Додаткові відомості

Освіта

У 2013 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр правознавства (диплом магістра з відзнакою).

Перелік місць роботи
Займається юридичною практикою з 2009 року. У 2016 році отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 року почала займатися викладацькою діяльністю у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Поєднує здійснення адвокатської діяльності, юридичної наукової діяльності, юридичної викладацької діяльності. Є одним з кураторів Юридичної клініки «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Взаємодія судів із органами Державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні».

Громадська активність
Займається громадською діяльністю у сфері права. Наразі є заступником Голови Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 2 0 2021.09.21 11:22:36 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5544 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Деякі питання виконання зобов*язань в умовах карантину м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36553 Размышления о соблюдении прав граждан при исполнении судебных решений
32475 Гарантии на жилье участникам боевых действий (АТО) и направления их обеспечения и защиты: материально-правовой и процессуально-правовой аспекты

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
37141 До питання організації системи примусового виконання рішень в Україні
37168 Зміст та об’єкт правовідносин в системі органів примусового виконання рішень та їх посадових осіб
37127 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного права України
37169 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного процесуального права України
37161 Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі
37140 Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в системі законодавства України
31541 Сторони виконавчого провадження: окремі проблеми їхнього правового статусу

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
37141 До питання організації системи примусового виконання рішень в Україні
37168 Зміст та об’єкт правовідносин в системі органів примусового виконання рішень та їх посадових осіб
37128 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України й адміністративного права України
37127 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного права України
37169 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного процесуального права України
37161 Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі
37140 Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в системі законодавства України
32428 Відновлення виконавчого провадження: проблеми правового регулювання
32372 Виконавчий процес (як діяльність): поняття та ознаки
32378 Зловживання правами у виконавчому процесі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
32604 Деякі питання виконання зобов'язань в умовах карантину

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
169 Кафедра публічного та приватного права - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
557 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0 0 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
202 JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA,THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN Наукове стажування 27.09-02.10.2020 Олександра Ворич Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3790 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4285 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.10.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
672 Правове регулювання платіжних операцій (5 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6063 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне судочинство (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6847 Факультет права та міжнародних відносин Право в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 4 не враховується 10.12.2020
6851 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання платіжних операцій (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6853 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання: Банківське право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6856 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7258 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7342 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право: Фінансове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7569 Факультет права та міжнародних відносин Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7570 Факультет права та міжнародних відносин Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7667 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання фінансової діяльності суб`єктів господарювання (4 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2896 Кафедра публічного та приватного права 4,50 28.12.2019
4037 Кафедра публічного та приватного права 4,77 28.12.2020