Додаткові відомості

Освіта

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова (спеціальність «Історія

України»).

Аспірантура Одеського національного університету імені Іллі Мечникова (спеціальність

«Історія України»).

Перелік місць роботи

викладач відділення соціально-економічних дисциплін Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету;

молодший, науковий, старший науковим співробітником Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Теми дисертацій (захищених)

«Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець ХІХ – початок 20-х років ХХ ст.)» (2016)

Громадська активність
вчений секретар Українського комітету славістів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 2 0 2021.10.17 12:19:56 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6158 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція ХІІІ Грінченківські читання Листування Івана Липи: грінченкознавчий та фактографічний аспекти м. Київ, КУБГ document.pdf
5896 П’ята міжнародна наукова конференція кафедри політології "Політичні партії і вибори: українські та світові практики" (пам’яті Юрія Шведи) Мемуари сучасних українських політиків як фактор виборчого процесу Кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка document.pdf
5691 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ БІОГРАФІКА НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ УКРАЇНИ ОСТАННІХ РОКІВ Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.pdf
5516 Міжнародної наукової конференції «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ» (6–8 жовтня 2020 р.) Особливості біобібліографічного пошуку в провідних польських та чеських бібліотеках м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.pdf
5488 V міжнародна українсько-польська наукова конференція «ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» ЧУЖИНЕЦЬ В ЕПІЦЕНТРІ ТВОРЕННЯ ГЕРОЇЧНОГО МІФУ: СПОГАДИ ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ПРО ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1944 РОКУ Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.doc
5003 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ— ХІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ "БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ" Борис Грінченко як ідеолог «Братерства тарасівців» Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.pdf
4465 «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ» Теоретичні проблеми польської біографістики на сторінках видання «Polish biographical studies» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.pdf
4466 XVІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД СЛАВІСТІВ У БЕЛГРАДІ Розвиток історико-біографічної славістики в Україні у 90-х рр. ХХ ст м. Белград, Сербія document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
32810 Листування Івана Липи (1892−1922) / упор. Ігор Стамбол

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37396 The trends of Development of Modern Polish Biography (on the Case Study of "Polish Biographical Studies")
32906 Materials for Schevchenko studies in letters to Mykhailo Komarov

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
37396 The trends of Development of Modern Polish Biography (on the Case Study of "Polish Biographical Studies")
37429 Цвинтар Ольшани у Празі як місце пам’яті українців
32459 Черговий аргумент у дебатах про Дмитра Донцова
31770 Борис Грінченко як ідеолог "Братерства тарасівців"
32906 Materials for Schevchenko studies in letters to Mykhailo Komarov
37403 Політична біографія: сучасний вимір
33196 Слов’янська політична біографіка на сторінках журналу «Slovanský přehled»
33107 Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-біографічне джерело
33110 XVI Міжнародний з’їзд славістів: українська перспектива
33112 Біографічна славістика в Україні останніх десятиліть (за матеріалами наукового збірника «Проблеми слов’янознавства»)

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
37396 The trends of Development of Modern Polish Biography (on the Case Study of "Polish Biographical Studies")
32459 Черговий аргумент у дебатах про Дмитра Донцова
31770 Борис Грінченко як ідеолог "Братерства тарасівців"
32906 Materials for Schevchenko studies in letters to Mykhailo Komarov
37403 Політична біографія: сучасний вимір
33196 Слов’янська політична біографіка на сторінках журналу «Slovanský přehled»
33107 Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-біографічне джерело
33112 Біографічна славістика в Україні останніх десятиліть (за матеріалами наукового збірника «Проблеми слов’янознавства»)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
37429 Цвинтар Ольшани у Празі як місце пам’яті українців
32642 Особливості біобібліографічного пошуку в провідних польських та чеських бібліотеках
33132 Маловідомі переклади новели Івана Липи «Море роз’єднало»

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
74 Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32906/ 2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
331 Інститут журналістики Кафедра бібліотекознавства та інформології 5.45 1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Stambol

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
157 Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету (Варшава, Польща) Підвищення кваліфікації 28.06.2019-27.07.2019

Діана Бритян

wsl.studium@uw.edu.pl

Учасник програми Stambol.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
250 Чеська біографічна славістика у ХХ столітті Вишеградський фонд Індивідуальний document 2019
251 Чеська біографічна славістика у ХХ столітті Вишеградський фонд Коллективний - 2019

Індивідуальні гранти (4)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
30 Наукове дослідження Вишеградський фонд Виграно Ihor_Stambol_Confirmation_final.pdf 2020
56 «Українська політична біографія в американських джерелах другої половини ХХ – початку ХХІ століття» Kennan Institute’s George F. Kennan Fellowship (США) Подано Документ відсутній 2020
57 «Українська політична біографія в американських джерелах XX - початку XXI століття" Fulbright Foreign Student Program Подано Документ відсутній 2020
58 The Ukrainian question in the Latvian historiography and press of interwar period» Університет Латвії (м. Рига) Подано Документ відсутній 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4159 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4565 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4674 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5310 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
812 Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
859 Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
860 Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6056 Інститут журналістики Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6110 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6455 Інститут журналістики Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
6547 Інститут журналістики Курсова робота (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7099 Інститут журналістики Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7452 Інститут журналістики Курсова робота (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7929 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8019 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8375 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 31.12.2020
8800 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3088 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,67 28.12.2019
4070 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,79 28.12.2020

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
143 Овод Лілія Володимирівна Інститут журналістики IV ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський III document