Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Математичні моделі і методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
50 4 2 2017.09.18 09:27:25 Перейти на сторінку link

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
2070 Використання служб Google для організації практики студентів
13650 WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ
814 Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0
1094 Підтримка педагогічної практики студентів засобами технології web 2.0

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
9841 Використання системи електронного навчання MOODLE в процесі викладання практичного курсу англійської мови
7798 Соціальний сервіс Google-групи в навчально-педагогічній діяльності

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7793 Інформаційні технології навчання: навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
7872 ПРАКТИКА студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика»
7911 Практика студентів ОКР «магістр» спеціальностей 8.04030201 «Інформатика», 8.04030203 «Соціальна інформатика»
7915 Організація та обробка електронної інформації
7808 Соціальна інформатика
7919 Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)
7918 Випускна кваліфікаційна робота магістра (спеціаліста)
7908 Професійна (асистентська) та науково-дослідна практика: навчально-методичний посібник для спеціальності «Інформатика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)