Додаткові відомості

Освіта

Закінчила у 2000 році Факультет інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Навчалася за спеціальністю  "Інформаційні
управляючі системи та технології" та здобула кваліфікацію магістра комп'ютерних наук.

Перелік місць роботи

вересень 2016 - серпень 2018, Державний університет інфраструктури та технологій, старший викладач


жовтень 2014 - листопад 2016, Університет "КРОК", старший викладач


вересень 2011 - жовтень 2014, ПрАТ "Мтс-Україна", старший інженер відділу розвитку сервісних платформ


березень 2007 - вересень 2011, ПрАТ "Мтс-Україна" (раніше ЗАO "UMC"), старший інженер відділу розвитку IP-мережі


листопад 2006-лютий 2007, ЗАO "UMC", експерт з міжоператорського біллінгу


1999-2006, Київська міська філія ВАТ "Укртелеком", інженер-програміст 1-ої категорії

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 3 1 2021.10.17 12:14:07 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (11)

ID Назва Рік
32863 Информационная технология построения индивидуальных образовательных траекторий на основе латентно-семантического анализа мотивационных писем и профессиональных достижений студентов
32558 Екологічний Інтернет-ресурс як інструмент інформаційного контролю шкідливих наслідків забруднення навколишнього середовища
32553 Анализ содержания потокового видео и генерация соответствующей контекстной рекламы.
32544 Кластерна модель ІТ-освіти в Україні.
32560 Метод розпізнавання та індексації облич людей у ​​відеозаписах із використанням моделі машинного навчання
32557 Моніторинг навколишнього середовища і захист населення від факторів навколишнього середовища
28118 Когнітивні карти та їх застосування для управління знаннями в системі вищої освіти.
28116 Інтеграція ІТ-освіти України в Європейський освітній простір.
27551 Cемантичний аналіз і пошук текстів природною мовою для Інтернет-порталу
27658 Метод кросмовного аспектно-орієнтованого аналізу висловлювань з використанням машинного навчання категоризаційної моделі.
27659 Об’єктна модель предметної області із застосуванням семантичних мереж

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
32559 Організація сучасного навчання бакалаврів в області комп'ютерних наук на основі стандарту вищої освіти в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
28224 Aspect-based opinion mining from product reviews using machine learning.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
64 Моніторинг навколишнього середовища і захист населення від факторів навколишнього середовища http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32557/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
29 57208901299 14 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208901299&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
163 Кафедра комп'ютерних наук і математики - 6 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
328 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 2.74 1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliya_Kobets

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
80 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 75

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4331 інше Інший модуль document 10.10.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3853 Факультет інформаційних технологій та управління Програмна інженерія (5 курс) Магістр Денна 14 не враховується не враховується 28.12.2018
3864 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 28.12.2018
6970 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8259 Факультет інформаційних технологій та управління Технологія створення програмних продуктів (3-4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2010 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,32 26.12.2018
2566 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,44 28.12.2019