Додаткові відомості

Освіта

Горлівський педагогічний інститут іноземних мов ім.Н.К.Крупської, 1996

Київський лінгвістичний університет, аспірантура, 2003  

Перелік місць роботи
1996-2000 викладач у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов імені Н.К.Крупської
2000-2003 аспірант Київського лінгвістичного університету
2000-2001 вчитель Александрійської гімназії
2001-2002 викладач Славястичного університету
2002-2003 викладач МАУП
2003-2010 ст.викладач Університету економіки та права «КРОК»
2010 і донині Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
«Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ курс мовного вищого навчального закладу)»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2019.05.17 10:04:35 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3683 Актуальні дослідження в соціальній сфері Автономія університету в ЄС Одеса document
3682 23-rd Annual National IATEFL Ukraine Conference Learn, Reflect, Develop Kyiv document
2470 Проблеми мовної освіти в епоху глобалізації Глобалізація вищої освіти ЄС: наслідки та перспективи ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка Чернігів, Україна document
1265 «АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ» ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В ЄС Одеський національний політехнічний університет document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
16914 Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
22465 Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики
16923 New law on higher education in Ukraine: innovations and risks

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
25537 Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах
22465 Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі
21570 Глобалізація вищої освіті ЄС: наслідки та перспективи
21564 Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС
16904 Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
16960 Від освіти до ринку праці
16919 Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
13022 Поняття «competence» та «competency» в європейському та американському педагогічному просторі
11814 Англомовна вища освіта в Європейському Союзі
10954 Новий закон України про вищу освіту: нововведення та ризики
6500 Профессия учителя в условиях комерциализации высшего образования в ЕС
6989 MODERN HIGHER EDUCATION TRENDS IN THE STUDIES OF THE EUROPEAN UNION
6617 Напрями створення освітнього Європейського простору: нормативно-правовий аспект
6611 Національні рамки кваліфікацій: сучасний стан справ
10937 Проблеми маркетизації та європеїзації вищої освіти в Європейському Союзі
6926 Розвиток національних рамок кваліфікацій в ЄС
6923 Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
25539 Стандартизація вищої освіти в Європейському Союзі
21569 Управління сферами освіти та зайнятості в ЄС
22467 Глобалізація вищої освіті ЄС: наслідки та перспективи
21568 Регулювання системи якості освіти в ЄС
16981 Підготовка фахівців у вищій школі в ЄС
16925 Структура управління вищою освітою в ЄС

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
67 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 26.04.2018-07.05.2018

Лаура Лалу, координатор програм
міжнародного навчання Центру міжнародної освіти Університету Тампере, Laura.Lalu@staff.uta.fi. Учасник проекту Certificate Mobility.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
33 Програма імені Жана Моне 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська Комісія Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС 01.09.2017-31.08.2020 Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
86 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2016
989 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1213 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1882 Інше - document 27.01.2017
2691 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Mospan 2018.tif 04.05.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21566 Методика навчання англійської мови в університеті (Англ. мовою)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6621 Комунікативна фонетика англійської мови

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16357 Методика викладання іноземної мови у школі

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
61 Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2014 71 28.02.2014

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
109 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, МЛА) Магістр Денна 8 5 не оцінено 25.11.2016
118 Інститут філології Методика викладання іноземних мов в школі (3 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 не оцінено не оцінено 25.11.2016
261 Інститут філології Теоретична фонетика (2 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 4 не оцінено 26.11.2016
262 Інститут філології Теоретична фонетика (3 курс) Бакалавр Денна 8 4 не оцінено 26.11.2016
279 Інститут філології Фоностилістика (3 курс, ФАб) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 26.11.2016
285 Інститут філології Практична педагогіка (2 курс, ФАб) Бакалавр Денна 3 не оцінено не оцінено 30.12.2016
351 Інститут філології Лінгводидактика (5 курс, МЛА, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не оцінено не оцінено 30.12.2016
428 Інститут філології Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не оцінено не оцінено 30.12.2016
579 Інститут філології Шкільна практика БЕЗВІДРИВНА (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 4 не оцінено 29.12.2017
580 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 3 5 не оцінено 29.12.2017
581 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 5 не оцінено 29.12.2017
582 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 3 не оцінено 29.12.2017
583 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 5 не оцінено 29.12.2017
720 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 4 не оцінено 29.12.2017
721 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 4 не оцінено 29.12.2017
3981 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс) Бакалавр Заочна 4 не оцінено не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
4945 Теоретична фонетика (англійська мова) Денна Бакалавр 1164/17 04.09.2017
4953 Методика викладання іноземної мови в школі Денна Бакалавр 1172/17 04.09.2017
4969 Лінгводидактика (англійська мова) Денна Магістр 1189/17 04.09.2017
6673 Лінгводидактика вищої школи Денна Магістр 0108/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
441 Кафедра англійської філології та перекладу 4,09 29.12.2016
1298 Кафедра англійської філології та перекладу 4,42 12.01.2017
2132 Кафедра англійської філології та перекладу 4,23 27.12.2018