Додаткові відомості

Освіта

1973-1979 рр. – навчання у Військово-медичній
академії ім. С.М. Кірова 

Перелік місць роботи

2019 р. - по теперішній час - професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка
201
9 р. – 2010 р.
професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного
університету фізичного виховання і спорту України
2009 р. – 2008 р.
Інститут екології та медицини (декан медичного факультету)
2007 р. – 2005 р.
Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки
України
2004р. – 2001 р. –  Головне
військове наукове управління та Головне управління оборонного планування і
науки Генерального штабу Збройних сил України
2000 р. – 1998 р.
Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Міністерства оборони України (начальник науково-дослідного відділу)
1998 р. – 1980 р. – військова служба на посадах від начальника медичної
служби окремої частини до провідного хірурга військового госпіталю ВМС Збройних
Сил України

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація на спеціальну тему з грифом "Таємно"

Докторська дисертація на спеціальну тему з грифом "Таємно"

Громадська активність
Член Вченої Ради Університету.
Національний делегат України та Президент секції "Олімпійська освіта" FIEP.
Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць на відкриті та спеціальні теми (монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, тези тощо).
Член спеціалізованої вченої ради Української військово-медичної академії (для захисту кандидатських і докторських дисертацій з грифом "таємно").
Член редакційних колегій іноземних наукових журналів:
Physical education and sport through the centuries (Сербія)
Anatolia Sport Research (ASR, Турція)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
20 3 0 2021.09.18 10:57:01 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6994 ІІІ Молодіжна науково-практична конференції з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» Психолого-педагогічні проблеми підтримки ментального здоров’я студентів Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків document
6989 Науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін» Ефективність ментальної реабілітації студентів в ході навчального процесу НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ document
6768 ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» Вплив рухової активності студентів закладів вищої освіти на їх самопочуття в період карантинних обмежень Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
6648 18th Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy and 16th FIEP European Congress “Sport, Physical Education, Physical Activity and Health: Contemporary perspectives\ Modern Trends in Students' Cognitive Health Indicators during the Educational Period Dubrovnik, Croatia document
6642 International Scientific Conference \ Youth health and the state's Olympic reserve TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRAȘOV, Brasov, Romania document
6645 І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЯ СТУДЕНТІВ В ХОДІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ м. Київ, Україна document
6544 XVI International Scientific and Practical Conference \ Influence of physical activity of students of higher education institutions on their mental health United Kingdom, Leeds document
6646 VІ Міжнародна наукова конференція «Science and Global Studies» ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ В ХОДІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Прага, Чехія document
6650 Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, РЕКРЕАЦІЇ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ» ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ В ХОДІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ м. Харків, Україна document
6265 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі анохінських читань) РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПІДТРИМЦІ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
6229 І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ» м. Полтава document
6228 ХХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» Превентивна реабілітація студентів в умовах закладів вищої освіти м. Переяслав document
6183 V Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОРТУ І ТУРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я В ХОДІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ м. Івано-Франківськ document
5855 ІV Міжнародна науково-практична on-line конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України» - м. Київ document
5696 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві» Вплив зорових навантажень на показники клінічної рефракції студентів м. Житомир document
5564 XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» Динаміка змін показників самопочуття студентів в ході навчального процесу м.Дніпро document
5730 XIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді» Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів м. Одеса document
5024 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) участь в обговоренні м. Київ document
4652 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція \ Роль фізичної підготовки населення у формуванні стратегічного людського резерву для портеб силових структур держави м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36512 Современные тенденции изменения показателей когнитивного здоровья студентов в образовательный период
32452 Гендерные особенности влияния серологических маркеров групп крови на развитие функции внимания юных спортсменов подросткового возраста

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
36920 Historical aspects of studying the influence of physical activity on the mental health of people
36891 Психолого-педагогічні проблеми підтримки ментального здоров'я студентів
36818 Youth health and the state's olympic reserve
36871 Вплив рухової активності студентів закладів вищої освіти на їх самопочуття в період карантинних обмежень
36873 Фізична терапія при черепно-мозкових травмах в умовах стаціонару
36872 Фізична терапія при цукровому діабеті в умовах реабілітаційного центру
36893 Historical Process of Development the Mass Physical Culture Theory in Ukraine
34284 International federation of physical education and its impact to monitoring of quality physical education in the world
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
32101 Інновації у фізичному вихованні загальноосвітніх шкіл України
32104 Гендерні особливості впливу серологічних маркерів груп крові на розвиток функції уваги юних спортсменів підліткового віку
36907 Корекція стану здоров’я осіб молодого віку з метою поповнення резерву Збройних Сил України
29052 Development of Physical Exercises for Children with Diseases of Vessels
32105 Historical preconditions of the origin of self-olympic direction of physical culture in Ukraine
36908 Розвиток фізичних якостей осіб з порушенням здоров’я та формування людського резерву держави

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
34284 International federation of physical education and its impact to monitoring of quality physical education in the world
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
31658 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
36738 Ефективність ментальної реабілітації студентів в ході навчального процесу
36871 Вплив рухової активності студентів закладів вищої освіти на їх самопочуття в період карантинних обмежень
36873 Фізична терапія при черепно-мозкових травмах в умовах стаціонару
36511 Збереження ментального здоров'я студентів в ході підготовки фахівців
36872 Фізична терапія при цукровому діабеті в умовах реабілітаційного центру
36510 Вплив рухової активності студентів вищих навчальних закладів на їх ментальне здоров'я
36492 Фізична реабілітація студентів з вегето-судинною дистонією в ході навчального процесу
33764 Роль превентивної реабілітації студентів у профілактиці розвитку патологічних станів
33762 Превентивна реабілітація студентів в умовах закладів вищої освіти
33758 Фізична реабілітація студентів з порушеннями здоров'я в ході навчального процесу
32253 Динаміка змін показників самопочуття студентів в ході навчального процесу
32776 Вплив зорових навантажень на показники клінічної рефракції студентів
29205 Роль фізичної підготовки населення у формуванні стратегічного людського резерву для портеб силових структур держави

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
174 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 57219176153 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219176153&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
496 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 5.45 2.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ivashchenko_Serhii

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
218 Historical preconditions of the origin of self-olympic direction of physical culture in Ukraine наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32105/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5069 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5093 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5156 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.04.2021
5324 Інше Інший модуль document 20.05.2021
5360 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5380 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.03.2018

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2953 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,35 28.12.2019
4193 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,90 28.12.2020