Додаткові відомості

Освіта

2019-Емоційно-фокусована
терапія подружніх пар
. Український Інститут Когнітивно-Поведінкової Терапії2017- Схема-терапія.
Український
Інститут Когнітивно-Поведінкової Терапії УІКПТ-Оксфордська модель.2014-Інститут психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, науковий кореспондент лабораторії організаційної та
соціальної психології. Підготовка дисертації на здобуття наукового    ступеня кандидата психологічних наук.2013-2016-Когнітивно-поведінкова терапія. Український Інститут
Когнітивно-Поведінкової Терапії УІКПТ Оксфордська модель.2008-2011 Магістратура Межригіональної Академії
Управління  Персоналу. Спеціальність:
практичний
психолог.1994-1998- Київський Державний Університет
Культури і Мистецтва.1992-1994- Київське училище культури.1982-1992- ЗОШ №41 м.Київ Додаткова освіта:2008-2019    участь у понад
30 психологічних тренінгах та семінарах.2010 Курс пісочної
терапії.2010 Курс Арт-терапії.2010 Перший  модуль в Першій
Українській школі коучінгу.2010 Курс (101) Транзактний аналіз.2010  Участь у
науково-практичній конференції з анімалотерапії. 

2013-2014 Програма «Арт-терапія як засіб соціально-психологічної
корекційної  роботи
» на базі Київського
міського центру сім’ї  «Родинний дім».2013 Курс «Использование
ассоциативных карт в детско-родительском консультировании и детской психокоррекции»
.2010-2015 Участь в циклі семінарів та круглих столів по работі з дітьми «группи ризику».2013 «Вступ
у теорію КПТ. Обстеження та формулювання у моделі        КПТ»
(О.Романчук Україна)2014 «Базові
техніки КПТ»
(О.Романчук Україна)2014 «Робота
з глибинними та проміжними переконаннями у КПТ
»( О.Романчук Україна)2014 «КПТ при Посттравматичному стресовому розладі і Травмо-  Фокусована КПТ» (О.Романчук Україна).2015 «КПТ
тривожних розладів»
(Euan Hails Великобрита́нія).2015 «КПТ  Обсесивно-Компульсивного
розладу»
(Ричард Охринг

Перелік місць роботиЗ 2014 року є членом Української
Асоціації організаційних психологів і психологів праці, яка є членом-засновником
Європейської Асоціації організаційних психологів і психологів праці (European
Association of Work and Organizational Psychology), EAWOPЗ 2015 року є членом Української
Асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів, яка є акредитованим членом
Европейської Асоціації Поведінкових і Когнітивних Терапій (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies), EABCT2018  Практичний психолог Центру здоров’я та розвитку
«Коло сім'ї» (Київська філія).2019  Тренерка програми «Майндфулнес
когнітивно-орієнтована терапія» для ветеранів АТО.  Благодійний фонд родини Пінчуків «Veteran Hab»2016-2019  Білоцерківський Інститут
Неперервної професійної освіти,  ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти». Старший викладач кафедри педагогіки, психології та
менеджменту. Викладач дисциплін: «Генетична психологія», «Диференційна
психологія», «Основи професійного консультування», «Психологія травмуючих ситуацій»,
«Технології сучасної психотерапії».2014  Науковий кореспондент в Інституті психології імені
Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія 
організаційної та соціальної 
психології.2015-2016  Практичний психолог в
приватній школі «Кадети».2014-2017 Практичний психолог в Дитячому
центрі розвитку
«Барви веселки».2014-2019  Практичний психолог, соціальний педагог в Новосілківській ЗОШ.2012-2014 Практичний психолог в Київському професійному ліцеї
будівництва і  комунального господарства.2010  Приватна
практика. Консультування методом КПТ і
Схема-терапія.2010-2012 Вихователь в
ДНЗ№360 Солом’янського району м.Києва.2009-2010 Стажування у відділені реабілітації Київської клінічної психоневрологічної лікарні №1 ім.Павлова.

Теми дисертацій (захищених)
Психологічні умови подолання особистісної напруженості у персоналу освітніх організацій
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
40 2 2 2021.09.21 11:19:54 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
388 Інститут людини Кафедра практичної психології 0 0.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Zaika

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
116 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 25

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2889 Кафедра практичної психології 4,97 28.12.2019
3713 Кафедра практичної психології 4,80 28.12.2020