Додаткові відомості

Освіта
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницього 2002 р.
Перелік місць роботи
ЧНУ 2001 -2007
ЄУ 2007-2008
КУБГ 2008- до тепер
Теми дисертацій (захищених)
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання 13.00.04 рік захисту 2008
Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів історії 13.00.10
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
52 5 1 2020.01.11 09:04:10 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2567 Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017» ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE+ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ Чернігів document
2569 XIII Internation Conference ICTERI 2017 Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements Taras Shevchenko National University document.pdf
2566 Міжнародна науково-практична конференція "Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів" ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ Черкаси document
53 Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації Математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей Кіровоград, Україна document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27949 Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
27680 Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб формування навичок ХХІ століття у майбутніх учителів математики
21513 Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
22238 The usage of illustration for material perception improvement in studying natural disciplines
13306 The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
22172 Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
12727 Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
23701 Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
21944 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні хмаро орієнтованих технологій
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
664 Використання вебінарів та їх роль в навчальному процесі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (34)

ID Назва Рік
29195 Використання онлайн-дошки «Flockdraw» в освітньому процесі
29193 Використання сервісу Calameo у професійній діяльності
29182 Використання сервісу Quizalize у професійній діяльності
29196 Місце хмарних технологій в роботі вчителя (на прикладі Moovly)
25670 Application of cloud-based learning technologies in the organization students’ research work
25509 Особливості використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови майбутніх екологів
25524 Використання Facebook в роботі філолога
25525 Використання TESTeach у роботі філолога
25526 Використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови у ВНЗ
25250 Використання хмарного сервісу Google+ в освітньому процесі
23703 Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін
21945 Використання хмарного сервісу Google+ в освітньому процесі
21942 Викopистaння Yammer в пpoфесiйнiй дiяльнoстi менеджера
21941 Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Google+
21946 Хмаро орієнтовані технології навчання студентів-гуманітаріїв
14636 Використання відеохостингу youtube у навчальній діяльності
14634 Використання вебінарів та їх роль у навчальному процесі
14642 Використання он-лайн-сервісу mindmup в освітній діяльності
14641 Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google forms
14643 Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google keep
17308 Використання вебінарів та їх роль в освіті
12431 Використання хмаро орієнтовних технологій при дослідницькому навчанні
10096 MICROSOFT OFFICE 365 та його використання у навчальному процесі
10078 Використання он-лайн-редактора Web Camera 360 y роботі журналіста
12457 Microsoft Office 365 та його використання у навчальному процесі
12470 Microsoft Office SharePoint Designer
12466 Віртуальна дошка Padlet
3749 Використання вебінарів у навчальному процесі
4668 Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі
13306 The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences
1935 Мережеві технології: використання вебінарів
662 Роль інформатизації в зміні завдань вищої школи та її вплив на професійну компетентність викладача
1089 Використання соціальної мережі facebook для навчання майбутніх журналістів
657 Використання соціальних мереж при навчанні журналістів на прикладі FACEBOOK

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
3 ІКТ в освітньому процесі Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 15 18.03.2016 3
63 Використання ІКТ в освітньому процесі упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 18.05.2017 3

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
9 Кафедра комп'ютерних наук і математики 56529670200 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56529670200&zone=+

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
33 Кафедра комп'ютерних наук і математики U-2752-2018 1 1 https://publons.com/researcher/1840170/dmitry-bodnenko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
330 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 0 5 25.11.2019 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Bodnenko

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
256 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
261 «Європейська інтеграція: участь української молоді в процесі децентралізації» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
400 Лідерський модуль - document 20.04.2016
881 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1462 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1568 Фаховий модуль (стажування) - document 10.05.2017
1890 Інше - document 01.03.2017
2254 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2738 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 08.11.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
105 Інноваційний педагогічний досвід Науково-методичний семінар Факультет інформаційних технологій та управління 03.11.2016 5
205 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
977 Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 23.09.2016 1

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5795 Моніторинг навчальної діяльності

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10373 Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
161 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці та освіті (5 курс, І, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015
240 Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1 курс, ІС) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 25.11.2016
7 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1курс, ІСб) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
115 Факультет інформаційних технологій та управління Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 25.11.2016
127 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
141 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (5 курс) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1001 ІКТ в історичній науці Денна Бакалавр 2780 27.09.2016
1025 Системний аналіз Денна Бакалавр 1940 27.09.2016
1039 Астрономія Денна Бакалавр 1928 27.09.2016
1055 ІКТ в науковому дослідженні і педагогічний діяльності Денна Магістр 2781 27.09.2016
1056 ІКТ в науковому дослідженні Денна Магістр 1956 27.09.2016
1069 Теорія систем і системний аналіз Денна Магістр 1948 27.09.2016
1165 Загальна фізика Денна Бакалавр 0586 23.10.2015
1183 Моніторинг навчальної діяльності Денна Магістр 0590 23.03.2016
4017 Загальна фізика Денна Бакалавр 0282/17 03.02.2017
4037 Моніторинг навчальної діяльності Денна Магістр 0302/17 03.02.2017
4480 Інформатизація освіти Денна Бакалавр 0739/17 03.02.2017
6167 Астрономія Денна Бакалавр 1952/17 07.09.2017
6206 Теорія систем і системний аналіз Денна Магістр 2439/17 07.09.2017
6220 Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні Денна Магістр 2449/17 07.09.2017
6221 Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні і педагогічний діяльності Денна Магістр 2450/17 07.09.2017
6867 Комунікативні стратегії східної мови (китайської, японської): ІКТ у професійній діяльності Денна Магістр 0302/18 15.01.2018
6899 Загальна фізика Денна Бакалавр 0334/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
466 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,73 30.12.2016
954 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,74 12.01.2017
1820 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,69 26.12.2018
2913 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,71 28.12.2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (4)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
25 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
65 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017
242 IІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017». Номінація «Інформатика» Інститут післядипломної педагогічної освіти 27.01.2017
286 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
12 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 12.02.2017