Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка 2010
Перелік місць роботи
З 2008 по 2010 працював вчителем англійської мови в Навчально-виховному комплексі "Загальноосвітній навчальний заклад школа-дитячий садок "Гармонія"".
З 2010 працює викладачем в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2019.10.18 09:00:45 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
25 Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document
24 Українська педагогіка 1920-х років - сучасні оцінки і виміри Реалізація наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній практиці 20-х років ХХ століття Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
23 Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра Ідеї особистісного підходу до реалізації наступності в трудовому вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25497 Трансформація ідей про трудове виховання дітей в педагогічній думці України (20–30-ті роки ХХ століття)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
23394 Періодизація ідей про наступність трудового виховання дітей в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)
18046 Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
14505 Актуалізація наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Український контекст (1890-1917)
9775 Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
14555 Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ - початку ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
24250 Поступ ідей про наступність трудового виховання дітей (1919-1934рр.)
14901 Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
13718 Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського
9775 Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
14555 Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ - початку ХХ століття
6502 ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
2740 Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)
1967 Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
20394 Ідеї про трудове виховання дітей в педагогіці доби Української революції (1917–1921)
14048 Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
14769 Трансформація ідей наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1919 - 1934)
6503 Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 14.11.2017 4

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
183 Впровадження цінностей ЄС у процесі підготовки вчителів в Україні Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
26

Іванюк Ганна Іванівна


«Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняні педагогічній думці» / 13.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка 2010-2014р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2017

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
146 Модератор соціального проекту 2016 5
207 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
950 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1622 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2017
2062 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1238 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1269 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16023 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
87 Історія педагогіки Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
196 Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
51 Педагогічний інститут Історія педагогіки Бакалавр Денна 6 5 не оцінено 25.11.2016
307 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ДО, з.ф.н) Бакалавр Заочна 3 не оцінено не оцінено 30.12.2016
376 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не оцінено не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3027 Психологія педагогічна Денна Бакалавр 2984 27.09.2016
3031 Історія дошкільної педагогіки Денна Бакалавр 2978 27.09.2016
4672 Історія дошкільної педагогіки Денна Бакалавр 0886/17 07.09.2017
6748 Психологія сім`ї Денна Бакалавр 0183/18 15.01.2018
7225 Навчальна (пропедевтична) практика Денна Бакалавр 0660/18 15.01.2018
7232 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0665/18 01.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
924 Кафедра педагогіки та психології 4,81 12.01.2017
1791 Кафедра педагогіки та психології 4,38 26.12.2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
517 Майстер-клас "Професійне selfi" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
86 Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок" м. Київ 20.04.2017