Додаткові відомості

Освіта

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінчека, магістр іноземної філології з відзнакою, 2009

Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура 2010 - 2014

Перелік місць роботи
2007 р. вчитель англійської мови СЗШ № 202.

З 2009 по 2010 р. - асистент кафедри практики та методики навчання англійської мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2010 р. - викладач кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2014 р. старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Дисерація на здобуття наукового ступеня кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 "Перекладознавство": "Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських перекладах у зіставленні із російськими та польськими (на матеріалі романів "Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна")".
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 2 0 2021.09.15 12:18:11 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5122 Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices Dialects as expressions of Mark Twain's individual style in the novel "The adventures of Tom Sawyer" Charles University, Prague document
4374 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу Methodology of 'cultural turn' in modern translation studies and problems of adequacy in translation Харків document
3890 Таврійські філологічні наукові читання Ідіостиль Марка Твена Київ document
3889 Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку Ідіостиль як об'єкт дослідження літературознавства та перекладу Одесса document
2911 Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика Методологія "культурного повороту" в сучасному перекладознавстві і проблеми адекватності в перекладі. Київ document.pdf
2910 Мова і соціум: Етнокультурний аспект ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ РОМАНУ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА» В УКРАЇНСЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Бердянськ document.doc
2909 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу THE ROLE OF TRANSLATION IN THE SYSTEM OF UKRAINIAN CULTURE XIX – XX CENTURY Харків document.doc
2908 Текст у сучасному лінгвістичному вимірі ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ В ПЕРЕКЛАДІ Переяслав-Хмельницький document.pdf
2907 Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression Ukrainian translation of the edge of XIX – XX centuries: the problem of the reader (case of translation activity of Borys Hrinchenko’s family) Каунас (Литва) document.pdf
2906 "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика" Стилістичні аспекти роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» в українських та російських перекладах Київ document.pdf
2905 "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір" ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ БОРИСОМ ГРІНЧЕНКОМ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ НАРОДНОЮ АУДИТОРІЄЮ Київ document.pdf
2904 "Мова і соціум: Етнокультурний аспект" ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ РОМАНУ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА» В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ: ІСТОРИЧНІ ТА КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ Бердянськ document.doc
2912 Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу Борис Грінченко - перекладач німецької поезії. Житомир document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
34799 Марк Твен як прогресивний письменник: дослідження стилю автора
36792 Методологія культурного повороту в сучасному перекладознавстві та проблема адекватності в перекладі
27758 Нові штрихи до біографії Марка Твена у контексті становлення ідіостилю письменника
36772 Діалекти як виразники домінант ідіостилю у романі Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна»
36865 Діалекти як виразники домінант ідіостилю у романі Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»
21768 Порівняльний аналіз відтворення стилю в українських, російських та польських перекладах романів "Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна"
22018 Модернізаційні напрями у перекладах родини Бориса Грінченка

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36792 Методологія культурного повороту в сучасному перекладознавстві та проблема адекватності в перекладі
22016 «Особливості відтворення стилістики роману Марка Твена “Пригоди Гекльберрі Фінна” в українських, російських та польських перекладах».
22015 Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка
22030 Теоретичні основи аналізу відтворення стилістики в перекладі
22012 Відтворення стилістики роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» в українських перекладах: історичні та крос-культурні аспекти
22011 Борис Грінченко - перекладач німецької поезії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
22028 Методологія "культурного повороту" в сучасному перекладознавстві і проблеми адекватності в перекладі
22026 Роль перекладу в системі української культури XIX – XX століття.
22024 Стилістичні аспекти роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» в українських та російських перекладах
22027 Український переклад на межі XIX – XX століть: проблема читача (випадок перекладацької діяльності родини Бориса Грінченка)
2439 Дослідження Б. Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами
10581 Епізод з історії українського просвітництва: дослідження Борисом Грінченком сприйняття творів світової літератури в українському перекладі народною аудиторією

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
261 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 1 1.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Aloshyna

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1658 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
2034 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 846 - ЕНК.pdf 28.12.2017
2430 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2431 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2477 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3337 Інше Інший модуль document 13.08.2018
4194 Інше Інший модуль document 14.08.2020
4195 Інше Інший модуль document 02.09.2020
4200 Інше Інший модуль document 17.09.2020
4274 інше Інший модуль document 13.10.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
27756 Збірка методичних матеріалів Для студентів 2-3 курсу Тексти для перекладу з листка

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
28 Практика усного та писемного мовлення (4 курс 1 семестр) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
358 Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Інститут філології Магістр Денна 2018 264 16.04.2018

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
466 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
3832 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 4 не враховується 25 28.12.2018
5544 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 27.12.2019
6935 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6938 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
919 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,08 12.01.2017
1784 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,17 26.12.2018
2541 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,01 28.12.2019
3396 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,00 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
334 ФПб-1-16-4.0д II 2 2 2017-2018