Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001
Перелік місць роботи

2012 - до цього часу - доцент кафедри філософії КУ імені Б,Грінченка

2007-2012 - завідувач кафедри суспільно-політичних дисциплін і правознавства 
КУ імені Б,Грінченка

2005-2007 - доцент кафедри філософії КМПУ
імені Б,Грінченка

2003-2005 - викладач кафедри філософії КМПУ
імені Б,Грінченка 

Теми дисертацій (захищених)
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
54 4 2 2021.09.26 10:57:53 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27617 Ethical-political constructs of "collective misconduct" and "collective responsibility": experience of post-National Socialistic Germany

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31401 Импликация системного управления качеством в украинских высших учебных заведениях: международный опыт

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
30411 Підкарпатська Русь в умовах передвоєнної міжнародної кризи 1938 року та територіальних зазіхань сусідніх держав (за матеріалами регіональної преси)

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
31401 Импликация системного управления качеством в украинских высших учебных заведениях: международный опыт
30411 Підкарпатська Русь в умовах передвоєнної міжнародної кризи 1938 року та територіальних зазіхань сусідніх держав (за матеріалами регіональної преси)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
767 Політичні чинники формування білінгвізму
729 До витоків білінгвізму в Україні: асиміляційна політика Російської імперії через військову присутність та політику в збройних силах (історико-політичний аналіз)
2100 Ідентичність та білінгвізм
2090 Ідентичність та білінгвізм в сучасній Україні
2091 Ідентичність та білінгвізм в Україні ХХ ст.: історико-політологічний аспект
2093 Ідентичність та білінгвізм в Україні: історико-політологічний аспект
1985 Багатоманітність ідентичностей: вибір України
2089 До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні до поч. ХХ ст.(історико-політологічний аналіз)
1984 Мовне середовище Києва
2094 Білінгвізм та українська еліта на сучасному етапі державотворення
2095 Білінгвізм: до аналізу категоріального апарату
2099 Диглосія: до аналізу категорії білінгвізму
2096 До аналізу явища білінгвізму: політичний аспект
2098 До витоків білінгвізму в Україні: двомовність мовою статистики
2097 До витоків білінгвізму в Україні: стан української еліти у ХХ ст. (спроба історико-політологічного аналізу)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
111 Кафедра філософії 57216829304 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216829304&zone=

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
894 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1509 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1567 Фаховий модуль (стажування) - document 12.05.2016
3319 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
228 Політологія (3 курс, з.ф.н.) Історико-філософський факультет Бакалавр Заочна 2015 600 18.12.2015
546 Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6014 Історико-філософський факультет Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019
6834 Історико-філософський факультет Політична регіоналістика (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7126 Історико-філософський факультет Суспільно-політичні студії: Політологія (1 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7127 Історико-філософський факультет Суспільно-політичні студії: Політологія (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7657 Історико-філософський факультет Політична теорія (1-2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
537 Кафедра філософії 4,63 30.12.2016
1338 Кафедра філософії 4,66 12.01.2017
2168 Кафедра філософії 4,58 27.12.2018
2964 Кафедра філософії 4,47 28.12.2019
3954 Кафедра філософії 4,30 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
17 Барташевич Марія Ігорівна II Соціологічні науки I 2017
62 Хіжінська Яніна Валеріївна V Політологія I 2018