Додаткові відомості

Освіта

У 2018 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю філологія, спеціалізація «Східні мови та літератури (переклад включно)» та отримала кваліфікацію магістра філології, філолога-дослідника, викладача ВНЗ (китайська мова та література, англійська мова), перекладача з китайської та англійської мов. 

Протягом року проходила стажування в Шанхайскому університеті (кит. 上海交通大学, англ. Shanghai Jiao Tong University)

У 2018 році вступила до аспірантури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття ступеня доктора філософії (з відривом від виробництва).Затверджено тему дисертаційного дослідження "Системно-структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу"

Перелік місць роботи

У 2017-2018 роках працювала вчителем китайської мови в 

Українському медичному ліцеї Національного медичного університету
імені О. О.Богомольця і в Школі східних мов та культури

На посаді викладача в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка працює з вересня 2018 року.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2019.01.29 12:46:19 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6476 Філологічні науки на перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання Навчальний текст як основа навчально-педагогічного дискурсу м. Київ document
5251 IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю “Питання сходознавства в Україні” Аналіз сучасних основних методик та типових вправ для формування лексичної компетентності на початковому етапі вивчення китайської мови м. Харків document.pdf
5187 Актуальні проблеми літературознавства та мовознавста Лексична компетентність як найважливіша складова комунікативної компетентності (на матеріалі вивчення китайської мови) м. Київ document
5188 II Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови - м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
32513 Дискурс в китайській лінгвістиці: огляд наукових праць

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
32513 Дискурс в китайській лінгвістиці: огляд наукових праць
29536 Зміст лексичної компетентності китайської мови на початковому етапі навчання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
33468 Навчальний текст як основа навчально-педагогічного дискурсу.

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
528 Інститут філології Кафедра східних мов і перекладу 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ilona_Sytnyk

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3427 ІКТ Інший модуль Сертифікат Ситник .pdf 25.06.2019
4051 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4708 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
4790 інше Інший модуль document 22.12.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6944 Інститут філології Практичний курс східної мови (китайської) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7791 Інститут філології Практичний курс східної мови (китайської) (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2260 Кафедра східних мов і перекладу 5,00 27.12.2018
2910 Кафедра східних мов і перекладу 4,80 28.12.2019
4040 Кафедра східних мов і перекладу 4,25 28.12.2020