Додаткові відомості

Освіта

Вища

1. Міжрегіональна Академія Управління персоналом, 2013-2017 рр.

2. Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана, 2006-2011 рр.

Перелік місць роботи

Листопад 2018р. - Вересень 2019р.

Психолог Центра соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва. Консультування сімей, діагностика дітей з особливими освітніми потребами (ООП), групові та індивідуальні заняття з дітьми; написання програм розвитку/реабілітації для дітей з особливими потребами.


Жовтень 2019 р. - старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Провідний фахівець інклюзивно-ресурсного центру громадської організації «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц»: діагностування дітей з аутизмом за методиками ADOS, РЕР-3, С.A.R.S. організація навчально-методичних семінарів, тренінгів; консультування фахівців, супровід родин в інклюзивному середовищі.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.05.27 11:42:40 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6172 The EU well-being dimensions проєкту програми Еразмус+ State-international-public: Europeanvalues and norms determining interdisciplinary university module (Stipendium) Участь в проєкті Київ document
6096 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики - Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6178 Академічна доброчесність - Київ document.pdf
5014 IX Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки» ВИКОРИСТАННЯ ПСИХООСВІТНЬОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ інтернет-конференція document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
36580 Профессиональная готовность специальных педагогов к инклюзивному образованию в Украине
33440 Неперервний експертний коучинг для підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
32833 Розвиток емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів: ресурси технології "класний менеджмент"
33440 Неперервний експертний коучинг для підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
30412 Використання психоосвітнього профілю для планування психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у закладах освіти

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
386 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 0 1.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Karina_Biriukova

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
108 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3606 Інше Інший модуль document 24.11.2019
3786 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4602 інше Інший модуль document 17.11.2020
4873 інше Інший модуль document 01.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
661 Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра (3 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6138 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6161 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6864 Інститут людини Практика (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6876 Інститут людини Практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7860 Інститут людини Раннє втручання з основою на родинноцентрований підхід (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7974 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8519 Інститут людини Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8583 Інститут людини Оцінка розвитку та особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8749 Інститут людини Раннє втручання з основою на родинноцентрований підхід (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2884 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,65 28.12.2019
3459 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,27 28.12.2020