Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
6949 Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів
6951 Використання вікі-технологій у навчальній діяльності студентів
6943 Електронний підручник як об'єкт теоретичного аналізу в лінгвістиці та лінгводидактиці вищої школи
2120 Провідні тенденції створення підручників і посібників з української мови для студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
6937 Проблема культури мовлення у науковому полі сучасної лінгводидактики
6955 Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей
4808 Словник Бориса Грінченка як «живий» електронний проект
6941 Шляхи створення сучасного підручника для студентів-філологів вищих навчальних закладів
2308 Роль навчально-методичного забезпечення у період адаптації студента-першокурсника до умов університетської освіти
6939 Роль навчально-методичного комплексу у навчальному процесі студента-першокурсника
2141 Роль підручника в період адаптації студента-першокурсника

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
371 Лідерський модуль - document 29.04.2016
1118 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2015
4361 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
17094 Українська мова за професійним спрямуванням
11959 Українська мова за професійним спрямуванням

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6816 Інститут філології Переконуючі комунікації (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7571 Інститут філології Ораторське мистецтво (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
361 Кафедра української мови 4,54 29.12.2016
3681 Кафедра української мови 4,47 29.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
115 ФУб-1-13-4.0д IV 3 5 2016