Додаткові відомості

Освіта

1995 – 2000 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2000 – 2002 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

2010 - 2014 р. Київський університет імені Бориса Грінченка (аспірантура)
Перелік місць роботи

2000 - 2009 – викладач історії та англійської мови Київського міського педагогічного коледжу;

2009 - 2016 – асистент, викладач, старший викладач кафедри англійської мови Київського університету імені Бориса Грінченка

2016 - заступник директора Інституту філології з науково-методичної та навчальної роботи
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток сучасної університетської освіти у Нідерландах
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
3 1 0 2019.10.16 09:11:52 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
10397 Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів
10396 Розвиток університетської освіти у Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці
4759 Main trends of modern university education in the Netherlands
4761 Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
10397 Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів
10396 Розвиток університетської освіти у Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці
4761 Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище
4760 Порівняльний аналіз системи університетської освіти в Україні та Нідерландах у контексті Болонських угод
4068 Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонетів діяльності університетів у Нідерландах
4069 ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІДЕРЛАНДІВ
672 Етапи становлення та розвитку університетської освіти у Нідерландах.
1787 Зміст поняття університетської освіти в країнах Західної Європи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
10399 Підготовка викладачів англійської мови в університетах Нідерландів
10398 Підготовка фахівців з лінгвістики в університетах Нідерландів
10397 Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів
4759 Main trends of modern university education in the Netherlands
4761 Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище
4675 Економічні механізми розвитку університетської освіти у Нідерландах
4760 Порівняльний аналіз системи університетської освіти в Україні та Нідерландах у контексті Болонських угод
1871 Особливості розвитку університетської освіти у Нідерландах в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору
1901 Університетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів
10400 Унівеситетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів
10580 Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі
672 Етапи становлення та розвитку університетської освіти у Нідерландах.
674 Організаційно-правові засади професійної підготовки фахівців в університетах Нідерландів
552 Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі
1787 Зміст поняття університетської освіти в країнах Західної Європи
1785 Застосування сучасних методів і технологій у професійно-орієнтованому навчанні англійської мови
1786 Проблема формування іншомовної професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
397 Лідерський модуль - document 20.04.2016
970 Модуль з ІКТ - sert_kurs_01_10_14.pdf 01.10.2014
1120 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2015

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
17679 Робоча навчальна програма «Наукова англійська мова» для студентів за спеціальністю: 035 філологія, спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: Українська мова і література

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
104 Іноземна мова для спеціальності "Інформатика" (1 курс, 1 семестр) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
270 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 2497 27.09.2016
271 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 2498 27.09.2016
298 Наукова англійська мова Денна Магістр 2495 27.09.2016
3567 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 0912 28.10.2015
3594 Іноземна мова професійного спрямування Денна Магістр 0922 28.10.2015
5949 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 1766/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
411 Кафедра германської філології 4,58 29.12.2016
1117 Кафедра германської філології 4,72 12.01.2017
1973 Кафедра германської філології 4,86 26.12.2018