Додаткові відомості

Освіта

2001-2006 рр. – навчалася в Кам’янець-Подільському державному університеті
і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої
освіти. Українська мова та література» здобула кваліфікацію вчителя української
мови та літератури, зарубіжної літератури. Диплом спеціаліста з відзнакою.

2006-2007 рр. – навчалася в Кам’янець-Подільському державному університеті
і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої
освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра
педагогічної освіти, викладача української мови та літератури. Диплом магістра
з відзнакою.2009-2013 рр. – навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 27.00.04
«Теорія та історія журналістики».

Перелік місць роботи

2007-2015 - Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

2015-2018- Київський університет культури; Київський національний університет культури і мистецтв;

вересень 2018 р. - Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація на тему: «Комунікаційно-жанрові
модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних
видань 2000-2012 рр.)»
за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія
журналістики.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 2 0 2021.09.15 12:08:58 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5805 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» “Зачарований край”: Білорусь у літературних репортажах С. Скляренка Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5879 ФРАЗЕОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ СУМІЖНИХ НАУК Функціонально-стилістичні параметри фразеологічних одиниць у збірці репортажів Лесі Богуславець «На прощу до рідної землі» м. Ужгород document.pdf
5807 CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE THE SPECIFIC OF CREATING TURKEY’S IMAGE IN THE COLLECTION OF REPORTS ON TREVELING TOPICS BY O. KYSILEVSKA «LETTERS FROM THE BLACK SEA (TO SON)» (1939) м. Адана, Туреччина document.pdf
5806 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Ukrainian-Turkish diplomatic relations of 1919-1920 in O. Lototsky's memoirs «In Tsargorod» м. Анкара, Туреччина document.pdf
4725 XXV (ювілейна) міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАСАД СИСТЕМНОСТІ У ВИСВІТЛЕННІ СИНТАКСИСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ВИШІВ Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) document
4720 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «ІХ Довженківські читання: «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ» Жанрово-стильова специфіка репортажів О. Довженка на військову тематику Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів) document.doc
4724 VIII Міжнародний Конгрес дослідників Білорусі Специфіка створення образу Білорусі в літературних репортажах на мандрівну тематику 1920-30-х рр. Інститут політичних досліджень «Політична сфера» (м. Вільнюс, Литва) document.pdf
4721 Міжнародна науково-практична конференція «ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ПРЕСОВОГО РЕПОРТАЖУ УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (м. Буча) document.docx
4727 міжнародний симпозіум «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» Жанрово-стильова специфіка сучасного репортажу на мандрівну тематику (за матеріалами журналу «Mandry») ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики» (м. Київ) document
4728 Міжнародна науково-практична конференція «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України» СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ Я. ГУҐО-БАДЕРА «БІЛА ГАРЯЧКА» Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів) document
3409 Журналістика 2018: стан, проблеми, перспективи Образ Турции в путевых репортажах В. Шабловского Білоруський державний університет (Мінськ) document.pdf
3806 Література й історія Запорізький край та історія запорозького козацтва в літературних репортажах 20-30 рр. ХХ ст. Запоріжжя document.pdf
3410 Українці Румунії - історія, сучасність та перспективи Українсько-румунські відносини на сторінках вітчизняних періодичних видань 2014-2018 рр. Бухарест (Румунія) document.pdf
3411 „The Islamic World in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science” СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ТУРЦИИ В РЕПОРТАЖАХ НА ПУТЕВУЮ ТЕМАТИКУ КОСТЯ КОТКА «СОЛНЦЕ ЗА МИНАРЕТАМИ» («СОНЦЕ ПОЗА МІНАРЕТАМИ») (1928) И «ДНЕВНИК НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДОВ» («ЩОДЕННИК КІЛЬКОХ МІСТ») (1930) Nicolaus Copernicus University in Torun (Торунь, Польща) document.pdf
3412 Мусульманський Схід у східнослов'янських і південнослов'янських літературах ОБРАЗ ІРАНУ В ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ ОЛЕКСАНДРА МАР’ЯМОВА «ІРАН БЕЗ ЧАДУРА» Білосток, Польща document.pdf
3419 Стилистика: язык, речь и текст Методологические проблемы изучения жанров социальных коммуникаций Белорусский государственный университет (Мінськ) document.pdf
3420 Журналистика XXI века: традиции и вызовы нового времени Интегрирование жанровых доминант современного репортажа средствами авторского «Я» Белорусский государственный университет (Мінськ) document.pdf
3418 Международная журналистика-2017: идея интеграции интеграций и медиа Проблемы изучения теории жанра репортажа в печатных СМИ Белорусский государственный университет (Мінськ) document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36799 Зображення ролі жінки в мусульманському суспільстві крізь призму бачення європейця (за матеріалами українських друкованих видань)
29632 Специфіка створення образу Туреччини в репортажах на мандрівну тематику Костя Котка «Сонце поза мінаретами» (1928) та «Щоденник кількох міст» (1930)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32072 Chyngyz Aytmatov's Point of View about Cultural, Social, Economic and Communication Reasons of the Crisis of the World Literature

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
32945 Information Manipulation as a Category of Communication Recipient’s Information Discomfort
33886 Історичні особливості функціонування репортажу в українській пресі
30208 Образ Ірану в збірці репортажів Олександра Мар’ямова «Іран без чадура»
30434 Специфіка створення образу Казахстану в репортажі на мандрівну тематику В. Мисика «Казакстанська маґістраля»
26014 Жанрово-стильова специфіка репортажів на військову тематику (за матеріалами збірки «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto»)

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
32947 Науково-теоретичне осучаснення концепції синтаксису української мови в підручниках для вищої школи
29441 Специфіка висвітлення пострадянського простору у збірці репортажів Я. Гуго-Балера «Біла гарячка»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
32948 Specification of the creation of Turkey formation in reports on the way of the city by Leonid Pervomajskyj «Notepad is a walk» (1929)
33171 Специфика создания образа турции в сборнике репортажей на путевую тематику Елены Кисилевской «Письма из-за черного моря (к сыну)» (1939)
33170 УКРАИНСКО-ТУРЕЦКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1919-1920-Х ГГ. В МЕМУАРАХ А. ЛОТОЦКОГО «В ЦАРЬГРАДЕ»
29638 Особливості композиційної структури сучасного пресового репортажу
25067 Образ Туреччини в подорожніх репортажах В. Шабловського

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
32946 Специфіка створення образу Білорусі в літературних репортажах на мандрівну тематику 1920-30-х рр

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
146 Кафедра журналістики та нових медіа - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
245 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 1.71 0.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Bykova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2298 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.10.2017
2515 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3078 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3191 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3900 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
25255 Репортаж : історія, теорія, практика

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
465 Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
532 Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2019 605 20.09.2019
572 Університетські студії (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
594 Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019
682 Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020
683 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020
705 Університетські студії (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 212 02.04.2020

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5406 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019
5547 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 27.12.2019
5548 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 10 27.12.2019
6057 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6059 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6603 Інститут журналістики Медіавиробництво (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6672 Інститут журналістики Мистецька та літературна критика (4 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6946 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
8166 Інститут журналістики Агенційна журналістика (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
8534 Інститут журналістики Мистецька та літературна критика (4 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8707 Інститут журналістики Пресова журналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1812 Кафедра журналістики та нових медіа 4,36 26.12.2018
2838 Кафедра журналістики та нових медіа 4,62 28.12.2019
3450 Кафедра журналістики та нових медіа 4,49 28.12.2020