Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1984
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Про періодичні розв'язки систем диференціальних рівнянь з малою нелінійністю
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
22 2 1 2020.01.08 09:10:52 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
22238 The usage of illustration for material perception improvement in studying natural disciplines

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
22172 Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
12727 Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей
613 До питання про інформатизацію самостійної роботи студентів у вивченні математичних дисциплін

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
28210 Формування за методом шаблонів схем генерування завдань для вивчення дискретних випадкових величин
24069 Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
18777 Використання методу шаблонів при формуванні самостійних завдань для студентів з курсу лінійної алгебри

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
20557 Створення пакетів вправ з аналітичної геометрії методом шаблонів
19880 Дидактичний метод шаблонів при вивченні систем лінійних алгебраїчних рівнянь
19822 Використання засобів ІКТ при формуванні початкових навичок інтегрування
3774 Використання опорних відеофрагментів у навчальному процесі
598 Про деякі аспекти раціоналізації процесу навчання інформаційним технологіям
623 Створення та використання програмного середовища для оптимізації самопідготовки у процесі закріплення отриманих знань

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
5 Математичні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 5 18.05.2016 4
62 Математичні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 12 29.04.2017 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
277 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 0 5 02.10.2019 https://www.researchgate.net/profile/Sergey_Radchenko2

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
80 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників за допомогою геометрії Посольство США Коллективний - 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
14 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
545 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.03.2018
1429 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1556 Фаховий модуль (стажування) - document 05.04.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
12 Алгебра та геометрія (1 курс, І семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
61 Факультет інформаційних технологій та управління Алгебра та геометрія (1 курс, І семестр) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 25.11.2016

Затверджені робочі програми (23)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1006 Лінійна алгебра Денна Бакалавр 2185 27.09.2016
1014 Алгебра і геометрія Денна Бакалавр 1949 27.09.2016
1030 Алгебра і теорія чисел Денна Бакалавр 1927 27.09.2016
1031 Основи геометрії Денна Бакалавр 1929 27.09.2016
1060 Алгебраїчна топологія Денна Магістр 2186 27.09.2016
1146 Аналітична геометрія Денна Бакалавр 0584 23.03.2016
1148 Алгебра і геометрія Денна Бакалавр 1115 23.10.2015
1154 Математична логіка і теорія алгоритмів Денна Бакалавр 0588 23.03.2016
1155 Диференціальна геометрія і топологія Денна Бакалавр 0587 23.03.2016
1163 Числові системи Денна Бакалавр 0585 23.03.2016
3718 Основи геометрії Денна Бакалавр 1939 27.09.2016
4019 Числові системи Денна Бакалавр 0284/17 03.02.2017
4029 Аналітична геометрія Денна Бакалавр 0294/17 03.02.2017
4032 Математика для менеджерів: Теорія ймовірностей та математична статистика Денна Бакалавр 0297/17 03.02.2017
6179 Математичний практикум з критичного мислення Денна Бакалавр 1964/17 07.09.2017
6183 Теорія ймовірностей та математична статистика Денна Бакалавр 1968/17 07.09.2017
6187 Теорія ймовірностей та математична статистика Денна Бакалавр 1972/17 07.09.2017
6196 Лінійна алгебра Денна Бакалавр 1981/17 07.09.2017
6223 Алгебра і теорія чисел Денна Бакалавр 2452/17 07.09.2017
6225 Основи геометрії Денна Бакалавр 2454/17 07.09.2017
6859 Алгебраїчна топологія Денна Магістр 0294/18 15.01.2018
6881 Аналітична геометрія Денна Бакалавр 0316/18 15.01.2018
6885 Теорія ймовірностей та математична статистика Денна Бакалавр 0320/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
152 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.8 20.05.2016
1378 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,82 12.01.2017
2211 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 27.12.2018
2512 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,36 28.12.2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
28 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
68 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017
283 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
105 Северін Єлизавета Петрівна V Математика та статистика I 2019