Додаткові відомості

Освіта
У 1983 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю вчитель української мови і літератури середньої школи
Перелік місць роботи
У 1983 році розпочала свою педагогічну діяльність у м.Києві. Працювала вчителем української мови і літератури, заступником директора середньої школи № 107 Подільського району м.Києва.
З 1995 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Впродовж цього періоду обіймала посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри педагогіки, декана педагогічного факультету, проректора з соціально-гуманітарних питань, професора кафедри теорії та історії педагогіки. З 2010 року і до цього часу очолює кафедру початкової освіти Педагогічного інституту.
Теми дисертацій (захищених)
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
286 7 6 2017.09.18 09:24:31 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1243 Комунікаційні стратегії сучасної школи Проблема адаптації дітей до навчання у школі у психолого-педагогічному вимірі Київ document
1564 І Міжнародна науково-практична конференція "Наукова спадщина академіка Івана зязюна у вимірах сучасності й майбутнього" Педагогіка добротворення як життєве кредо академіка Івана Андрійовича Зязюна Київ document
451 Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Комплексна діагностика виховання учнів початкової школи Київ document
452 Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з учнями, що мають проблеми психофізичного розвитку Вінниця document
450 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності: історія, здобутки, перспективи Ніжин document
448 Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців Складові педагогічного діагностування вчителя початкової школи: теоретико-прикладний аспект місто Хмельницький document
449 Малокомплектная школа: современные проблемы и пути модернизации Содержательно-технологическое обеспечение подготовки учителя начальных классов для работы в малокомплектной школе Казахский национальный педагогический университете имени Абая document
445 Проблеми емпіричних досліджень у психології Застосування діагностичних методик у процесі вивчення рівнів адаптації студентів-першокурсників в умовах вищого навчального закладу м. Київ document
447 Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів Діагностичний супровід особистісно-професійного становлення майбутнього педагога м.Умань document
446 Карпати – Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону м. Івано-Франківськ document
444 Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів Застосування педагогічного проектування у формуванні діагностичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи м.Умань document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
15438 Діагностування акмеологічного розвитку особистості в освітньому середовищі університету
4376 Сучасна сім'я. Міждисциплінарний портрет
4137 Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія
3082 Педагогіка сім'ї в контексті освітніх пріоритетів України і Білорусії

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
14925 Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні
14910 Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи
15438 Діагностування акмеологічного розвитку особистості в освітньому середовищі університету
9527 Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи
13024 Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти
4581 Підготовка вчителя початкової школи в парадигмі мовної риторичної діяльності
4376 Сучасна сім'я. Міждисциплінарний портрет
3082 Педагогіка сім'ї в контексті освітніх пріоритетів України і Білорусії

Фахові видання, що затверджені МОН (50)

ID Назва Рік
19077 Діагностичні методики вивчення внутрішнього стану дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
15052 Методи комплексного педагогічного діагностування адаптції дитини до умов навчального середовища
14450 Про користь і шкоду сучасних дитячих мультфільмів
14070 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи в Польщі
13767 Особливості навчання молодших школярів у Польщі
15226 Аналіз типових труднощів у процесі адаптації дітей до навчання в школі
12841 Діагностування індивідуальних особливостей педагога
17006 Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми
14747 Змістове забезпечення початкової освіти Польщі
18789 Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності: історія, здобутки, перспективи
14182 Самодіагностика педагогічної діяльності вчителя: сучасний вимір
18978 Формування готовності вчителя початкової школи до діагностування діяльності в системі особистісно-розвивального навчання
10243 Як розвивати в дитини бажання читати?
9974 Діагностична методика вивчення розвитку емпатії вчителів початкової школи
9742 Особливості індивідуального підходу до учнів у навчально-пізнавальній діяльності
7679 Як батьки можуть допомогти дитині навчатися в школі
5538 Діагностування "професійного вигорання" вчителя початкової школи
4922 Діагностування "професійного вигорання" вчителя початкової школи
9527 Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи
10607 Змістово-технологічне наповнення методичного портфоліо з педагогічної діагностики вчителя початкової школи
13024 Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти
4336 Діагностичне тестування професійного та особистісного становлення вчителя початкової школи
3846 Діагностування згуртованості педагогічного колективу вчителів початкової школи
3694 Діагностування психологічного мікроклімату в педагогічному колективі
3645 Як зберегти психічне здоров’я дитини
3585 Діагностичні методики вивчення професійного самопочуття вчителя початкової школи
3345 Діагностування рівня задоволеності педагогічною професією
3584 Діагностування рівня задоволеності педагогічною професією
4030 Діагностичне вивчення типології особистості педагога за допомогою психометричного тестування
4202 Проблема підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності: особливості, здобутки та перспективи
4192 Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями
1526 Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкових класів
904 Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи
914 Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи
4146 Діагностичні методики вивчення особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності
2477 Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями
2493 Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону
250 Психолого-педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ
452 Психолого-педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ
438 Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності
457 Сучасні підходи до моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу як педагогічної проблеми
442 Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
4255 Аналіз типових труднощів у діагностичній діяльності вчителя початкових класів
4256 Підготовка вчителя початкових класів до діагностичної діяльності: реалії та перспективи
4254 Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів третього класу
4253 Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи
4252 Зміст, форми і методи педагогічної діагностики вчителя початкових класів
4251 Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі
2863 Ефективні форми і види роботи з розвитку комунікативних умінь студентів у процесі навчання іноземної мови
2864 Педагогічні умови організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (44)

ID Назва Рік
19542 Вчителю вчителів - від вдячних учнів
19313 Діагностичні методики визначення стилю педагогічного спілкування вчителя початкової школи
19058 Діагностування особливостей педагогічного спілкування вчителя початкової школи
18752 Діагностування внутрішнього стану дитини (про що нам розкажуть дитячі малюнки, казки,ліплення та танці)
15377 Особливості педагогічної адаптації дітей до навчання в школі: поради батькам першокласників
15113 Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у четвертому класі
14950 Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у 2-3 класах
14927 Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у 1 класі
13860 Суб'єкт-суб'єктний аспект професійно-педагогічного спілкування
15490 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з учнями, що мають проблеми психофізичного розвитку
11834 Поради батькам щодо педагогічної адаптації першокласників
11838 Проведення батьківських зборів у четвертому класі
10349 Інноваційні педагогічні технології в початковій школі: теорія та практика
9646 Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти
11839 Проведення батьківських зборів у третьому класі
11840 Як батьки можуть допомогти дитині навчатися в школі?
9945 Педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього простору в акмесередовищі вищого навчального закладу
13812 Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства
14084 Формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи веб-квест технології
7816 Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя початкової школи: здобутки, проблеми і перспективи
5682 Проведення батьківських зборів у першому класі
11843 Поради батькам учнів початкової школи: як подолати стрес і діяти в критичних ситуаціях
4147 Акмеологічний аспект діагностування готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності
11842 Проведення батьківських зборів у другому класі
3848 Робота класного керівника з батьками
3433 Погляди К.Д. Ушинського на педагогічний такт як складову професійної майстерності вчителя
6832 Педагогічні умови готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в системі особистісно-розвивального навчання
6818 Педагогічні умови готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в особистісно-розвивальному навчанні
4448 Поради батькам учнів початкової школи: як подолати стрес і діяти в критичних ситуаціях
4202 Проблема підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності: особливості, здобутки та перспективи
5737 Проведення батьківських зборів у другому класі
11841 Проведення батьківських зборів у першому класі
4135 Акмеологічний підхід у формуванні професійної компетентності майбутнього педагога
2979 Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
2500 Перші кроки до науки
4136 Діагностування особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності
450 Діагностування особистісно-професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології
451 Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в умовах багатопрофільного університету
458 Робота класного керівника з батьками
4139 Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи
4182 Наукові пошуки майбутніх викладачів вищої школи
4149 Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків першокласників: у запитаннях і відповідях
4150 Педагогічна адаптація першокласників до навчання в школі: поради для батьків
2863 Ефективні форми і види роботи з розвитку комунікативних умінь студентів у процесі навчання іноземної мови

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
40 Діагностична діяльність учителя початкової школи 1 раз на місяць 17 міжнародний 19.05.2016 5

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
3 Кипиченко Наталія Сергіївна «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики » Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016
4 Новик Ірина Михайлівна «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів» Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
127 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.12.2015
332 Лідерський модуль Інший модуль document 29.04.2016
441 Дидактичний модуль Інший модуль document 16.02.2016
957 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
20107 Я — студент
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
15625 Щоденник управлінської практики загальноосвітніх навчальних закладів
11786 Методичні рекомендації до написання курсових робіт
11785 Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"
4582 Методи навчання та їх класифікація

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
19 Педагогічна діагностика (5 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2013 345 27.06.2013
116 Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі Педагогічний інститут Магістр Денна 2014 398 01.10.2014
146 Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі (5 курс, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
169 Педагогічний інститут Педагогічна діагностика (5 курс) Магістр Денна 6 4 25.11.2016

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
893 Педагогічна діагностика Денна Бакалавр 0358 09.02.2016
895 Педагогічна майстерність Денна Бакалавр 0267 24.09.2015
910 Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі Денна Молодший спеціаліст 0796 02.02.2015
911 Управління освітнім процесом у ЗНЗ Денна Магістр 0795 02.02.2016
3143 Основи педагогічної діагностики Денна Бакалавр 1797 27.09.2016
3148 Основи педагогічної діагностики Денна Бакалавр 1664 27.09.2016
3161 Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами Денна Спеціаліст 1658 27.09.2016
3164 Основи педагогічної діагностики Денна Магістр 1654 27.09.2016
3167 Педагогічна діагностика Денна Магістр 1653 27.09.2016
3168 Управління освітнім процесом у ЗНЗ Денна Магістр 1655 27.09.2016
3170 Проектна діяльність у навчальних закладах Денна Магістр 1794 27.09.2016
3802 Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі Денна Спеціаліст 0067/17 09.02.2017
3806 Педагогічна діагностика Денна Бакалавр 0071/17 02.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
116 Кафедра початкової освіти 4.6 20.05.2016