Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2021.09.15 12:39:40 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6920 Освіта впродовж життя: вимоги часу Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах сьогодення: нові виклики та перспективи м. Київ document.pdf
6736 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога Умови впровадження відкритих освітніх ресурсів для професійного розвитку педагогічних працівників в Україні Київський університет імені Бориса Грінченка document
6737 Андрагогічний підхід у педагогічних дослідженнях Андрагогічні засади професійного розвитку педагогів Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України document.pdf
5721 Застосування онлайн комунікації в протидії торгівлі людьми в Україні (у рамках проєкту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні») З досвіду підготовки педагогічних працівників до проведення освітніх заходів з протидії торгівлі людьми в Україні м. Полтава document
5715 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти Умови впровадження відкритих освітніх ресурсів для професійного розвитку педагогічних працівників в Україні Національний авіаційний університет document
5716 Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах неформальної освіти Національний авіаційний університет document
5707 Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу Забезпечення якості професійного розвитку педагогічних працівників в системі неперервної педагогічної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
31229 Стратегія поведінки педагогів у ситуації невизначеності умов професійного розвитку

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
381 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 0 1.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Naumova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3059 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
4020 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4386 інше Інший модуль document 27.02.2020
4387 інше Інший модуль document 22.04.2020
4477 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.11.2020
5135 інше Інший модуль document 07.04.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4194 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,2 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
652 Учителі трудового навчання (технологій): I 2 3 2018-2019