Додаткові відомості

Освіта

Освіта вища.

Київський державний педагогічний інститут імені О.Горького (зараз - НПУ імені  М.П. Драгоманова): 1981-1986-ті рр. (диплом з відзнакою).

Кваліфікація: викладач-дослідник з педагогіки та психології.
  


Автор 157  наукових, науково-популярних і навчально-методичних праць (на  01.09.2021) 


Відзнаки: 

Всього - 7 грамот, серед них Почесна грамота МОН України (2006 ) 

_____________

Відмінник освіти України (2001)

Почесна  Грамота Верховної Ради України з нагородним знаком (2004)

Нагородний Знак "Петро Могила" (2007)

Подяка Президента України (2009)

Заслужений працівник освіти України (2017)

Перелік місць роботи

Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка (Черкаська область): 1986-1990-ті рр.(викладач психолого-педагогічних дисциплін).

Строкова служба у Радянській Армії (1986-1988-ті рр.)

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Сумська область): 1990-2016-ті рр. (завідувач кафедри психологїї, проректор з науково-педагогічної роботи).

Національний Університет "Львівська політехніка":2018-2018-ті рр. (професор кафедри теоретичної та практичної психології)

Київський університет імені Бориса Грінченка (*2018)

 
Теми дисертацій (захищених)

Психологічні особливості дітей перехідного періоду від дошкільного до молодшого шкільного віку  (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. - спеціальність 19.00.07 - вікова та педагогічна психологія. -  Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1995).

Психологія переживань вікових криз у підлітковому та юнацькому віці (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. - спеціальність 19.00.07 - вікова та педагогічна психологія. - Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013.). 

Громадська активність
Розробник, співавтор, координатор навчально-наукових і наукових проєктів, призначених для психологічної просвіти громадян (Сумська область, 1998-2016; м. Львів, 2016-2018)..
Занесений у науково-педагогічний довідник "ОСВІТА СУМЩИНИ В ІМЕНАХ" / Укладач Голубченко В.Ю. - Суми : Університетська книга, 2012. - 408 с. (С.290-291).
Розробник, співавтор, координатор Міжнародних наукових проєктів (Erasmus+: 2015, 2018, 2020).
Розробник, співавтор дослідницької теми для Fulbright Visiting Scholar Program (2019)
Занесений у довідково-енциклопедичне та біографічне видання ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ. КАВАЛЕРИ ТА ЛАУРЕАТИ /Укладач Болгов В.В. - К. : Українська конфедерація журналістів, 2019. - 992 с. (С. 703).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
169 6 5 2021.09.21 11:33:48 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3888 Актуальні питання освіти і науки Проектування професійної кар.єри Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2018 document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
30070 Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість
29696 Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
30085 Вікова періодизація і вікова класифікація : феноменологія. проблеми /Особистість та її історія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
33845 Симптоматика кризи 23 років
33304 Психологія дистанційної освіти
29705 Освіта і наука у системі соціального розвитку України
30115 Симптоматика вікових криз у віковому розвитку людини
29719 Проектування професійної кар'єри у життєвому шляху особистості
30113 Вікова періодизація та вікова класифікація

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
33312 "Актуальна наукова проблематика" як пізнавальний феномен
30442 Формування життєвих компетенцій у молодшому шкільному віці
30415 Формування життєвих компетенцій у молодшому шкільному віці
29949 Динаміка уваги у першокласників (інформаційні фрагменти лонгіттюдного емпіричного дослідження)
30005 Розвивальне навчання у вищій школі: вихідні пізнавальні принципи
30125 Віковий ненормативний кризовий розвиток у юнаків (емпіричний зріз)
29723 Життєвий шлях особистості:несумісність вікової періодизації і вікової класифікації

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
97 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 0.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valeriy_Polishchuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
51 Становлення особистості у пізнавальному ракурсі вікових нормативних криз (три і більше,Україна) монографія службова 2018

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
432 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
133 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2304 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.04.2013
3141 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
33302 Віковий кризовий розвиток людини від народження до дорослості
29700 Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
35227 Психологія сім`ї

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7025 Інститут людини Психологія управління (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7206 Інститут людини Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7687 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2190 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,73 27.12.2018
3139 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,56 28.12.2019
3976 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,60 28.12.2020