Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001
Перелік місць роботи

Штатний працівник:
2005-2008 – молодший науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка.
2008-2009 – проректор із наукової роботи Київського університету «Східний світ».
з 2009 – доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка.
Сумісник:
2007-2008 – старший викладач кафедри зарубіжної літератури й методик навчання Київського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка.
2008-2016 – молодший науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка.
Теми дисертацій (захищених)
Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.) (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури)
Громадська активність
Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
64 4 1 2021.09.26 10:12:55 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
19520 Кіномова і / чи "сума мистецтв": кінознавчі рефлексії Леоніда Скрипника
19521 Література non-fiction українського шістдесятництва як метажанр
10300 Неопотебнянство Бориса Навроцького
1708 Рецептивні означення літературних теорій ХХ століття
6964 Януш Славінський. До проблеми «мистецтва інтерпретації» (Переклад із польської та коментарі Олексія Сінченка)
2014 Соціалістичний реалізм: досвід літературознавчої адаптації

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
10912 «Безгрунтянство» як екзистенціальна проблема в повісті «Без грунту» В.Домонтовича й «Еней та життя інших» Юрія Косача
10314 Культурологія Володимира Юринця в освітленні сучасної гуманітаристики
4356 Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубського
5960 Постколоніальні дослідження: український вимір
6963 Стефан Моравський. Про марксистську естетичну думку (Переклад із польської Олексія Сінченка)
7375 Теоретична мантія короля футуропрерій
2031 Модель національного буття в поезії Юрія Липи
2032 Конструктивістські принципи літературної теорії Валеріана Поліщука

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
7464 Євген Сверстюк: «Мало самого таланту: треба мати український хребет»
11275 Передмова
4351 Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми
2020 Літературознавча рецепція циклу «В казематі» Тараса Шевченка
1099 Формалістичні аспекти літературної теорії Бориса Якубського
1634 Сучасна рецепція програми і художніх практик українського літературного угруповання 1920-30 рр. "Нова генерація"
2016 Трансформація пролетарської літератури в умовах соцреалізму
2035 Роман «Крила» Володимира Кузьмича: особливості поетики
2018 Засади суспільно-формуючої функції української літератури кінця ХІХ століття: І.Нечуй-Левицький та Б.Грінченко
2033 Олекса Влизько й «Нова генерація»: теоретичні й художні виміри
2034 Особа Григорія Сковороди в інтерпретації Віктора Петрова
2019 Мариністичні мотиви в поезії Богдана-Ігоря Антонича і Святослава Гординського

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
647 Фаховий модуль (стажування) - document 17.05.2012
1583 Інше - document 24.03.2017
2520 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3428 ІКТ Інший модуль Сертифікат Сінченко .pdf 25.06.2019
3726 Інше Інший модуль document 26.10.2019
4939 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Sinchenko O.D..pdf 01.01.2021
5130 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
176 «Календар історії та культури» (Еспресо TV) цикл телепрограм м. Київ, вул. Адама Міцкевича, 10, 24.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
14111 Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
55 Літературна критика ХХ – ХХІ століть: основні тенденції і постаті (5 курс) Інститут філології Магістр Денна 2013 648 16.12.2013

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1424 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,50 12.01.2017
2263 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,96 27.12.2018
2924 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,67 28.12.2019
4043 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
80 Конкурс на обрання директора Інституту книги Міністерство культури України 30.06.2017