досліджень (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
60 Інститут людини Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності (5 курс, СП) Магістр Денна 8 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
314 Інститут людини Актуальні проблеми соціальної педагогіки (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3657 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3768 Інститут людини Методики досліджень у соціальній роботі: Модуль 1. Методи та організація соціальних досліджень (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3782 Інститут людини Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Методологія соціально-педагогічного дослідження (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3783 Інститут людини Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Статистичні методи досліджень (5 курс) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3810 Інститут людини Основи соціально-педагогічного дослідження (2 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3971 Інститут людини Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності (5 курс) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
5048 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 2 не враховується 27.12.2019
5050 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5051 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5052 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5423 Інститут людини Основи соціально-педагогічного дослідження (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5424 Інститут людини Основи соціально-педагогічного дослідження (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6247 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7054 Інститут людини Розвиток наукової галузі: Методологія досліджень у соціальній роботі (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7879 Інститут людини Розвиток наукової галузі «Соціальна робота» (1 курс, АСП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8354 Інститут людини Виробнича/навчально-технологічна практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
670 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,55 30.12.2016
998 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,50 12.01.2017
1860 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,83 26.12.2018
3166 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,59 28.12.2019
3545 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 3,69 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
33 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017