Додаткові відомості

Освіта

2009-2014 рр. – Маріупольський державний університет, філологічний факультет, спеціальність “Журналістика”.

2017-2021 pp. – аспірантка Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, факультет журналістики, спеціальність “Журналістика” (спеціалізація “Теорія та історія соціальних комунікацій”).

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2020.10.13 08:56:31 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5872 Міжнародна науково-практична конференція "Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси" Літературна критика в мас-медійній площині: до проблеми наукових досліджень Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
4751 Міжнародна наукова конференція "Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ" Роль онлайн-медіа у розвитку сучасної літературної критики України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document
4762 Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект Больові точки літературно-художніх журналів України Маріупольський державний університет document.pdf
4764 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки у ХХІ столітті» До проблеми жанрів журналістики, якими послуговується літературна критика Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука document
4763 Всеукраїнська науково-практична конференція "Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення" Літературна критика як складова частина сучасного українського медіапростору Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка document
4328 V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених \ Особливості літературно-критичних матеріалів сучасних українських онлайн-видань Національний університет «Одеська юридична академія» document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
37064 Типологічні особливості газети «Література плюс»
33159 Літературно-художні часописи України 1990–2020 pp.: історичний ескіз

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
37064 Типологічні особливості газети «Література плюс»
33159 Літературно-художні часописи України 1990–2020 pp.: історичний ескіз

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
549 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Daria_Kharamurza

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3948 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
5316 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
723 Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6051 Інститут журналістики Event практики (2-3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6526 Інститут журналістики Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
7212 Інститут журналістики Теорія масової комунікації та інформації (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8567 Інститут журналістики Основи digital індустрії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3216 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,76 28.12.2019
4125 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,82 28.12.2020