Додаткові відомості

Освіта
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницього 2002 р.
Перелік місць роботи
ЧНУ 2001 -2007
ЄУ 2007-2008
КУБГ 2008- до тепер
Теми дисертацій (захищених)
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання 13.00.04 рік захисту 2008
Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів історії 13.00.10
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
28 3 1 2017.09.18 09:04:58 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
53 Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації Математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей Кіровоград, Україна document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
13306 The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
12727 Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
664 Використання вебінарів та їх роль в навчальному процесі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
14636 Використання відеохостингу youtube у навчальній діяльності
14634 Використання вебінарів та їх роль у навчальному процесі
14642 Використання он-лайн-сервісу mindmup в освітній діяльності
14641 Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google forms
14643 Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google keep
17308 Використання вебінарів та їх роль в освіті
12431 Використання хмаро орієнтовних технологій при дослідницькому навчанні
10096 MICROSOFT OFFICE 365 та його використання у навчальному процесі
10078 Використання он-лайн-редактора Web Camera 360 y роботі журналіста
12457 Microsoft Office 365 та його використання у навчальному процесі
12470 Microsoft Office SharePoint Designer
12466 Віртуальна дошка Padlet
3749 Використання вебінарів у навчальному процесі
4668 Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі
13306 The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences
1935 Мережеві технології: використання вебінарів
662 Роль інформатизації в зміні завдань вищої школи та її вплив на професійну компетентність викладача
1089 Використання соціальної мережі facebook для навчання майбутніх журналістів
657 Використання соціальних мереж при навчанні журналістів на прикладі FACEBOOK

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
3 ІКТ в освітньому процесі 1 раз на місяць 15 всеукраїнський 18.03.2016 3

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
400 Лідерський модуль Інший модуль document 20.04.2016
881 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1462 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.04.2017
1568 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.05.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
105 Інноваційний педагогічний досвід Науково-методичний семінар Факультет інформаційних технологій та управління 03.11.2016 5
205 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
977 Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 23.09.2016 1

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5795 Моніторинг навчальної діяльності

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10373 Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
161 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці та освіті (5 курс, І, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015
240 Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
4 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1 курс, ІС) Бакалавр Денна 4 5 25.11.2016
7 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1курс, ІСб) Бакалавр Денна 3 не оцінено 25.11.2016
115 Факультет інформаційних технологій та управління Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) Бакалавр Денна 8 не оцінено 25.11.2016
127 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Магістр Денна 4 не оцінено 25.11.2016
141 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (5 курс) Магістр Денна 3 не оцінено 25.11.2016

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1001 ІКТ в історичній науці Денна Бакалавр 2780 27.09.2016
1025 Системний аналіз Денна Бакалавр 1940 27.09.2016
1039 Астрономія Денна Бакалавр 1928 27.09.2016
1055 ІКТ в науковому дослідженні і педагогічний діяльності Денна Магістр 2781 27.09.2016
1056 ІКТ в науковому дослідженні Денна Магістр 1956 27.09.2016
1069 Теорія систем і системний аналіз Денна Магістр 1948 27.09.2016
1165 Загальна фізика Денна Бакалавр 0586 23.10.2015
1183 Моніторинг навчальної діяльності Денна Магістр 0590 23.03.2016
4017 Загальна фізика Денна Бакалавр 0282/17 03.02.2017
4037 Моніторинг навчальної діяльності Денна Магістр 0302/17 03.02.2017
4480 Інформатизація освіти Денна Бакалавр 0739/17 03.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
466 Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 4,73 30.12.2016