Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2004
Перелік місць роботи
У 2005-2006 рр. - практичний психолог ДНЗ №712 Солом’янського району м. Києва.

У 2006-2008 рр. - методист Науково-методичної лабораторії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

У 2008-2012 рр. - викладач, старший викладач, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

З 2008 р. - викладач, старший викладач, доцент кафедри психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (за сумісництвом).

З 2012-2014 рр. - доцент кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 29 серпня 2014 р. - доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх учителів в умовах підготовки за двома спеціальностями
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
6 1 0 2017.01.01 17:55:50 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
177 Міжнародна науково-практична конференція 'Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи' Психологические особенности формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов как условие успешности их профессионального самопроектирования Київ document
173 Всеукраїнський фестиваль психоконсультування та психотерапії 'Фенікс Фест' Методи нематреіальної мотивації у роботі з персоналом Київ document
170 International scientifical-practical forum of pedagogues, psychologists and medics 'October scientific forum' Психологические особенности жизненных целей личности в дошкольном возрасте Geneva document
174 Міжнародна науково-практична конференція 'Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету' Участь у конференції Київ document
178 International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics 'Driven to discover' Вплив самопроектування майбутніх фахівців на успішність їх професійної самореалізації Женева, Швейцарія document
171 ІІІ Національна науково-практична конференція 'Управління рзиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки', 20 травня 2015 р. Тренінг для учасників конференції на тему 'Підвищення мотивації безпечної праці персоналу' Київ document
179 ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 'Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології' Psychological features of life self-design at older youth age Київ document
175 V щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція 'Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки' Модератор секційного засідання Київ document
172 Международный научно-методологический семинар 'Малокомплектная школа: современные проблемы и пути модернизации' Пcихологические особенности профессионального самоопределения будущего учителя начальной школы Алматы-Київ document
176 Міжнародна науково-практична конференція 'Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні' Самопроектування особистості: сучасний психологічний дискурс Львів document
163 V Міжнародна науково-практична конференція 'Психологія переживання кризових подій' Теоретичні засади дослідження проектування життєвого шляху особистості в умовах соціальної кризи Ніжин document
167 ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю 'Особистість у сучасному світі' Проблема формування життєвих цілей в юнацькому віці Україна, Київ document
168 Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 10-річчю створення психолого-педагогічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка 'П'яті Сіверянські соціально-психологічні читання' Теоретичні засади дослідження життєвого шляху особистості Україна, Чернігів document
165 Scientific Genesis Екзисетнційні стратегії дослідження смисложитєвого пошуку особистості Швейцарія, Женева document
164 Міжнародна науково-практична конференція 'Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами нселення' Проблема становлення життєвого самовизначення в юнацькому віці Україна, Одеса document
166 Science of future Проблема жизненного пути личности в психологической науке Prague, Czech Republic document
169 Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні питання сучасної психології та соціології' Проблема формування життєвої перспективи в юнацькому віці Україна, Одеса document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
16435 Професійний саморозвиток особистості юнацького віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
18589 До проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка
18539 Теоретичні аспекти вивчення кохання особистості на етапах дорослішання
17552 Психологічні аспекти екзистенційного розвитку особистості в юнацькому віці
15997 До проблеми формування етнічної ідентичності у сучасної української молоді
16435 Професійний саморозвиток особистості юнацького віку
10984 Особистісне самопроектування: сучасний психологічний дискурс
11770 Психологічні особливості життєвих цілей особистості у підлітковому віці
13348 Психологічні проблеми кохання в юнацькому віці
11769 Теоретичні засади метапроектування особистості у дошкільному віці

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
18590 Вплив рефлексії на проектування життєвого шляху особистості
15993 Психологічні особливості екзистенційної рефлексії у майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки
15807 Психологічні особливості смислових структур особистості на ранніх етапах онтогенезу
11767 Методологічний аналіз метапроектування особистості у юнацькому віці
10984 Особистісне самопроектування: сучасний психологічний дискурс
10986 Психологічні особливості професійного самопроектування у пізньому юнацькому віці
11768 Рефлексія як механізм професійного самопроектування особистості юнацького віку в умовах фахової підготовки
11805 Теоретичні засади дослідження ліній життєвого проекту особистості юнацького віку
6295 Проектування життєвого шляху особистості: філософсько-псхологічний аспект
7862 Проектування життєвого шляху особистості у кризовому суспільстві
6291 Eкзистенційні підходи до вивчення проектування життєвого шляху особистості
6601 Проблема становлення життєвого самовизначення в юнацькому віці
6298 Теоретичні засади дослідження життєвого шляху особистості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
13753 Психологічні особливості етнічного розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу
15997 До проблеми формування етнічної ідентичності у сучасної української молоді
17019 Стрес як наслідок прогресу
15995 Теоретичні аспекти вивчення суб'єктності в юнацькому віці
13385 Використання арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку
11807 Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності студентів як умова успішності їх професійного самопроектування
10979 Психологічні особливості життєвих цілей особистості у дошкільному віці
10982 Вплив самопроектування майбутніх фахівців на успішність їх професійної самореалізації
10985 Психологічні аспекти дослідження феномена проектування життєвого шляху особистості
8027 Психологічні особливості формування життєвих цілей в юнацькому віці
6596 Екзистенційні стратегії дослідження смисложиттєвого пошуку особистості
8030 Конфлікти в професійній діяльності
7300 Проблема життєвого шляху особистості в психологічній науці
8028 Стрес у сучасному суспільстві та засоби його подолання
7301 Дослідження проблеми смисложиттєвої самореалізації в юнацькому віці
3278 Активізація творчих здібностей у дітей старшого дшкільного віку засобами тренінгу
6227 Психологічні особливості формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку
2665 Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх учителів в умовах професійної підготовки з додатковою психологічною спеціалізацією

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
13 Казахський національний педагогічний університет імені Абая Наукове стажування 21.11.-10.12.2016

Абуева Нурбану Адильбековна

Начальник міжнародного відділу

доктор політичник наук, професор
 +7 (727) 293-93-67
n-abueva@kaznpu.kz; international@kaznpu.kz;

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
90 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.05.2016
286 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
358 Дослідницький модуль Інший модуль document 20.04.2016
387 Лідерський модуль Інший модуль document 29.04.2016
443 Дидактичний модуль Інший модуль document 16.02.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
7 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
11801 Дитяча психодіагностика

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
17 Дитяча практична психологія (3 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
18 Психологія дитяча (1 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
115 Дошкільна психолінгвістика (5 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2014 398 01.10.2014
208 Психологія творчості (5 курс, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 317 08.07.2015
289 Психологія позитивного мислення (2 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2016 728 30.12.2016

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
338 Педагогічний інститут Дошкільна психолінгвістика (5 курс, ДО, з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (8)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
819 Психологія Денна Бакалавр 0339 01.12.2015
832 Психологія позитивного мислення Денна Бакалавр 0335 09.02.2016
833 Психологія дитячої творчості Денна Бакалавр 0873 29.09.2015
840 Тренінг розвитку комунікативної компетентності Денна Бакалавр 0324 09.02.2016
3018 Психологія (інтегрований курс) Денна Бакалавр 1603 27.09.2016
3022 Психологія позитивного мислення Денна Бакалавр 2683 27.09.2016
3023 Психологія гендеру Денна Бакалавр 2680 27.09.2016
3029 Дитяча практична психологія Денна Бакалавр 2992 27.09.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
55 Кафедра педагогіки та психології 4,3 20.05.2016

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
11 ДОб-3-15-4.0д II 1 - 2016