Додаткові відомості

Освіта

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського,
спеціальність «Українська мова та література» (1994-1999).Кваліфікація – вчитель української мови та
літератури, зарубіжної літератури

Перелік місць роботи

Із 1996 р. – дик­тор, редактор літера­турно-мис­те­ць­ких
прог­рам Вінницького обласного радіо.У 1999 р. – викладач української та зарубіжної
культури Вінницького технічного коледжу.Із 2000 р. – головний спеціаліст
інформаційно-аналітичного відділу управління з питань внутрішньої полі­тики
Вінницької облдерж­адміністрації. Із 2002 р. – завідувач прес-служби Вінницької
облдерж­адміністрації.Із 2003 р. – референт-помічник ректора
Вінницького державного педагогічного університету ім. М.КоцюбинськогоІз 2005 до 2008 р. навчався в аспірантурі
Інституту журналістики Київського національного універ­ситету імені
Т. Шевченка. Захистив достроково кандидатську дисертацію.З 2010 р. – завідувач кафедри журналістики Вінницького
державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.З 2014 р. по 2015 р. – доцент кафедри
стилістики української мови й журналістики Вінницького державного педагогічного
університету ім. М.КоцюбинськогоЗ 2015 р по 2019 р - завідувач кафедри журналістики,
реклами та зв’язків
з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету ім.
М.Коцюбинського.З 2019 р. по даний час – завідувач кафедри
журналістики та нових медіа інституту журналістики Київського університету
імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

дис... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 "Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності"

Громадська активність
Член Національної спілки журналістів України з 1997 р.
Член Національної спілки краєзнавців України з 2011 р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 2 0 2021.09.23 12:19:14 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5895 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XIІІ Грінченківські читання) «ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» Історія української преси у наукових розвідках Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5894 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси" Журналістика миру: особливості конструювання образу українського воїна та героїзація учасників збройного конфлікту на Донбасі сучасними Інтернет-ЗМІ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4964 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ — ХІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКі ЧИТАННЯ БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ Національний імператив як категорія захисту, відтворення та розвитку української держави в публіцистиці Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4735 «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України» Державотворча домінанта в контексті часопису «Поділля» (1918) факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27940 Часописи Поділля у процесі творення державницької ідеології українства (1917-1920)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
29672 Стереотипні медіа-зображення як метод помилок формування звичайної свідомості
37122 Стереотипізація медіа образів як метод формування оман буденної свідомості

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
32945 Information Manipulation as a Category of Communication Recipient’s Information Discomfort

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
29212 Державотворча домінанта в контексті часопису "Поділля" (1918)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
86 Кафедра журналістики та нових медіа 6506968703 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506968703&eid=2-s2.0-85075134724

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
165 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 0 0.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Gandziuk

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
428 Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3813 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
3907 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4798 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
633 Постановка голосу (3 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
687 Постановка голосу (3 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7662 Інститут журналістики Постановка голосу (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8168 Інститут журналістики Постановка голосу (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2432 Кафедра журналістики та нових медіа 4,57 31.12.2018
3257 Кафедра журналістики та нових медіа 4,60 28.12.2019
3613 Кафедра журналістики та нових медіа 4,74 28.12.2020

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
149 Стаднік Анастасія Валеріївна Інститут журналістики I ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський II document