Додаткові відомості

Освіта

Закінчила у 2001 році Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури та зарубіжної літератури.

У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача української мови та літератури.

У 2019 закінчила аспірантуру в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грвнченка

2020 року захистила дисертацію "Українська мандрівна проза ХХІ століття: тематика, проблематика, поетика" та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (доктора філософії).

Перелік місць роботи
2001 – 2002 - вчитель української мови та літератури в СЗШ І-ІІ ступенів с.Хрещатик Черкаського р-ну, Черкаської обл.
2004 – 2005 - секретар-референт ТОВ «Панда» (Селищанський цукровий завод Корсунь-Шевченківського р-ну, Черкаської області)
2005 – 2006 - бібліотекар Східноєвропейського університету в смт. Чорнобай
2006 – 2011 - вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури в СЗШ №105 м Києва
2011 - 2012 - методист навчального відділу Університетського коледжу.
2012- донині – викладач української мови і літератури, загального редагування в Фаховому коледжі "Універсум"
Теми дисертацій (захищених)
"Українська мандрівна проза початку ХХІ століття: тематика, проблематика, поетика"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 2 0 2021.10.17 11:51:07 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
25925 Національна та громадянська ідентичність у травелозі «Блукаючий народ» О. Гавроша.
26685 Тілесність як спосіб дослідження екзистенційної комунікації у постмодерному травелозі М.Кідрука «На Зеландію!»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
37045 Гендер в українських романсах
31947 Імагологічне дослідження етнообразу у травелозі «Краями Крузії. У пошуках скарбу країни вовків» Олексія Бобровникова.
21333 Репрезентація історії в сучасній українській літературі (на прикладі твору «Книга змін» Андрія Цаплієнко)

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
31055 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях
26795 Засоби психологізму в творі інтернованого вояка Гриця Божка «Українці в Єгипті»
31948 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях.
25927 Сучасна українська прочанська проза (на прикладі твору «Подорож на Афон: подорожні нотатки та роздуми паломника» Богдана Панкевича)
21335 Феномен Великої французької революції у художньому вимірі сучасної української мандрівної прози (на прикладі нарису О. Дробахи «Українські таємниці Франції»)
17665 Подорожні записки Марини Гримич «Бранзолія» як приклад української наративної літератури «belles non-fiction»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
30824 Поведінкові типи персонажів української мандрівної прози початку ХХІ століття
23071 Мандрівна проза на початку ХХІ століття
21381 Метажанровий статус мандрівної прози
21336 Розрізнення понять мандрівна література та мандрівна проза
19904 Іван Франко і мандрівна література
23506 Морфологічний аналіз пейоративної лексики у романі Люко Дашвар «На запах м’яса»
14842 За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Практичний блок
14702 За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Теоретичний блок
6205 "Украдене щастя"- соціально психологічна драма. Конфлікт, проблематика твору.
4630 Мотиваційні типи номінації назв тварин в українській мові у когнітивно-ономасіологічному аспекті

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
303 Фаховий коледж «Універсум» ЦК з видавничої справи, культури та української філології 1.73 3.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Rozinkevych

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
68

Брацкі Артур Себастіан, доктор філологічних
наук,  професор кафедри
української літератури та компаративістики Інституту філології Київський університет імені Бориса Грінченка

Українська мандрівна проза початку XXI століття: тематика, проблематика, поетика/ 10.01.01 – українська література Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015-2019, заочна форма Київський університет імені Бориса Грінченка document 2020

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
581 Стажування - document 28.12.2013
993 Модуль з ІКТ - sert_kurs_16_12_13.pdf 16.12.2013
4614 інше Інший модуль document 12.04.2020
4615 інше Інший модуль document 24.09.2020
4774 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2020
4981 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1220 Дистанційне навчання на прикладі курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" майстер-клас Університетський коледж 22.02.2017 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
50 Ірій Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.03.2016
120 Ірій упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 21.10.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
43 Українська мова за професійним спрямуванням (3 курс) Фаховий коледж «Універсум» Молодший спеціаліст Денна 2013 648 16.12.2013

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
267 Фаховий коледж «Універсум» Українська мова за професійним спрямуванням (3 курс) Молодший спеціаліст Денна 9 5 не враховується 26.11.2016
634 Фаховий коледж «Універсум» Українська мова за професійним спрямуванням (3 курс, денна) Молодший спеціаліст Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
4006 Фаховий коледж «Універсум» Українська мова за професійним спрямуванням (3 курс, денна) Молодший спеціаліст Денна 4 8 25 28.12.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
274 Фаховий коледж «Універсум» 4,27 23.12.2016
879 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,67 29.12.2017
1740 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,52 22.12.2018
3025 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,75 28.12.2019
3562 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,74 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
465 ВСмс-1-17-4.0д I 5 5 2017-2018