Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Математичні моделі і методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
62 5 2 2019.12.10 09:28:30 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4587 XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології" - Київ document
4570 Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів: Безпека банківської системи України Kyiv document.pdf
4572 Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми перспективи» Цифрове відтворення економічних ресурсів міста Київ document
4569 IEEE International Scientific and Practical Conference "PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY PIC&T'2019" Neobanks Operations and Security Features Kyiv document
1870 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету EXPERIENCE OF INTER-DISSIPLANAL PROJECT-ORIENTED EDUCATION AT MASTER TRAINING FOR SPECIALIZATION "SOCIAL INFORMATICS" Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
21897 Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
2070 Використання служб Google для організації практики студентів
13650 WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ
814 Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0
1094 Підтримка педагогічної практики студентів засобами технології web 2.0

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
29000 Безпека банківської системи України
29208 Цифрове відтворення економічних ресурсів міста
29083 Особливості функціонування та безпеки необанків
20676 Використання соціального сервісу YouTube у процесі навчання студентів іноземної мови
9841 Використання системи електронного навчання MOODLE в процесі викладання практичного курсу англійської мови
7798 Соціальний сервіс Google-групи в навчально-педагогічній діяльності

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
7 Інформаційна мережа електронного врядування для сприяння розвитку демократії, прозорості та відкритості відношень між державою та громадянами Посольство США в Україні Індивідуальний - 2017
209 Модуль Жана Моне «Міждисциплінарний підхід до вивчення великих даних у контексті інтеграції українських студентів у європейський простір» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
778 Інше - document 11.03.2014
915 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1401 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1458 Дидактичний модуль - document 03.01.2017
1643 Фаховий модуль (стажування) - document 19.08.2017
2490 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3114 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3224 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7793 Інформаційні технології навчання: навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
7872 ПРАКТИКА студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика»
7911 Практика студентів ОКР «магістр» спеціальностей 8.04030201 «Інформатика», 8.04030203 «Соціальна інформатика»
7915 Організація та обробка електронної інформації
7808 Соціальна інформатика
7919 Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)
7918 Випускна кваліфікаційна робота магістра (спеціаліста)
7908 Професійна (асистентська) та науково-дослідна практика: навчально-методичний посібник для спеціальності «Інформатика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
159 Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
210 Сучасні ІКТ в освіті (ПВШ) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 317 08.07.2015
295 Вступ до спеціальності (1 курс, І) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
296 Соціальна інформатика (5 курс, МК) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
328 Соціальна інформатика (5 курс, СІНм, IX семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
375 Електронний документообіг (7 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2018 264 16.04.2018
376 Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
450 Прогнозування соціальних процесів (5 курс, ІНФ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 322 10.05.2019
473 Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
76 Факультет інформаційних технологій та управління Вступ до спеціальності (1 курс, І) Бакалавр Денна 8 5 25.11.2016
222 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс) Магістр Денна 9 5 25.11.2016
223 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) Магістр Денна 7 4 25.11.2016
224 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, МК) Магістр Денна 9 4 25.11.2016
244 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, ІН) Магістр Денна 8 не оцінено 26.11.2016
282 Факультет інформаційних технологій та управління Я - студент (1 курс, І) Бакалавр Денна 3 5 26.11.2016
413 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, МК, з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не оцінено 30.12.2016
608 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, ІН) Магістр Денна 4 5 28.12.2017
609 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, СІНм, X семестр) Магістр Денна 5 5 28.12.2017
610 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) Магістр Денна 5 5 28.12.2017
611 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 4 28.12.2017
612 Факультет інформаційних технологій та управління Електронний документообіг (7 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 4 5 28.12.2017
723 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) Магістр Денна 5 5 29.12.2017
724 Факультет інформаційних технологій та управління Вступ до спеціальності (1 курс, І) Бакалавр Денна 3 5 29.12.2017
3628 Факультет інформаційних технологій та управління Алгоритми і структури даних (1-3 курс) Бакалавр Денна 5 8 28.12.2018
3851 Факультет інформаційних технологій та управління Прогнозування соціальних процесів (5 курс, ІНФ, заочна) Магістр Заочна 4 не оцінено 28.12.2018
3970 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) Магістр Денна 15 не оцінено 28.12.2018
4010 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не оцінено 28.12.2018
4018 Факультет інформаційних технологій та управління Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 3 8 28.12.2018
4964 Факультет інформаційних технологій та управління Цифрові технології комунікацій та управління (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 4 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1012 Університетські студії: Вступ до спеціальності Денна Бакалавр 2884 27.09.2016
1016 Університетські студії: Я - студент Денна Бакалавр 2888 27.09.2016
1071 Соціальна інформатика Денна Магістр 2874 27.09.2016
1079 Сучасні методи дослідження соціальної інформації Денна Магістр 2765 27.09.2016
1187 Соціальна інформатика Денна Магістр 1077 26.01.2016
1868 Виробнича (фахова) практика Денна Магістр 1090 29.01.2016
1869 Професійна (асистентська) практика Денна Магістр 1091 29.01.2016
1870 Науково-дослідна практика Денна Магістр 1092 29.01.2016
1871 Практика з додаткової спеціалізації Денна Бакалавр 1087 29.01.2016
1872 Виробнича (асистентська) практика Денна Магістр 1088 29.01.2016
6189 Університетські студії Денна Бакалавр 1974/17 07.09.2017
6239 Сучасні методи дослідження соціальної інформації Денна Магістр 2468/17 07.09.2017
6249 Електронний документообіг Заочна Магістр 2478/17 07.09.2017
6877 Алгоритми і структури даних Денна Бакалавр 0312/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
476 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,63 30.12.2016
1317 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,67 12.01.2017
2146 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,24 27.12.2018