Додаткові відомості

Освіта
Київський національний лінгвістичний університет, 2003
Перелік місць роботи

з 2003- по сьогоднішній день

Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у Німеччині


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 2 1 2021.09.23 11:55:08 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4539 Міжнародна науково-практична конференція "Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем" Особливості розвитку конструкцій активного стану давньоісландської мови Україна, м.Запоріжжя document
3291 Key Issues of Education and Sciences:Delevompet Prospekts for Ukraine and Poland Дефініційна характеристика предикатів стану у давньогерманських мовах Республіка Польща document
3027 Наукова конференція "Science and Education a New Dimension" Дистрибуція станових передкатегоріальних конструкцій із дієприкметником ІІ та дієсловами-копулами «бути»/«ставати» у давньогерманських мовах. м. Будапешт document
3028 Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку" Зрушення у парадигмі категорії стану давньоверхньонімецької мови Харків document
3029 Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті ПРОБЛЕМА ЧАСТИНОМОВНОГО СТАТУСУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КАТЕГОРІЯ СТАНУ» У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ Херсон document
897 Наукова конференція 'Сучасна філологія: теорія і практика' Актипасивні станові співвідношеня у давньогерманських мовах: функціонально-синтаксичний аспект м. Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
32692 Ранжування предикатів стану на позначення сприйняття у давньогерманських мовах
32681 Релевантність породжуючих структур речення в парадигмі категорії стану давньогерманських мов
32695 Типологія інертивних конструкцій з дієприкметником ІІ: на матеріалах германських мов (VI–XIII ст.)
32693 Синтаксичні моделі протокатегоріальних конструкцій реверсивного стану у давньогерманських мовах
28861 Способи вживання ментальних предикатів стану у семантичній структурі висловлювання
36859 Репрезентація предикатів емоційно-психічного стану у давньогерманських мовах
23602 Дистрибуція станових передкатегоріальних конструкцій із дієприкметником ІІ та дієсловами-копулами «бути»/«ставати» у давньогерманських мовах
23612 Семантика залоговых конструкций с глаголами IV класса в древнегерманских языках
15990 Типологія категорії стану германських мов у сучасних граматичних студіях
11172 Специфічні особливості дистанційної освіти за електронними навчальними курсами у ВНЗ України на матеріалі сертифікованого ЕНК «Країнознавство:Німецька мова»)

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
32692 Ранжування предикатів стану на позначення сприйняття у давньогерманських мовах
32678 Семантика предикатних конструкцій на позначення фізичного стану в давньогерманських мовах
32681 Релевантність породжуючих структур речення в парадигмі категорії стану давньогерманських мов
32677 Категорія стану германських мов під ефектом тиску мовної системи
32695 Типологія інертивних конструкцій з дієприкметником ІІ: на матеріалах германських мов (VI–XIII ст.)
28859 Типологія конструкцій активного стану давньогерманських мов різних ареалів
32697 Модель кaтeгopії стану давньогерманськиих мов як «розмита множина»: категорiальнии фокус квалiтативностi
24361 Парадигма категорії стану в давньосаксонській мові
26369 Репрезентація станових ситуатем на позначення буття у давньогерманських мовах
23599 Дефініція "стан" у системі філософських категорій
23601 Медіальні та альтернативні станові конструкції готської мови: типологія творення та вживання
15991 Генеза станових категорій у германських мовах (на матеріалі готської та німецької мов)
579 Неформальна освіта: зарубіжний досвід організації

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36859 Репрезентація предикатів емоційно-психічного стану у давньогерманських мовах
24362 Дефініційна характеристика предикатів стану у давньогермaнських мовах
23609 Еволюція категорії стану давньоанглійської мови
23604 Зрушення у парадигмі категорії стану давньоверхньонімецької мови
15992 Актипасивні станові співвідношення у давньогерманських мовах: функціонально-синтаксичний аспект
23611 Проблема частиномовного статусу та актуалізація концепту «категорія стану» у германських мовах
36825 Генеза англо-американських запозичень у системі німецької мови: характер впливу та основні сфери вживання
6980 Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови
10742 Неформальна освіта як напрям розбудови змісту сучасного університету

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
526 Інститут мистецтв Кафедра германської філології 0 1.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Shapochkina

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
191 Синтаксичні моделі протокатегоріальних конструкцій реверсивного стану у давньогерманських мовах наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32693/ 2020
192 Модель кaтeгopії стану давньогерманськиих мов як «розмита множина»: категорiальнии фокус квалiтативностi фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32697/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
902 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1094 Фаховий модуль (стажування) - document 25.01.2013
1206 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3812 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4574 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28855 Спілкуймось німецькою один із одним!

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
81 Країнознавство (нiмецька мова) (2 курс, МЛ) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
235 Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 600 18.12.2015
631 Комунікативні стратегії німецької мови (5 курс, ФН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 882 21.12.2019
826 Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
110 Інститут філології Лінгвокраїнознавство (німецька мова) (3 курс, ФІН) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
119 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
3754 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується 25 28.12.2018
7110 Інститут філології Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
8235 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8236 Інститут філології Комунікативні стратегії німецької мови (5 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8237 Інститут філології Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
423 Кафедра германської філології 4,84 29.12.2016
1532 Кафедра германської філології 4,99 12.01.2017
2373 Кафедра германської філології 4,61 27.12.2018
3282 Кафедра германської філології 4,66 28.12.2019
4158 Кафедра германської філології 4,98 28.12.2020