Додаткові відомості

Освіта

Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність: Дошкільна освіта

Освітня програма: Дошкільна освіта

Професійна кваліфікація: Організатор дошкільної освіти, менеджер електронного навчання

Диплом: М19 №086601

Перелік місць роботи

вересень 2019 – донині – викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 3 0 2021.09.18 10:58:01 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6678 Active Citizens Local Training - British Council Україна document.pdf
6237 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: оформлення, просування, захист прав - Sport Tech Innovation Center document.pdf
6198 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6199 III International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development Ukraine – Uzbekistan – Latvia – Poland document.pdf
5702 Всеукраїнський форум "Нові вектори програми "Дитина"" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5705 1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice The Language Situation In Ukraine: Bilingualism Or Diglossia? Larissa of Greece document.pdf
5704 1st International Conference on Language Teaching and Learning Primary School Teacher Training To Working In Multilingual Environment Larissa of Greece document.pdf
5703 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» - Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5329 Освітологічні дебати-2020 "Дистанційне навчання в системі забезпечення якості вищої освіти: переваги та ризики" Теоретичний аналіз поняття «дистанційне навчання» в контексті забезпечення якості вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5279 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - EUA Host document.pdf
5278 "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4566 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» Практика підготовки вихователів закладів дошкільної освіти: Німеччина і Україна Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2.) document
4568 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Сучасні освітні інструменти у формуванні професійної компетентності майбутнього дошкільного педагога Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2.) document
4567 Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція: "Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи" Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
30042 Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти
25054 Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї
28983 Формування конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
31547 Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
28985 Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
393 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 1.26 5.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Naumenko2

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3452 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
4275 інше Інший модуль НауменкоМ.pdf 25.09.2020
5061 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5247 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6225 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6228 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6229 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8635 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8654 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2736 Кафедра дошкільної освіти 4,75 28.12.2019
3919 Кафедра дошкільної освіти 4,78 28.12.2020