Додаткові відомості

Освіта

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов - вища освіта

Московський державний лінгвістичний університет - аспірантура  

Перелік місць роботи

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов - старший викладач

Кримський інженерно-педагогічний університет - старший викладач

Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7277 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7921 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Латинська мова (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3758 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,74 29.12.2020