Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка (аспірантура), 2018 р.

Київський державний лінгвістичний університет, 2001 р.

Київський міський педагогічний коледж №1, 1997 р.
Перелік місць роботи

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Спеціалізована школа №80 м.Києва

ТОВ Центр іноземних мов "Знаток"

Благодійна організація "S.O.S. Tsjernobylkinderen" (м.Антверпен, Бельгія)

Корпус Миру США (Україна)
Теми дисертацій (захищених)
Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та стилеметричний аспекти
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 2 0 2019.12.10 09:17:03 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2537 II Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" Лінгвопрагматичний принцип укладання двомовного словника (на матеріалі українсько-нідерландської мовної пари) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2536 Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» Використання кіл Ейлера у перекладознавстві МНУ імені В.О.Сухомлинського document.pdf
1197 Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» Типологія перекладацьких коментарів при відтворенні власних назв (на матеріалі перекладів Роми Франко) Київський університет імені Бориса Грінченка document
1196 Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
24414 Визначення релевантності методів стилеметричного вивчення ідіолекту перекладача
6109 Vertimo problemos tradicinių ukrainietiškų kreipinių į anglų kalbą
4911 Передача інтерглосем в українсько-англійському художньому перекладі
6114 Лексикологический аспект перевода украинской малой прозы рубежа XIX-XX вв. на английский язык

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
24414 Визначення релевантності методів стилеметричного вивчення ідіолекту перекладача
18424 Відхилення від авторського мовостилю при перекладі фразеологізмів (на матеріалі перекладів Роми Франко)
11640 Text Style Transforming in the Process of Translation
6118 Особливості структури та змісту глосарію збірок перекладів Роми Франко (на прикладі збірок “From Days Gone By”, “Brother against Brother”, “Between the Trenches”)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
27073 German Interglossemes In Roma Franko’s Translations: Diachronical Aspect
27070 Відтворення неукраїнських власних назв у перекладах Роми Франко
27071 Здійснення офіційного перекладу міжнародних договорів українською мовою (на матеріалі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом)
27072 Переклад як засіб збільшення масштабу студентських театральних проектів
20923 Використання кіл Ейлера у перекладознавстві
18066 Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту
7483 Елементи формалізації у методології досліджень зі стилістики художнього перекладу
2400 Англомовний переклад української діалектної лексики як чинник стильової трансформації тексту
3361 Інтерглосальність та інтерглосема у перекладознавстві
394 Ономастична система наукової фантастики Андре Нортон (на матеріалі повісті «The Time Traders»)

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
22 Інститут філології Кафедра англійської філології та перекладу 0 5 21.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Kozachuk

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
46

Стріха Максим Віталійович,
доктор фізико-математичних наук, професор,професор кафедри фізичної
електроніки Київського національного університетуімені Тараса Шевченка

Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та стилеметричний аспекти. Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство Київський університет імені Бориса Грінченка, денна аспірантура, 2015-2018 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document 2018

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
872 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1158 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3209 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3281 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
829 "Словник Бориса Грінченка та сучасність" конкурс м. Київ 07.12.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7414 Практика усного та писемного мовлення

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
27027 Збірка вимог до написання проектних та дослідницьких робіт для освітньої програми 035.04.01 Філологія: мова і література (переклад включно), та 035.04.01 Переклад (англійська), де перша мова – англійська
27629 Студентські дослідження: освітня програма 035.04. Філологія - англійська, Філологія - Переклад Методичні рекомендації для оформлення кваліфікаційних бакалаврських робіт
4197 Шлях публікації до світової наукової спільноти

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
38 Основи прикладної лінгвістики (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
39 Практика усного та писемного мовлення (3 курс, заочна ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2013 345 27.06.2013
260 Теорія&практика перекладу (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
261 Теорія і практика перекладу (5 курс, МЛ(а), з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2016 347 30.06.2016
288 Порівняльна граматика англійської та української мов (3 курс, ФПб) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
456 Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (25)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
77 Інститут філології Вступ до спеціальності (1 курс, Ф(П)) Бакалавр Денна 8 5 25.11.2016
151 Інститут філології Основи літературного перекладу (3 курс, ФП) Бакалавр Денна 9 5 25.11.2016
158 Інститут філології Основи прикладної лінгвістики (2 курс) Бакалавр Денна 4 5 25.11.2016
161 Інститут філології Основи художнього перекладу (4 курс, ФУб) Бакалавр Денна 6 не оцінено 25.11.2016
174 Інститут філології Порівняльна граматика англійської та української мов (3 курс, ФПб) Бакалавр Денна 9 5 25.11.2016
194 Інститут філології Прикладні аспекти перекладу (5 курс, ПР) Магістр Денна 7 не оцінено 25.11.2016
239 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФПб) Бакалавр Денна 7 не оцінено 26.11.2016
251 Інститут філології Теорія і практика перекладу (3 курс, МІ, КР) (1 семестр) Бакалавр Денна 2 не оцінено 26.11.2016
423 Інститут філології Теорія і практика перекладу (5 курс, МЛ(а), з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не оцінено 30.12.2016
524 Інститут філології Навчальна (перекладацька) практика (2 курс, ФП) Бакалавр Денна 5 5 29.12.2017
526 Інститут філології Основи літературного перекладу (3 курс, ФП) Бакалавр Денна 4 5 29.12.2017
527 Інститут філології Прикладні аспекти перекладу (5 курс, ПР) Магістр Денна 4 5 29.12.2017
528 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФПб) Бакалавр Денна 3 5 29.12.2017
530 Інститут філології Інформаційні технології у перекладацькій діяльності (4 курс, ФІП, денна) Бакалавр Денна 4 5 29.12.2017
531 Інститут філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 5 29.12.2017
532 Інститут філології Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 4 5 29.12.2017
3706 Інститут філології Інформаційні технології у перекладацькій діяльності Бакалавр Денна 8 10 28.12.2018
3966 Інститут філології Сучасні ІКТ в перекладі (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 10 10 28.12.2018
3967 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 10 28.12.2018
3986 Інститут філології Теорія перекладу (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 3 10 28.12.2018
4326 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика. Перекладознавство (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 5 03.12.2019
4788 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 4 не оцінено 03.12.2019
4816 Інститут філології Теорія перекладу (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 5 03.12.2019
4817 Інститут філології Теорія перекладу (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019
4900 Інститут філології Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
183 Вступ до спеціальності Денна Бакалавр 3013 27.09.2016
191 Основи художнього перекладу Денна Бакалавр 3026 27.09.2016
206 Теорія перекладу Денна Бакалавр 3096 27.09.2016
210 Основи літературного перекладу Денна Бакалавр 3028 27.09.2016
565 Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах Денна Бакалавр 0416 09.02.2016
4525 Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах Денна Бакалавр 3022 27.09.2016
4530 Прикладні аспекти перекладу Денна Магістр 3015 27.09.2016
4947 Інформаційні технології у перекладі Денна Бакалавр 1166/17 04.09.2017
4948 Університетські студії: Вступ до спеціальності Денна Бакалавр 1167/17 04.09.2017
4956 Інформаційні технології у перекладацькій діяльності Денна Бакалавр 1176/17 04.09.2017
6919 Сучасні ІКТ в перекладі Денна Магістр 0354/18 02.01.2018
6921 Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві Денна Бакалавр 0356/18 01.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
435 Кафедра англійської філології та перекладу 4,76 29.12.2016
1162 Кафедра англійської філології та перекладу 4,70 12.01.2017
2018 Кафедра англійської філології та перекладу 4,67 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
78 ФПб-1-13-4.0д IV 3 5 2016

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
394 Конкурс «Словник Грінченка та сучасність»link %event_member_prep_event_univ% Київський університет імені Бориса Грінченка 948-rezultaty-konkursu-slovnyk-hrinchenka-ta-suchasnist.html 05.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
48 Коваленко Марія Іванівна V Переклад I 2018
89 Череднячок Тетяна Іванівна V Переклад I 2019