Додаткові відомості

Освіта

Закінчила в 1985 р. Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара. Філолог, викладач російської мови та літератури. Кандидат філологічних наук з 1992 року. Кандидатську дисертацію захистила в 1991 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури АН України – кандидат філологічних наук за спеціальністю «теорія літератури».

Доктор наук із соціальних комунікацій з 2013 року. Дисертацію захистила в 2012  в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Професор ВАК з  2015 р.

Перелік місць роботи

1986-1987 р. ассистент кафедри зарубіжної літератури Криворізького педагогічного інституту.

1987- 1990 р. –аспірантка відділу теорії літератури Інституту літератури АН України.

1991-1994 р.– старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Київського політехнічного інституту.

1994-1997р. – докторантка відділу теорії літератури Інституту літератури НАН України.

1997-1999 р. – доцент кафедри романо-германської  філології Інституту бізнесу (м. Черкаси).

1990-2000 р. – доцент кафедри засобів масової інформації Інституту соціального управління та права (м. Черкаси).

2000- 2002 р. – завідувач кафедри мовної підготовки Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

2002-2004 р. – завідувач кафедри засобів масової комунікації Черкаського національного університету ім.. Б.Хмельницького.

2004-2005-р. доцент кафедри засобів масової комунікації Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

2005-2006 р. – завідувач кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

2006 –2013 р. доцент кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

2013 – 2020 р.  професор, завідувач кафедри медіакомунікацій Українського католицького університету.

2020 – професор кафедри журналістики та нових медіа Університету ім. Б. Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

 1991 - Методологічні проблеми літературознавства в журналі "Критика" (1928-1940 рр.) - кандидат філологічних наук, теорія літератури. НАН України. Інститут літкратури ім. Т. Шевченка.

2012 - Феномен медіакультури в сфері соціальних комунікацій.  - доктор наук із соціальних комунікацій, теорія та історія соціальних комунікацій. КНУ ім. Т. Шевченка. Інститут журналістики.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
106 6 4 2021.09.21 11:27:06 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6484 Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій «ХАОС» ТА «СКЛАДНІСТЬ» ЯК СИСТЕМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Харків document.pdf
6485 МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ Медіакультура як об’єкт медіаосвіти Київ document.pptx

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
593 Media Education Without Borders: European Studies Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5151 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 4654544.pdf 28.12.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7487 Інститут журналістики Масова комунікація та інформація (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8419 Інститут журналістики Дослідження медіаринку (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3720 Кафедра журналістики та нових медіа 4,78 29.12.2020