Додаткові відомості

Освіта

У 2012 р. закінчила Історичний факультет Донецького національного університету, спеціальність Політологія, диплом магістра з відзнакою.

Познанський університет імені Адама Міцкевича (програма «обміну студентів» на
факультеті «Політології та журналістики») - 2009 р.

Варшавський університет (програма «обміну студентів» на факультеті
«Політології») - 2011 р.

Аспірант Донецького національного університету (м.Вінниця), спеціальність
23.00.02 «Політичні інститути та процеси» - 2012–2015 рр.

Захист
кандидатської дисертації з політичних наук, спеціальність 23.00.02 – «Політичні
інститути та процеси» у Спеціалізованій вченій раді Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди - 2016 р.

Друга вища освіта. «Економіка
підприємства», (бакалавр), Донбаська національна академія будівництва та
архітектури - 2011–2016 рр.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

«Ретрадиціоналізм як фактор трансформації держав в сучасних політичних
процесах»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
24 2 1 2021.09.23 12:31:30 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6969 Проблеми формування громадянського суспільства в україні: 30 років незалежності Коронапандемія як стрес-тест для легітимності існуючого світопорядку Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ document.pdf
6715 2nd International e-conference „The world in the age of pandemic and post-pandemic period" Is a pandemic a challenge or a chance for the global political community? Faculty of Political Sciences and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznan document.pdf
6360 Современная политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и гражданского общества Консолідація держави і громадянського суспільства як універсальний механізм боротьби з COVID-19 Белорусский государственный экономический университет document
6394 Інформація та соціум Медіаосвіта як виклик COVID-19 основним принципам сучасної системи освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) document.pdf
5649 ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА БОГДАНА ЯРОША Популізм як загроза сталого демократичного розвитку держав Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
5647 1st International e-Conference "The world in the age of pandemic and post-pandemic period" Влияние пандемии на идентификационные политические процессы в странах Восточной Европы Faculty of Political Sciences and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznan document.pdf
5650 Київські філософські студії-2020 Формування політичної ідентичності українського студентства: загрози та можливості Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5648 Шевченківська весна-2020 Динаміка та фактори політичної ідентифікації української молоді Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
4983 Актуальні проблеми зовнішньої політики України Формування ідентичності української молоді як пріоритет зовнішньої політики України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document.pdf
4945 Київські філософські студії-2019 Трансформація політичних комунікацій: digital communication Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
35989 Політичний цинізм: універсальна радянська спадщина - післясмак - небезпека

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
35211 Политическая идентичность как фактор безопасности украинской государственности

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
32599 Формування політичної ідентичності молоді в мінливих політичних умовах
29265 Моделювання сучасних тенденцій ретрадиціоналізму в державах пострадянського простору
31367 Спільність «радянський народ» як універсальна політична ідентичність громадян СРСР

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
32599 Формування політичної ідентичності молоді в мінливих політичних умовах
31367 Спільність «радянський народ» як універсальна політична ідентичність громадян СРСР

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
32598 Популізм як загроза сталого демократичного розвитку держав
29278 Трансформація політичних комунікацій:digital communication

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
81 Political identity as a security factor of Ukrainian statehood http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35211/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
182 Кафедра філософії 57221235157 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221235157&eid=2-s2.0-85098535644

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
156 Спільність «радянський народ» як універсальна політична ідентичність громадян СРСР наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31367/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3308 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
5381 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 19.03.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
547 Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6035 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 27.12.2019
6837 Історико-філософський факультет Політичний менеджмент і маркетинг (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6839 Історико-філософський факультет Політичні технології та консалтинг (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7779 Історико-філософський факультет Практична філософія (2-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8129 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8708 Історико-філософський факультет Прикладні політичні студії: Практична політологія (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2422 Кафедра філософії 4,75 31.12.2018
2902 Кафедра філософії 4,76 28.12.2019
3821 Кафедра філософії 4,25 28.12.2020