Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; магістр української мови та літератури, 2001
Перелік місць роботи
З 2011р. до цього часу – доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка;
2004 – 2011рр. – Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця (викладач кафедри україністики);
2001 – 2004рр. – Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом (викладач; робота за сумісництвом);
2002 – 2009рр. – UCMGroup (Київ, Україна) – літературний редактор періодичних видань “Commercial Property” та “”Architecture&Design”
Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук “Версифікація Ліни Костенко: метрика, ритміка, строфіка, фоніка” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, 2005, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Тема дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук  "Гендерні художні моделі сучасної української романістики" зі спеціальностей 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.01 - українська література, 2019, Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Громадська активність
Член Національної спілки письменників України з 2001 року

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
19 2 0 2021.09.15 12:02:48 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2897 XIII міжнародна наукова конференція «Великі теми культури у слов’янських літературах. Танатос» Мортальна тематика в сучасній українській романістиці: гендерний аспект Вроцлавський університет document.pdf
2898 II міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії» Типи маскулінності в сучасній українській романістиці Чорноморський національний університет імені Петра Могили document
2899 Всеукраїнська наукова конференція «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція» Відновлення зв'язку поколінь як шлях особистісного становлення в сучасній українській романістиці Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf
2895 VIII щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій» Ініціація як повстання проти влади "батьків" у сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар "Биті Є") Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
25904 Гендерні художні моделі сучасної української романістики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
29238 Мортальна тематика в сучасній українській романістиці: гендерний аспект
29239 Художні стратегії подолання постколоніальної травми в сучасній українській романістиці: гендерний аспект
26316 Фемінне прочитання історії в сучасній українській романістиці: деміфологізація і поетика повсякденного
6962 Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко «Бора»
2347 Культурологічний код роману Наталі Тисовської «Укус огняного змія»

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
32898 Художня репрезентація жіночості в сучасній українській романістиці
25969 «Чоловік у стані кризи» (світоглядні та естетичні виміри художньої моделі (на матеріалі сучасної української романістики)
25902 Архетип дитини в гендерних художніх моделях дійсності сучасної української романістики
26318 Образна семантика кордону в сучасній українській романістиці: гендерний аспект
25379 Постать фатальної жінки в сучасній українській романістиці
25978 Образ чоловіка-чужинця в сучасній українській романістиці
19882 Повстання проти «влади батьків» як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар «Биті є»)
22390 Художні моделі маскулінності в сучасному українському романі
18679 Літературна традиція як основа моделювання художнього світу в романістиці Володимира Лиса (на матеріалі твору "Соло для Соломії")
19360 Художні виміри божественного і демонічного в романі Олеся Ільченка "Місто з химерами"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
6960 Верлібр у творчості Ліни Костенко

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
240 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 1.16 4.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Bashkyrova

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
377 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
18 Башкирова Ольга Миколаївна "Гендерні художні моделі сучасної української романістики"/ 10.01.06 - теорія літератури, 10.01.01 - українська література. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016 - 2018. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
736 Фаховий модуль (стажування) - document 07.04.2014
3376 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.10.2019
3497 Інше Інший модуль БашкироваФорум.pdf 26.10.2019

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
71 Література і час упродовж 2017 року (Щомісяця) 23 Не зазначено 09.11.2017

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
37 Література і час 2017 23 - 14.11.2017

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6569 Інститут філології Літературознавчі студії: Вступ до літературознавства (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7170 Інститут філології Творчий семінар: проза (6 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7200 Інститут філології Теорія і практика літературної творчості (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7201 Інститут філології Теорія і практика літературної творчості (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8518 Інститут філології Мережева література в медіакультурі (6 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8763 Інститут філології Світова література (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8766 Інститут філології Світова література: Вступ до літературознавства (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8767 Інститут філології Світова література: Вступ до літературознавства (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8768 Інститут філології Світова література: Вступ до літературознавства (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8808 Інститут філології Творчий семінар (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
368 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,73 29.12.2016
939 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,84 12.01.2017
1805 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,71 26.12.2018
2791 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,49 28.12.2019
3435 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
96 фестиваль "Поетична осінь" особиста участь Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 14.11.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
95 Бучма Олена Богданів Інститут філології I Українська мова, література (з методикою їх викладання) II - 2021