Додаткові відомості

Освіта

- Період навчання: 2013 – 2017

Навчальний заклад: Київський університет імені Бориса Грінченка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Напрям підготовки: Філологія (мова і література французька)

Професійна кваліфікація: Вчитель французької мови і зарубіжної літератури, вчитель англійської мови


- Період навчання: 2017 – 2018

Навчальний заклад: Київський університет імені Бориса Грінченка

Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність: Філологія

Спеціалізація: Романські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма: Мова і література (французька)

Професійна кваліфікація: Філолог, викладач французької мови і зарубіжної літератури, викладач англійської мови


Перелік місць роботи

2016-2017 рр. – вчитель англійської мови у школі № 163 імені М. Кирпоноса

2015 р. – 2019 – лаборант кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

2019 р. – по теперішній час –викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2020.06.03 10:11:17 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6591 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідей до реалізації - Онлайн ( Київський університет імені Бориса Грінченка) document
6677 The Active Citizens Local Training - Онлайн document.pdf
6494 I Міжнародна науково-теоретична конференція «DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE» STRUCTURAL ORGANIZATION OF BREAKING NEWS TEXTS IN CONTEMPORARY FRENCH MEDIA DISCOURSE Онлайн Париж, FRA document.pdf
6454 ВУМ олнайн Цифрова безпека та комунікація в онлайні Онлайн document.pdf
6182 «Академічна доброчесність в університеті» - ВУМ Онлайн document.pdf
5632 V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства Корпусний аналіз текстів тематики "COVID-19" через програмне забезпечення "Sketch Engine " Онлайн ( Київ) document
5613 TENDANCES SCIENTIFIQUES DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE Міжнародна науково-практична конференція L’ANALYSE DU CORPUS DES TEXTES «COVID-19» EN UTILISANT LE LOGICIEL «SKETCH ENGINE» Страсбург, Франція document.pdf
6189 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5561 Конкурс для молодих дослідників імені Георгія Гамова-2020 Жанр «Надзвичайні новини» у сучасному європейському медіадискурсі Онлайн (Харків) document.pdf
6181 COVID-19: What You Need to Know (CME Eligible) - Онлайн document
5218 Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам - John Wiley and Sons document
4953 Clever Який викладач в очах студентів є найбільш вартісним? Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5049 Літній університет в Чернівцях TV 5 Monde Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document.pdf
4955 Український філологічний дискурс очима молодих науковців Функціональна та структурно-семантична специфіка заголовків "Надзвичайних подій" у французькому медіадискурсі. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document.pdf
4956 Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл "Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора, ретро- та проспекція, син- та діахронія". «Тема реінкарнації в романах «Танґо смерті» Ю. Винничука та «Імперія ангелів» Б. Вербера: компаративний аналіз» Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4957 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" «Структурно-семантичні особливості текстів жанру «надзвичайні події» у французькому медіадискурсі» Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
34606 Структурна організація текстів надзвичайних новин в сучасному французькому дискурсі
32476 Аналіз корпусу текстів "Covid-19" з використанням програмного забезпечення «Sketch engine»

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
36875 Дослідження функціонально-лінгвістичних аспектів заголовків текстів новин у сучасному французькому медіадискурсі
31332 Корпусне дослідження текстів рубрики «надзвичайні новини» у французькій, англійській та українській мовах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
32476 Аналіз корпусу текстів "Covid-19" з використанням програмного забезпечення «Sketch engine»

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
117 Учасник проекту Горизонт 2020 Європейська лексикографічна структура ELEXIS

Інститут Йозефа Стефана (Словенія)

Сайт проекту: https://elex.is/">https://elex.is/Сторінка Асоціойваних установ проекту: https://elex.is/observers/">https://elex.is/observers/

наказ № 848.pdf 21.02.2019-25.05.2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
427 Інститут філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 0 2.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Bilyk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
157 Корпусне дослідження текстів рубрики «надзвичайні новини» у французькій, англійській та українській мовах фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31332/ 2020

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
32477 Кібермова: багатомовний електронний лексикографічний проект

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2943 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2963 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
3476 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
3601 Інше Інший модуль академія ігрових технологійБілик.pdf 26.10.2019
3852 інше Інший модуль document 29.01.2020
4117 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4687 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
4705 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5333 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7070 Інститут філології Світова література: Література Франції (3 курс, ФІН(ФР), денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7750 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (французька мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7790 Інститут філології Практичний курс перекладу французької мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2427 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,82 31.12.2018
2863 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,25 28.12.2019
3454 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,97 28.12.2020