Додаткові відомості

Освіта

Горлівський педагогічний інститут іноземних мов ім.Н.К.Крупської, 1996

Київський лінгвістичний університет, аспірантура, 2003 

Київський лінгвістичний університет, захист кандидатської дисертації, 2009

Київський університет імені Бориса Грінченка, захист докторської дисертації, 2019

Перелік місць роботи
1996-2000 викладач у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов імені Н.К.Крупської
2000-2003 аспірант Київського лінгвістичного університету
2000-2001 вчитель Александрійської гімназії
2001-2002 викладач Славястичного університету
2002-2003 викладач МАУП
2003-2010 ст.викладач Університету економіки та права «КРОК»
2010 і донині Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

«Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ курс мовного вищого навчального закладу)» (кандидатська дисертація - 13.00.02)

"Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі" (докторська дисертація - 13.00.04)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2019.12.07 09:31:10 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4559 «Лінгвокультурна освіта в інформаційному суспільстві» Досвід ЄС щодо забезпечення працевлаштуванням випускників з вищою освітою Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка document
3683 Актуальні дослідження в соціальній сфері Автономія університету в ЄС Одеса document
3682 23-rd Annual National IATEFL Ukraine Conference Learn, Reflect, Develop Kyiv document
2470 Проблеми мовної освіти в епоху глобалізації Глобалізація вищої освіти ЄС: наслідки та перспективи ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка Чернігів, Україна document
1265 «АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ» ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В ЄС Одеський національний політехнічний університет document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
16914 Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
22465 Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики
16923 New law on higher education in Ukraine: innovations and risks

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
28706 Вища освіта та ринок праці в Україні: рекомендації щодо гармонізації взаємодії
25537 Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах
22465 Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі
21570 Глобалізація вищої освіті ЄС: наслідки та перспективи
21564 Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС
16904 Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
16960 Від освіти до ринку праці
16919 Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
13022 Поняття «competence» та «competency» в європейському та американському педагогічному просторі
11814 Англомовна вища освіта в Європейському Союзі
10954 Новий закон України про вищу освіту: нововведення та ризики
6500 Профессия учителя в условиях комерциализации высшего образования в ЕС
6989 MODERN HIGHER EDUCATION TRENDS IN THE STUDIES OF THE EUROPEAN UNION
6617 Напрями створення освітнього Європейського простору: нормативно-правовий аспект
6611 Національні рамки кваліфікацій: сучасний стан справ
10937 Проблеми маркетизації та європеїзації вищої освіти в Європейському Союзі
6926 Розвиток національних рамок кваліфікацій в ЄС
6923 Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
28708 Рекомендації для гармонізації взаємодії вищої освіти з ринком праці в Україні
25539 Стандартизація вищої освіти в Європейському Союзі
21569 Управління сферами освіти та зайнятості в ЄС
22467 Глобалізація вищої освіті ЄС: наслідки та перспективи
21568 Регулювання системи якості освіти в ЄС
16981 Підготовка фахівців у вищій школі в ЄС
16925 Структура управління вищою освітою в ЄС

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
92 Кафедра англійської філології та перекладу 57160187200 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57160187200&eid=2-s2.0-84960099462

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
67 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 26.04.2018-07.05.2018

Лаура Лалу, координатор програм
міжнародного навчання Центру міжнародної освіти Університету Тампере, Laura.Lalu@staff.uta.fi. Учасник проекту Certificate Mobility.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
33 Програма імені Жана Моне 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська Комісія Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС 01.09.2017-31.08.2020 Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
86 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2016
989 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1213 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1882 Інше - document 27.01.2017
2691 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Mospan 2018.tif 04.05.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21566 Методика навчання англійської мови в університеті (Англ. мовою)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6621 Комунікативна фонетика англійської мови

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16357 Методика викладання іноземної мови у школі

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
61 Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2014 71 28.02.2014

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
109 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, МЛА) Магістр Денна 8 5 25.11.2016
118 Інститут філології Методика викладання іноземних мов в школі (3 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 не оцінено 25.11.2016
261 Інститут філології Теоретична фонетика (2 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 4 26.11.2016
262 Інститут філології Теоретична фонетика (3 курс) Бакалавр Денна 8 4 26.11.2016
279 Інститут філології Фоностилістика (3 курс, ФАб) Бакалавр Денна 5 5 26.11.2016
285 Інститут філології Практична педагогіка (2 курс, ФАб) Бакалавр Денна 3 не оцінено 30.12.2016
351 Інститут філології Лінгводидактика (5 курс, МЛА, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не оцінено 30.12.2016
428 Інститут філології Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не оцінено 30.12.2016
579 Інститут філології Шкільна практика БЕЗВІДРИВНА (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 4 29.12.2017
580 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 3 5 29.12.2017
581 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 5 29.12.2017
582 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 3 29.12.2017
583 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 5 29.12.2017
720 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 4 29.12.2017
721 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 4 29.12.2017
3981 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс) Бакалавр Заочна 4 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
4945 Теоретична фонетика (англійська мова) Денна Бакалавр 1164/17 04.09.2017
4953 Методика викладання іноземної мови в школі Денна Бакалавр 1172/17 04.09.2017
4969 Лінгводидактика (англійська мова) Денна Магістр 1189/17 04.09.2017
6673 Лінгводидактика вищої школи Денна Магістр 0108/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
441 Кафедра англійської філології та перекладу 4,09 29.12.2016
1298 Кафедра англійської філології та перекладу 4,42 12.01.2017
2132 Кафедра англійської філології та перекладу 4,23 27.12.2018