Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут української філології, 2010 рік 

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Українська літературно-художня періодика в УСРР (1921-1934 рр.): бібліотечно-бібліографічна реконструкція, напрями розвитку, специфіка функціонування  

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2019.10.16 10:18:39 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2244 Інформаційний простір бібліотеки Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету Львів document
2246 Наукова комунікація в цифрову епоху Без доповіді Київ document
2245 Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи Як публікуватися в міжнародних цитованих виданнях Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27989 Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка: становлення та розвиток

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
6698 Журналы "Гарт", "Плуг" и "Молодняк" в 1927-1928 гг.:конструирование пролетарского мировоззрения в украинской литературе

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
27707 Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек
21406 Етика наукових публікацій
21484 Українська літературно-художня періодика 20-х – першої половини 30-х років ХХ століття: джерелознавчий та історіографічний аспект
6710 Асоціація панфутуристів "Аспанфут" та її видання (1922-1930 рр.) в побудові "мистецтва майбутнього"
6708 Полеміка ВУСПП'у й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу "Гарт" (1927-1928 рр.)
6695 Журнал «Молодняк» у суспільному та культурному контексті доби: етапи становлення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
27708 Європейська континентальна освітня модель: основні парадигмальні побудови
21421 Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету
4843 Боротьба з «ворожою ідеологією» на шпальтах журналу «Молодняк»
2340 Журнал «молодняк» у контексті розвитку української періодики 1920–1930 рр.

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
7 Варшавський університет (Польща), стипендія факультету Artes Liberales Наукове дослідження 01.12-31.12.2016

Krystyna Szczytyńska

krystyna@al.uw.edu.pl

Учасник проекту doc20161007133347.pdf
64 Стипендія Уряду Словаччини Наукове дослідження 03.06.2018-30.-6.2018

Стипендія
SAIA.

Створення Національної стипендіальної програми для підтримки обміну студентів, аспірантів,
викладачів вузів і науковців Уряд Словацької Республіки затвердили в 2005 році.
Національна стипендіальна програма фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень
і спорту Словацької Республіки.Національна
стипендіальна програма Словацької Республіки (НСП) підтримує навчальні, викладацькі,
наукові / художні стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях. Програма підтримує
двосторонню мобільність: як іноземних стипендіатів до Словаччини, так і мобільність
словацьких стипендіатів поза Словаччиною.Учасник проекту document

Заявки на отримання грантів (4)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
57 Досвід Словаччини в обслуговуванні користувачів бібліотеки з особливими потребами Стипендія Національної стипендіальної програми Словацької Республіки - - 2017
211 «Грінченкіана: зведений архів Грінченка в цифровому форматі» Український культурний фонд Коллективний - 2019
212 Grinchenkiana: the consolidated Grinchenko’s archive in digital format Програма «Допомога з метою розвитку» в Посольстві Республіки Болгарія в Києві Коллективний - 2019
213 «Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек: українсько-канадський вимір» Канадський інституту українознавчих студій Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1471 Лідерський модуль - document 17.03.2017
1943 Інше - document 06.12.2017

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (1)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
7423 Управління знаннями і персональною публікаційною кар`єрою Денна Магістр 0856/18 25.01.2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
668 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link %event_member_prep_event_concert% м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б 5217-v-iuvileinyi-konkurs-slovnyk-borysa-hrinchenka-ta-suchasnist.html 05.12.2017