Додаткові відомості

Освіта
Полтавський кооперативний технікум (1999-2001); ОКР молодший спеціаліст; спеціальність "Бухгалтер".

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2000-2005): ОКР спеціаліст; спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)".

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2005-2006); ОКР магістр; спеціальність "Дошкільна освіта".

Київський університет імені Бориса Грінченка (2013-2015): ОКР магістр; кваліфікація магістр англійської мови і літератури, філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.
Перелік місць роботи
асистент, старший викладач кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2011 рр.);

заступник декана з виховної роботи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2008 рр.)

старший викладач, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2011-2015рр.);

заступник директора з науково-методичної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 - донині):

доцент кафедри англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2015 - 2016);

доцент кафедри англійської мови факультету права та міжнародних відносин (2016 - донині).
Теми дисертацій (захищених)
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії, спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Громадська активність
Випусковий редактор збірника наукових праць студентів "Наукові здобутки студентів Інституту людини"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
28 3 1 2016.12.06 16:14:25 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
598 Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору Інтердисциплінарність науково-предметної іншомовної підготовки магістрів гуманітарного профілю Міжнародний конгрес центр 'Український Дім' document
610 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»] Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища м. Кіровоград, Національний центр 'Мала академія наук України' document
608 І Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування»] Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця м. Київ, Національний центр 'Мала академія наук України' document
607 Всеукр. наук.-практ. конф. [«Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти»] Теоретичні основи розвитку освітнього е-середовища у сучасному глобалізованому суспільстві м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
606 ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»] Сутність поняття інформаційне суспільство м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
605 II Всеукр. наук.-практ. конф. [«Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників»] Мистецькі педагогічні технології у структурі навчально-виховної діяльності вчителя початкової школи з обдарованими дітьми м. Алупка, АР Крим document
609 ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»], (м. Кривий Ріг, 11-12 квітня 2013 року). Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет document
599 Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства»] Інтегративний компонент у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
600 ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. [«Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика»] Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження м. Херсон, КВНЗ 'Херсонська академія неперервної освіти' document
601 VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України»] Формування мовленнєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі смт Буча, Київська обл., Інститут вищої освіти НАПН України document
604 Міжнар. наук.-практ. конф. [«Самоосвіта та розвиток емоційного інтелекту як фактор удосконалення педагогічної майстерності вчителя»] Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов м. Миргород document
603 Міжнародна науково-практична конференція «Суб’єктно-особистісні виміри психологічної освіти» Соціально-психологічні тренінгові системи творення віртуально-навчального іншомовного середовища м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
602 ХІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні: «Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства» Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6300 Віртуально-навчальне іншомовне середовище освітніх систем сучасного інформаційного суспільства

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
19352 Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities
15315 Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview
10175 Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю
11861 Сучасні підходи до іншомовної підготовки магістрів не філологічних спеціальностей
7647 Генеза поняття "інформаційна компетентність" у конпексті неперевної педагогічної освіти
7649 Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
19223 Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
14539 Стратегічні напрямки переходу до навчання на дослідницькій основі
14044 Компоненти та наукові підходи до проектування системи науково-предметної іншомовної підготовки магістрів
14056 Організація науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки
11658 Інтердисциплінарність науково-предметної іншомовної підготовки магістрів гуманітарного профілю
9224 Науково-дослідна діяльність магістрів педагогічної освіти у контексті іншомовної підготовки
3659 Теоретичні основи творчої педагогічної взаємодії у сучасному освітньому середовищі
943 Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження
978 Теоретичні основи розвитку освітьного е-середовища у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві
3322 Формування мовленєєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі
1594 Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (50)

ID Назва Рік
14118 Іншомовний компонент у науково-дослідницькій діяльності магістрів гуманітарного профілю
13135 Дистанційні технології навчання у підготовці наукового проекту магістрами
9224 Науково-дослідна діяльність магістрів педагогічної освіти у контексті іншомовної підготовки
13136 Сучасні засоби дистанційного вивчення англійської мови
11860 Сучасні лінгвістичні дослідження творів Дж. К. Ролінг про Гаррі Поттера
5199 Казка «Попелюшка». Заняття з англійської мови з використанням авторської технології «Модифікована казка»
3567 "Модифікована казка". Розробка занять з англійської мови з використанням авторської технології
5200 Розробка заняття з англійської мови у старшій групі ДНЗ із використанням авторської технології «Модифікована казка»
3320 Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі
7647 Генеза поняття "інформаційна компетентність" у конпексті неперевної педагогічної освіти
3658 Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічних науках
5611 Організаційна структура побудови дистанційного курсу «Сучасна дитяча література англомовних країн» на платформі Moodle
4227 Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища
4729 Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища
11862 Сучасні підходи до інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах в Україні
1491 Сучасний інформаційний простір як засіб навчання та отримання знань
508 Інтерактивні технології навчання як засіб формування креативності майбутнього вчителя початкових класів
3032 Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця
880 Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи як необхідного інструментарію для роботи з обдарованими учнями
7649 Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»
944 Сутність поняття інформаційне суспільство
214 Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу
217 Інтегративний компонент у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
216 Інформаційне суспільство та глобалізація: система впливів на вищу освіту України
219 Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс
301 Нові інформаційно-комунікаційні технології у сучасній теорії та практиці навчання іноземної мови
218 Соціальна парадигма у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
2254 Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога
1630 Виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища
306 Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов
1732 Креативно-репродуктивна комунікація у вищому навчальному педагогічному закладі освіти
1629 Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога
1769 Ідейно-художній зміст та структура роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
1591 Тренінгові та арт-терапевтичні технології у розвитку креативності майбутнього вчителя
1598 Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання
1768 Інформаційно-комп’ютерна насиченість професійно-педагогічного компоненту підготовки майбутнього вчителя іноземних мов
1597 Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов
1596 Віртуальна педагогічна реальність: теоретико-наукове підґрунтя
1599 Соціалізуючі чинники віртуальної педагогічної реальності
1770 Творення віртуальної педагогічної реальності засобами сучасної масової комунікації
1730 Формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов засобами лінгвокраїнознавчого матеріалу
1595 Художньо-естетичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до творення віртуальної педагогічної реальності
1592 Віртуальна компетенція у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
1731 Креативно-комунікативна компетенція учителя як показник професійної готовності
1724 Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта професійної готовності
1601 Технологія використання jazz-chants на уроках іноземної мови як засіб підвищення соціокультурної компетенції молодших школярів
1593 Формування творчої, креативної особистості майбутнього вчителя початкових класів: психолого-педагогічний аспект
1725 Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки
1726 Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ
1723 Формування креативності майбутніх учителів іноземної мови в початкових класах засобами мистецтва

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
4181 Методика навчання іноземних мов у початковій школі

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6299 Віртуальна педагогічна взаємодія на уроках іноземних мов : програма спецкурсу з практикумом