Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка

філософський факультет

1988 р.

Перелік місць роботи

1988 - 1991 рр. асистент кафедри філософії Комунарського
гірничо-металургійного інституту (м. Комунарськ). 

1991 - 2001 рр. асистент, старший викладач кафедри культурології Донецького державного технічного університету (м. Донецьк). 

1994 - 1997 рр. аспірант кафедри філософії Донецького державного університету (м. Донецьк).

1997 - 2001 рр. доцент кафедри культурології Донецького державного технічного університету (м. Донецьк). 

2001 - 2019 рр. доцент кафедри філософії Донецького національного
університету (з 2014 р. переведеного до м. Вінниця).

2015 - 2018 рр. докторант кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця).

З 2019 р. – доцент кафедри філософії Історико-філософського факультету
Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ).

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація на тему
«Соціально-філософський аналіз концепцій кризи культури Е. Дюркгейма та П.
Сорокіна» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії

Дисертація "Топологія міжкультурної комунікації" на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
110 5 1 2021.09.21 11:20:25 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6614 Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики Номадизм як соціальна стратегія Київ: Київський національний торговельно-економічний університет document.pdf
6332 Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсі Соціокультурний простір «Між»: проблема близькості і дистанції Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова document.pdf
5772 Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: philosophical, religious, legal view : The First International Scientific-Practical Conference. Падіння за горизонт подій vs збирання буття з осколків. Kyiv document.pdf
6613 Київські філософські студії-2020 Людиновимірна топологія міського простору Київ: Київський університет імені Бориса Грінченко document.pdf
5290 Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства Монадний спосіб комунікації у віртуальному просторі Суми: СумДУ document.pdf
4607 Київські філософські студії – 2019 Топологія анонімних просторів сучасного міста Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4606 Київські філософські студії – 2018 Феноменологічний підхід до дослідження історичної пам’яті Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37082 Футурологія сепаратизму та національної безпеки: буття проти розсіювання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
35646 Socio-philosophical aspects of the problem of internationalization of higher education: the experience of Borys Grinchenko Kyiv University
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
35646 Socio-philosophical aspects of the problem of internationalization of higher education: the experience of Borys Grinchenko Kyiv University
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ
33774 Феномен футурології сепаратизму як проблема детермінації буття х уламків vs розпорошення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
35647 Номадизм як соціальна стратегія
35648 Людиновимірна топологія міського простору

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
185 Кафедра філософії - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
499 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 4.65 21 2020 https://www.researchgate.net/profile/Marina_Kolinko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
27 Колінько Марина Вадимівна «Топологія міжкультурної комунікації»/ 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Докторантуру кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). 2015-2018 рр. Київського університету імені Бориса Грінченка Колінько д.н..pdf 2021

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4914 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) kolinko.pdf 18.12.2020
5200 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5264 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 09.02.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7314 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8132 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8135 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8136 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8138 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8142 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2639 Кафедра філософії 3,49 28.12.2019
3771 Кафедра філософії 4,78 28.12.2020