Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

закунчила 1998 року

спеціальність "Українська мова і література"

Перелік місць роботи

Національний педагогічний університет імені М. П.
Драгоманова

Сегедський університет (Угорщина)

Цаньчжоуський професійний технікум (Китай)

Київський національний лінгвістичний університет

Київський унверситет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Мотиваційна основа дієслів на позначення фізичного і психічного стану суб'єкта в українській та угорській мовах.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.05.08 16:24:37 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5618 International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice Teaching And Learning Verbal Communicative Behavioural Patterns For Successful Cross-cultural Communication From theory to pedagogical practice, which was held on the 5th and 6th of September 2020 in Larissa of Greece(online). document.pdf
4969 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті суспільства сталого розвитку та євроітеграції Актуальні питання міжкультурної освіти України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4970 Проблеми зіставної семантики Дієслівна категорія стану в українській та угорській мовах: філософсько-лінгвістичний та зіставні аспекти. Київський національний лінгвістичний університет document
4968 Особливість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Студентоцентроване навчання як базова форма роботи зі студентами іноземцями в закладах вищої освіти України. Інститут вищої освіти НАПН України document.pdf
4967 Освітологія 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті.: руз України до Європейського Союзу. Морально-етичні чесноти сучасного педагога як складник академічної доброчесності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
197 НДЛ освітології 57223110820 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223110820

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
176 НДЛ освітології - 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
157 Загальноуніверситетські НДЛ НДЛ освітології 1 6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Khanykina

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
18 Загальноуніверситетські НДЛ Освітологічний дискурс Технічний супровід Випусковий редактор Том 32 № 1 Дотримано 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3599 Інше Інший модуль Критичне мислення.pdf 23.11.2019
3600 Інше Інший модуль ІнструментиКритМисл.pdf 23.11.2019
3608 Інше Інший модуль сканирование0002 (1).pdf 31.03.2019
3701 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4311 Інше Інший модуль document 07.09.2020

Викладацька діяльність