Додаткові відомості

Освіта
Дрогобицький державний педагогічний інститут (нині університет імені Івана Франка) - 1960 р.
Перелік місць роботи
Вчитель української мови і літератури в середній школі, викладач-методист вищої категорії Донецького педагогічного училища
Теми дисертацій (захищених)
Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 2 1 2020.01.13 10:27:01 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
30280 Системний підхід до розвитку зв’язного мовлення дітей у закладах дошкільної освіти
30307 Єдність загальнодидактичних принципів у процесі формування мовно-мовленнєвих компетентностей в учнів початкової та основної школи
30305 Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів
30313 Удосконалення змісту теоретичного і практичного матеріалу в підручниках з української мови (повоєнні роки)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
30311 Розвиток мовленнєвотворчої діяльності дошкільників
27813 Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на засадах психолінгвістики
30307 Єдність загальнодидактичних принципів у процесі формування мовно-мовленнєвих компетентностей в учнів початкової та основної школи
30305 Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів
30303 Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів
30321 Психолого-методичні основи навчання грамотного письма
30317 Робота з лексемою у структурі висловлювання з позицій акмеологічного підходу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
30279 Тестування як форма перевірки навчальних досягнень учнів
30310 Перевірка навчальних досягнень із синтаксису простого речення як засіб розвитку критичного мислення учнів
30308 Види контролю навчальних досягнень із синтаксису як засіб перевірки мовної компетентності учнів
6965 Внесок вітчизняних учених у теорію і практику навчання української мови за рубежем
6966 Розвиток творчого потенціалу учнів старших класів гімназії на уроках української мови
6969 Розвиток української мови в добу русифікації та українізації
6974 Типи, структура і зміст занять із будови слова в основній школі
6968 Українська мова за рубежем
2144 Спадщина А.П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
655 Фаховий модуль (стажування) - document 14.12.2017
1133 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (10)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
551 Сучасна українська літературна мова Денна Бакалавр 0160 09.02.2016
554 Сучасна українська літературна мова Денна Бакалавр 0571 28.03.2016
4432 Проблеми сучасного українського правопису Денна Бакалавр 0691/17 09.02.2017
4433 Сучасна українська літературна мова Денна Бакалавр 0692/17 09.02.2017
4434 Спецкурс з української мови (Пунктуаційні норми) Денна Бакалавр 0693/17 09.02.2017
7445 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7446 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7449 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018
7450 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018
7451 Навчальна практика Заочна Бакалавр 0882/18 05.06.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
367 Кафедра української мови 2,54 29.12.2016
1602 Кафедра української мови 4,12 12.01.2017
2401 Кафедра української мови 3,98 28.12.2018
3174 Кафедра української мови 4,24 28.12.2019