Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015 р., Спеціальність "Психологія" (бакалавр)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015 р., Спеціальність "Психологія" (магістр)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015 - 2018 р., (аспірантура)

Перелік місць роботи

Вересень
2015 – Грудень 2018      OS UKRAINE(проектна робота)                     Експерт по роботі з тестами «MMPI-2», «BFQ-2», «HCS»                                                 
- Відбір кандидатів  до патрульної поліції України. Інтерпретація                                                 
результатів тестування та проведення інтерв’ю.                                                 
- Відбір кандидатів  до
Національного антикорупційного                                                 
бюро України.                                                                - Відбір
кандидатів  до оновленого судів України.                                                 
- Інтерпретація результатів тестування та проведення інтерв’ю.                                               
                                                     Жовтень 2014 – Серпень 2015     ДНЗ
№203, м. Київ                                                   Практичний психолог                                                  - Проведення індивідуальної та групової
психодіагностики дітей;                                                  - Консультування батьків та
педагогів;                                                  
    - Проведення індивідуальних та
групових розвивально-корекційних                                                   
занять;                                                  
- Ведення документації. 

Теми дисертацій (захищених)
Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата психологічних наук: "Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожно-депресивних патернів у підлітків"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2021.09.23 12:40:10 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29444 Типологічний підхід до академічного перфекціонізму у підліткіів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
36699 Стратегії самопрезентації дорослих та підлітків у соціальних мережах
32674 Шкільна тривожність у підлітків -перфекціоністів: досвід корекції
30821 Структура перфекціонізму у дітей та підлітків
29387 Психологічні особливості копінг-стратегій у підлітків-перфекціоністів
28750 Гендерно-вікові особливості перфекціонізму у дітей та підлітків
28749 Тривожно-депресивні прояви у дітей та підлітків з деструктивним перфекціонізмом
28695 "Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму" П. Х'юітта та Г. Флетта: досвід адаптації
28683 Деструктивні прояви перфекціонізму в ситуації досягнення: досвід корекції

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
36699 Стратегії самопрезентації дорослих та підлітків у соціальних мережах
32643 Психологічні особливості страхів у молодших школярів
30821 Структура перфекціонізму у дітей та підлітків
29387 Психологічні особливості копінг-стратегій у підлітків-перфекціоністів
28750 Гендерно-вікові особливості перфекціонізму у дітей та підлітків
28749 Тривожно-депресивні прояви у дітей та підлітків з деструктивним перфекціонізмом
28695 "Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму" П. Х'юітта та Г. Флетта: досвід адаптації
28683 Деструктивні прояви перфекціонізму в ситуації досягнення: досвід корекції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
35482 Роль перфекціонізму у виникненні тривожно-депресивної симптоматики у підлітків
35485 Психологічні особливості булінгу у молодшому шкільному віці
30820 Методи корекції агресивної поведінки у підлітків

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
389 Інститут людини Кафедра практичної психології 2.23 3.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alona_Vavilova

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
46 «Психологічна підтримка в умовах карантину» U.S. Government Public Diplomacy Small Grants Program Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
109 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
56

Кудріна Тетяна Семенівна, доцент, доцент кафедри психодіагностики та
клінічної психології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

"Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожно-депресивних патернів у підлітків" / 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія Аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка ) протягом 2015 - 2018 р.р. - з відривом від виробництва Київський національний університет імені Тараса Шевченка document 2019

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3834 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 29.11.2019
3905 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4097 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4350 інше Інший модуль document 03.07.2020
4351 інше Інший модуль document 12.11.2020
4637 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5225 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
685 Психодіагностика (3 курс, СП, заочна) Інститут людини Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020
707 Психодіагностика (3 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6601 Інститут людини Математичні методи в психології (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6778 Інститут людини Основи профорієнтаційної роботи (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6859 Інститут людини Практика (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6991 Інститут людини Психодіагностика (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
8167 Інститут людини Психодіагностика (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3113 Кафедра практичної психології 4,35 28.12.2019
3525 Кафедра практичної психології 4,29 28.12.2020