Додаткові відомості

Освіта

Національний авіаційний університет2018 р. - диплом магістра з відзнакою Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

2020 р. - прикріплення до аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Перелік місць роботи

З 2014 р. - методист центру ІКТ-компетенції НДЛ інформатизації освіти.


2018 р. - 2019 р. - викладач кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління.

З вересня 2019 р. - методист Центру вебометрії та інформаційних систем НДЛ інформатизації освіти.

З вересня 2020 р. - молодший науковий співробітник Центру розвитку цифрової компетентності НДЛ інформатизації освіти.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 2 0 2021.09.18 10:27:26 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4756 International Conference «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» International Conference «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» Borys Grinchenko Kyiv University document
3329 Інформаційні технології - 2018 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості та відкритості сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка document
1791 III Міжнародна науково-практична конференція E-portfolio as an assessment tool of the student's activities м. Київ document
1401 Open educational e-environment of the modern university: International scientific conference Webometrics Rating as Instrument for quality assessment of open Educational E-environment University Kyiv document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
33476 Дослідження відкритих цифрових інформаційних систем для аналізу результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
30148 Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету
24061 Рейтинги як інструмент оцінювання якості та конкурентоспроможності університету
22684 Е-портфоліо як інструмент оцінювання діяльності студента
18701 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
33476 Дослідження відкритих цифрових інформаційних систем для аналізу результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
30148 Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
36967 Деякі аспекти підвищення показників ефективності результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти
24475 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості та відкритості сучасного університету
24479 Технології та інструменти побудови вебометричного рейтингу для оцінювання якості освітньої та наукової діяльності університету
16437 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
8 Ректорат НДЛ інформатизації освіти 2.76 7.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Smirnova

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
50 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту
77 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1521 Інше - document 26.04.2017
2868 Інше Інший модуль document 14.09.2018
4410 Інше Інший модуль document 07.06.2020
4411 Інше Інший модуль document 15.07.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
701 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 2
761 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 03.03.2016 2
762 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 04.03.2016 2

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3711 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комп`ютерні технології (2 курс) Бакалавр Денна 9 9 не враховується 28.12.2018
5361 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 27.12.2019

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2270 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,07 27.12.2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
669 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017