Додаткові відомості

Освіта

2007 – 2012 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «Психологія», кваліфікація: «Спеціаліст з психології, викладач вищого навчального закладу».

2012 – 2015 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «медична психологія».

2017 р. – захист дисертації на тему: «Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру» і отримання ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «19.00.04 – медична психологія».


Підвищення кваліфікації:


2011 – 2015 рр. – базовий курс навчання гештальт-терапевтів за програмою Московського Гештальт Інституту.

2014 – 2015 рр. – спеціалізація «Клінічна гештальт-терапія» за програмою Московського Гештальт Інституту.

2013 р. – цикл авторських семінарів М. Д. Машовець (Східно-Європейський інститут психоаналізу) "Початок терапії", "Перенос / контрперенос в роботі з клієнтами".

2014 р. – цикл тренінгів з надання першої психологічної допомоги та роботі з наслідками психотравмуючих подій за програмою Міжнародної незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів».

Перелік місць роботи

2012 – 2015 рр. – аспірант кафедри клінічної психології та психодіагностики Київського національного університету імені Траса Шевченка.

Березень – червень 2014 р. – клінічний психолог під час місії Міжнародної незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» в Україні.

2015 – 2018 рр. – викладач кафедри психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного університету.

2013 р. – теп. час – приватна психологічна практика.

2018 р. – теп. час – викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2018 -- 2020 рр. – психолог Центру психологічної допомоги «Рівновага».

Теми дисертацій (захищених)

2017 р. – захист дисертації на тему: «Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру» і отримання ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «19.00.04 – медична психологія».

Громадська активність
Дійсний член ГС "Національна психологічна асоціація"
Повний дійсний член ГО "Всеукраїнська психодіагностична асоціація"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 1 0 2021.09.20 10:54:43 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5448 ІХ Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання Розвиток навиків соціальної взаємодії у підлітків з РАС: чинники ефективності групових інтервенцій Київ, Україна document.pdf
5386 The 3rd International Conference "Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities" FACTORS OF SEXUAL BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER Tallin, Estonia document
5365 Нове та традиційне у дослідженнях представників психологічних та педагогічних наук Можливості групової терапії в корекційно-розвивальній роботі з підлітками з РАС Львів document.pdf
4365 Спеціальна освіта: супровід без обмежень Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document.pdf
4366 Психологічна наука та практика XXI століття Історія досліджень сексуальності осіб з порушеннями психофізичного розвитку Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
36580 Профессиональная готовность специальных педагогов к инклюзивному образованию в Украине
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
31488 Factors of sexual behavior in adolescents with autism spectrum disorder
29552 Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра
27196 Фактори, що пов’язані з поведінковими проявами сексуальності осіб із розладами аутистичного спектра

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
31686 Розвиток навиків соціальної взаємодії у підлітків з РАС: чинники ефективності групових інтервенцій
29552 Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра
27195 Особливості психосексуального розвитку підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра
27196 Фактори, що пов’язані з поведінковими проявами сексуальності осіб із розладами аутистичного спектра

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
31491 З якими викликами стикаються викладачі під час організації дистанційного навчання?
31428 Можливості групової терапії в корекційно-розвивальній роботі з підлітками з РАС
31489 Как справиться со стрессом и не терять голову от новостей
31490 Склонность к зависимостям у человека с рождения
29374 Історія досліджень сексуальності осіб з порушеннями психофізичного розвитку

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
126 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
53 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 0 2.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Maksymchuk

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
218 Fulbright Research and Development Program Програма імені Фулбрайта в Україні Індивідуальний - 2019

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
29 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html 30
125 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3056 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 24.01.2015
3057 Інше Фаховий модуль (за кордоном) Сертифікат_Нейрокорекція.pdf 03.02.2019
3803 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
3857 інше Інший модуль document 01.02.2020
4040 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4052 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4532 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
4658 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5416 інше Інший модуль document 31.01.2021
5469 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
615 Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
782 Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 464 01.09.2020
853 Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5382 Інститут людини Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
5632 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
6128 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6141 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6162 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6502 Інститут людини Клінічна психологія (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6661 Інститут людини Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
6724 Інститут людини Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
7030 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7638 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7710 Інститут людини Практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8497 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8594 Інститут людини Педагогіка (загальна та спеціальна): Тренінг формування емоційної культури (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3114 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,75 28.12.2019
3866 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,90 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
152 Токарєва Анастасія Володимирівна I Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2021