Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка , 2012
Перелік місць роботи
З 2013 н.р. старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка.

2008-2013 рр. – викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

2000-2008 рр. викладач Київського педагогічного коледжу імені К.Д.Ушинського.

1999-2000 рр. – вихователь дошкільного навчального закладу № 620 Дарницького району м. Києва.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Громадська активність
Участь у соцпроекті "З Києвом і для Києва"

Участь у Всеуніверситетському конкурсі "Словник Бориса Грінченка та сучасність"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 2 0 2019.10.13 09:03:12 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3880 Особистість у просторі виховних інновацій Особливості формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти Інститут проблем виховання НАПН України document
3872 Actual problems of Science and Education 1. Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку Будапешт document
2019 "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
2119 ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" Вплив продуктивної та ігрової діяльності на розвиток дрібної моторики у дітей молодшого дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
2121 ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" "Аплікація як засіб художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект" Переяслав-Хмельницький document
1862 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Формування дослідницької компетентності дошкільних педагогів в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка document
1840 Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість" Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів Інститут проблем виховання НАПН України document
1841 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти Рівненський державний гуманітарний університет document
1795 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Дослідницька діяльність педагогів як умова професійного зростання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
1230 ХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
1236 Science and Education a New Dimension Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості Budapest document
1231 Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
1232 Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
1237 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне довкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку» Формування дослідницької компетентності студентів-майбутніх вихователів Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин document
1233 Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka. Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навальних закладів Warszawa document
1239 Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : ІІ Міжнародна науково-практична конференція Модель змістово-технологічного забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів ДНЗ м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка document
129 Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти Дослідницькі компетентності у системі підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів Севастопольський центр професійно-технічної освіти імені маршала інженерних військ А.В.Геловані document
128 'Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля - початкова школа' Розвиток творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільної освіти у процесі дослідницької діяльності Хмельницька обласна рада document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
27683 Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутнього педагога в умовах євроінтеграції
27247 Формування дослідницьких умінь майбутніх дошкільних педагогів як основа реалізації сучасної стратегії діяльності закладів вищої освіти
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
26747 Дослідження проблеми виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку у взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти
25835 Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти
24486 Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позаурочній діяльності
25016 Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності
23780 Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку
23649 Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку
21275 Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
19985 Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога
19449 Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога
14467 Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості
14754 Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
9866 Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
27639 Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками
27589 Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти
25018 Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
24159 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до партнерської взаємодії з батьками вихованців
23655 Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності
20536 Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти
14755 Організація та проведення експерементальної роботи щодо формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
14085 Організація та проведення експерементальної роботи щодо формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
452 Психолого-педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ
250 Психолого-педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ
764 Дослідницька діяльність майбутніх вихователів ДНЗ: теоретичні основи і методика
8089 Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності
763 Формування дослідницьких умінь у студентів - майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
8064 Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
26910 Формування у дітей старшого дошкільного віку впевненості в собі засобами ігрової діяльності: теоретичний аспект
26579 Використання інтелектуальних ігор як засіб оптимізації навчання дітей старшого дошкільного віку
26623 Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності: теоретичний аспект
26624 Формування ігрових умінь як профілактика конфліктів у дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект
21147 Аплікація як засіб художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку:теоретичний аспект
21146 Вплив продуктивної та ігрової діяльності на розвиток дрібної моторики у дітей молодшого дошкільного віку
24885 Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений
19303 Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений
13811 Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку
15905 Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів
14754 Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності
13813 Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект
10781 Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів - майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
9876 Модель змістово-технологічого забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів ДНЗ
14085 Організація та проведення експерементальної роботи щодо формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
14752 Принципи підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до дослідницької діяльності
14431 Принципи підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до дослідницької діяльності
12366 Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів ДНЗ
9866 Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
4260 Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності
3887 Формування мотиваційно-ціннісного компонента професійної готовності майбутніх вихователів до дослідницької діяльності
2270 Формування цінностей та толерантності у майбутнього вихователя днз у процесі дослідницької діяльності
8082 Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
46 Дослідницько-пошукова студія Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 12.10.2016 2
87 Наукова студія «Пошуково-дослідницька діяльність» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 15 22.05.2017 3

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
48 Модератор соціального проекту від кафедри дошкільної освіти 2016 3
210 Системна робота впродовж півріччя 2017 10

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
826 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1054 Фаховий модуль (стажування) - document 10.10.2013
1310 Модуль з ІКТ - document 19.02.2015
2457 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2854 Модуль з ІКТ Інший модуль Сертифікат_юлія-волинець.pdf 11.01.2018
2857 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
20720 Місточок до школи
14025 Програма "Дитина" - Шахи

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
23834 Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку
24933 Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8071 Дидактичні ігри

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
14751 Місточок до школи
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
19 Організаційно-методична практика в ДНЗ Денна Молодший спеціаліст "0341" 29.01.2016
801 Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів Денна Бакалавр 0810 24.09.2015
3002 Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів Денна Бакалавр 2579 27.09.2016
3004 Проектування освітньої діяльності за програмою ”Дитина” Денна Бакалавр 2578 27.09.2016
4534 Виробнича організаційно-методична практика в ДНЗ Денна Спеціаліст 0770/17 02.02.2017
4667 Проектування освітньої діяльності за програмою ”Дитина” Денна Бакалавр 0881/17 07.09.2017
4668 Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів Денна Бакалавр 0882/17 07.09.2017
4758 Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів Денна Бакалавр 0973/17 07.09.2017
6768 Дитяче експериментування та винахідництво Денна Бакалавр 0203/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
625 Кафедра дошкільної освіти 4,39 30.12.2016
1016 Кафедра дошкільної освіти 4,68 12.01.2017
1878 Кафедра дошкільної освіти 4,50 26.12.2018

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
9 ДОб-1-15-4.0д II 1 - 2016
15 ДОб-2-14-4.0д III 1 - 2016
365 ДОб -1-15-4.0д III 5 5 2017
375 ДОб-2-14-4.0д IV 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
515 Щорічний конкурс "Словник Грінченка та сучасність" %event_member_prep_event_univ% Київський університет імені Бориса Грінченка - 05.12.2017