Додаткові відомості

Освіта
1980

Тартуський державний університет (Естонія), спеціальність «лікувальна справа», лікар зі спортивної медицини і лікувальної фізкультури.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Доктор
педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична
культура, основи здоров'я). Тема: «Теоретико-методичні засади формування
предметної компетентності з основ теорії здоров'я  у студентів вищих
училищ фізичної культури». 

Кандидат
медичних наук, 14.00.12 – лікувальна фізкультура і спортивна медицина
Тема: «Особливості змін фізичної працездатності і її
кардіореспіраторного забезпечення у юних спортсменів під впливом
тренувальних навантажень різної спрямованості».

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
89 4 2 2021.09.15 12:15:21 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4237 Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» До питання щодо доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики м.Київ document
4236 Х Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту" Експрес-метод оцінки інтегрального здоров'я юних спортсменів м. Київ document
4241 ХІ Міжнародна наукова конференція пам'яті Анатолія Лапутіна "Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту" Дані порівняльного аналізу трьох способів (паерового, інструментального, комп'ютерного) проведення методу "Теппінг-тест" у визначенні сили нервових процесів студентів м. Чернігів document
4240 XII Міжнародна науково-практична конференція \ Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії м. Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
34569 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups
32452 Гендерные особенности влияния серологических маркеров групп крови на развитие функции внимания юных спортсменов подросткового возраста
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
27546 Особливості використання серологічних маркерів груп крові в розвитку функції сприйняття часу юних спортсменів 13-16 років
36786 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток функції уваги юних спортсменів 13-16 років

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
32104 Гендерні особливості впливу серологічних маркерів груп крові на розвиток функції уваги юних спортсменів підліткового віку
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
31658 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів
27548 Експрес-метод самооцінки інтегрального (фізичного, психічного, духовного) здоров'я юних спортменів
27549 Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії
27550 Дані порівняльного аналізу трьох способів (паерового, інструментального, комп'ютерного) проведення методу "Теппінг-тест" у визначенні сили нервових процесів студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
27544 Обґрунтування доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
16 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток функції уваги юних спортсменів 13-16 років http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27547/ 2019
70 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34569/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
55 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 57204573955 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204573955

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
70 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології AAF-8011-2019 2 1 https://publons.com/researcher/3250963/mykhailo-khoroshukha/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
493 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 2.8 2.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Khoroshukha

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
70 Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27549/ 2019
85 Дані порівняльного аналізу трьох способів (паерового, інструментального, комп'ютерного) проведення методу "Теппінг-тест" у визначенні сили нервових процесів студентів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27550/ 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5157 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6769 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи медичних знань (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2348 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,71 27.12.2018
3236 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,70 28.12.2019
4134 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,62 28.12.2020