Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка

Київський національний лінгвістичний університет

Перелік місць роботи

Мовні курси Speak up - teacher, 2013 рік


Теми дисертацій (захищених)
Драматургічний дискурс Венді Вассерштайн: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти
Громадська активність
Член благодійного фонду "Відродження"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2019.05.06 17:45:49 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6995 «Національна ідентичність в мові та культурі” Особливості одноактних п’єс- обробок у драматургії Венді Вассерштайн Національний авіаційний університет document.pdf
4123 Міжнародна науково-практична конференція з проблем ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Жіноче мовлення у драматургічному дискурсі В. Вассерштайн Київський університет імені Бориса Грінченка document
4122 Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches The peculiarities of the linguistic picture of the world in Wendy Wassersein’s dramaturgical discourse Tbilisi, Faculty of Humanities document
4124 Сучасні лінгвістичні парадигми у взаємодії Драматургічний дискурс як об'єкт лінгвістичного дослідження Київський університет імені Бориса Грінченка document
4120 Professional develompent for teachers How to prepare a lesson plan American Embassy document
4121 Мови професійної комунікації:лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти Драматургічний дискурс Венді Васерштайн Київський політехнічний інститут document

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
6522 Концерт Жінка у драматургічному дискурсі Венді Вассерштайн

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
30570 Особливості мовної картини світу у драматургічному дискурсі Венді Вассерштайн
34084 Особливості мовної картини світу у драматургічному дискурсі Венді Вассерштайн
6522 Концерт Жінка у драматургічному дискурсі Венді Вассерштайн
3503 Образ жінки викладача у драматургії Венді Вассерштайн

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
36906 Мовленнєва поведінка персонажів жінок в репрезентації коннцепту FAMILY в драматургічному дискурсі Венді Вассерштайн

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
169 Бібліотека Інституту Кеннеді Вільного університету Робота з фондами Бібліотеки Інституту Кеннеді Вільного університету 01.08.-25.08.2019

Вільний
університет (Німеччина)

Учасник програми Остропальченко (1).pdf

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7721 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7960 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2161 Кафедра іноземних мов 3,91 27.12.2018
2903 Кафедра іноземних мов 3,94 28.12.2019
3948 Кафедра іноземних мов 4,71 28.12.2020